Mitfanoe
Gul iris


Logo 900


Plantelivet i Fanø's Klitter

Gul iris

Iris pseudacorus


  • Familie: Irisfamilien (Iridaceae)
  • De bladbærende skud er 50-120 cm høje. Stænglen er massiv, trind, opret og fågrenet; den bærer 4-10 meget store lyst æggegule gule blomster, hvor de nedre er langstilkede og de øvre kortstilkede til siddende.
  • Stænglen har 2 tætsiddende højblade med hindeagtig rand.
  • Bladene er grågrønne og 10-30 mm brede.
  • Blomsterne har 6 blosterblade og er uregelmæssige, idet de 3 ydre blosterblade er bredt ægformede og meget større og bredere end de 3 indre. Blomstringstid: juni - juli.


FOREKOMST Gul Iris lever i næringsrige sumpe, våde enge og på lavt vand i rørsump.

LEVEVIS. Gul Iris er en flerårig urt med krybende jordstængel. Det er en sumpplante med luftkanaler i blade og stængler. Planten bestøves af insekter (især humlebier), og den har en ret effektiv frøspredning, hvor de ret store og tunge frø føres af sted med vandet, og evt. kan spredes med svømmefugle. Gul Iris er ofte bestanddannede qua den krybende jordstængel.

Det danske og latinske slægtsnavn ”Iris” er det gamle græske navn på regnbuen og hentyder til blomsternes farveprægtighed. Det latinske artsnavn ”pseudacorus” betyder ”falsk Kalmus” og hentyder til de vegetative forvekslingsmuligheder med kalmus.

.

FORVEKSLING I blomst kan Gul Iris næppe forveksles med andre danske blomsterplanter


Formering
 Irisblomstens specielle udformning er indrettet på insektbestøvning, især humlebier. Griffelflig og blosterblad danner tilsammen et ”rør” med to ”læber”, en delblomst. Insekterne besøger planten for få fat i nektaren i bunden af røret. De lander på underlæben og ledes på vej af en brun tegning (et ”saftmærke”). Når den lådne humlebi mosler sig vej ned i bunden af delblomsten, afsættes der pollen på dens ryg. Når humlebien besøger en anden delblomst afsættes støvet igen på de brede støvfang.
 
 Efter bestøvningen udvikler gul iris en stor, cylindrisk frugtkapsel, der spalter op i tre. I kapslen findes talrige rødbrune frø, der spredes fra de nikkende kapsler. Da iris-stænglen bliver noget slap efter afblomstringen, drysser frøene ned et stykke væk fra planten, enten på jorden eller i vand. Frøene kan flyde på vandoverfladen og spredes ganske effektivt ad den vej.

 
 Gul iris kan desuden formere sig vegetativt og danne bestande ved hjælp af den krybende jordstængel.


Gul-iris 3 web


iris-skulper 1 web

Skulper


Gå til top

End Of Slide Box