Mitfanoe
Ager-tidsel


Logo 900


Plantelivet i Fanø's Klitter

Ager-tidsel

Cirsium arvense (L.) Scop..


  • Kurvblomstfamilien. 50 – 130 cm.
  • Ofte bestand dannende, opret plante med fjerfligede, bølgede og tornet-tandede blade.
  • Ofte tvebo plante (dvs. med særskilte han- og hunplanter). De hanlige kurve er kugleformede, mens de hunlige er ægformede.
  • Blomsterkurve i en ende stillet blomsterstand. Rødviolette, duftende blomster i små kurve. Kurv svøbbladene har korte torne.
  • Frugten har hårformet fnok
  • Blomstringstid: juli - august.


FOREKOMST Findes især på tør sand- eller lerbund på skrænter, langs vejen og på overdrev, heder og i klitter

LEVEVIS. Agertidsel er en opret, grågrøn urt med jævn stængel, tornet-tandede, fjerfligede blade og rødviolette, duftende blomster i små kurve. Kurvene er samlet i en stor, udbredt top. Planten er opdelt i hunlige og hanlige individder. De hanlige kurve er kugleformede, mens de hunlige er ægformede. Blomsterne har rørformet krone. Frugten er en nød med fjerformet fnok.

De hanlige kurve er kugleformede til kort ægformede; de hunlige kurve er mere aflangt ægformede. Rundt om kurvene sidder rødviolette, tornede svøbblade. Hanblomsterne har rudimentær griffel, hvis funktion er at skubbe blomstestøvet ud af støvknaprøret; de er røde. Hunblomsterne har almindelig griffel og golde støvknapper; farven er mere over i det lilla.

 

FORVEKSLING  Agertidsel kan forveksles med Horsetidsel, Forskelligbladet Tidsel, Kruset Tidsel, Tornet Tidsel, Nikkende Tidsel og Engskær.

Agertidsel har jævn stængel, hvorimod Horsetidsel, Kruset Tidsel, Tornet Tidsel og Nikkende Tidsel har tornet stængel. Bladene hos Agertidsel er tornet-tandede, mens Forskelligbladet Tidsel og Engskær ikke har tornede blade.


En flerårig urt med insektbestøvning og frøspredning ved vindens hjælp. Frøene har fjerformet fnok, der fungerer som svæveanordning. Ager-Tidsel har en meget kraftig, omtrent lodret jordstængel og vandret udgående formeringsrødder.

På dansk anvendes ofte slægtsnavnet "Bladhoved" dannet af botanikeren Viborg som betegnelse for Kål-Tidsel, der med sine bløde og tornløse blade virker ret afvigende fra andre tidsler. Slægten har fjerformede, grenede fnokstråler. Den anden tidselslægt "Carduus" med bl.a. Kruset Tidsel har hårformet fnok.


ager-tidsel 1 web

Gå til top

End Of Slide Box