Alm. Rundbælg


Logo 900


Plantelivet i Fanø's Klitter

Alm. Rundbælg

Anthyllis vulneraria L.LEVEVIS. Rundbælg er en nedliggende eller opstigende urt med uligefinnede blade og gule eller røde blomster i hoveder. Bladene er silkehårede på undersiden, de nedre med et større elliptisk endesmåblad og smalle sidesmåblade. Blomsten har oppustet, hvidfiltet bæger og ærtekrone. Blomsterhovederne sidder ofte parvist sammen for enden af stænglerne.

.

FORVEKSLING Rundbælg kan minde om arter af Kællingetand, bl.a. Almindelig Kællingetand, Smalbladet Kællingetand og Sumpkællingetand, men kan kendes på sine store, uligefinnede blade og hovedformede blomsterstande. Kællingetand har 3-koblede blade og blomster i skærm. Rundbælg er en meget variabel art, som kan inddeles i mindst to underarter med hhv. gullig krone og mørkt højrøde kroner.


To- eller flerårig plante. Efter afblomstringen danner bægerbladene en lille hindeagtig ballon, der omslutter bælgen med det enlige frø. Ballonen falder af og spredes med vinden.

Det latinske navn er Anthyllis vulneria, og den sidste del betyder sårlægende. Planten indeholder nemlig nogle stoffer, som er blodstandsende og desinficerende. Planten kan anvendes som urtete.


alm-rundbaelg 30 web
Gå til top