Bølget Bynke


Logo 900


Plantelivet på Fanø's Klitheder

Bølget Bynke

Dechampsia flexuosaFOREKOMST .På hedearealer imellem lyng. Det mest udbredte græs på næringsfattig bund både i løv- og nåleskov

LEVEVIS. Flerårig og ret skyggetåelde. Vokser på sur, fattig jordbund, ofte med morlag og bidrager selv til yderligere forsuring. Tæppedannende i ældre lidt lysåbne granbevoksninger på den næringsfattige jordbund. Bevarer sin friskgrønne farve næsten hele året.

.

FORVEKSLING  Er på lang afstand let kendelig på sine græsgrønne, fine, tynde strå og lette rødligbrune blomstrende toppe, bølgende i vinden.


Sommerfuglen Vejrandøje lægger æg på Bølget bunke.


boelget-bunke
Gå til top