Bjergfyr


Logo 900


Plantelivet på Fanø's Klitheder

Bjergfyr

Pinus mugo



LEVEVIS. Bjerg-fyr er et buskformet eller flerstammet træ, der i reglen bliver under 10 m højt. Stammen har en lav forgrenet vækst, hvor mange krogede stammer typisk udspringer fra samme basis. Den kan danne tætte, næsten uigennemtrængelige bevoksninger. Barken er som ung glat og mørkt rødliggrå, senere sprækker den op i små firkanter med krøllede skæl.

Stammerne er ofte krumme og krogede med bred splint og en lille, mørkebrun kerne. Veddet anvendes næsten udelukkende til brænde og fis, men er tidligere også brugt til fx hegnspæle og faskiner. Førhen har man fremstillet tjære af veddet.. Af nålene udvindes æteriske olier, der indgår i forskellige badesalte.

.

FORVEKSLING  fra Pyrenæerne har vi indført Fransk Bjerg-Fyr, der er ret og enkelt-stammet og i øvrigt kendes på sine skæve knogler med en lille nedadrettet torn på kogleskellene. 

I flere bevaringsværdige hede- og klitlandskaber optræder Bjerg-fyr i dag som et besværligt ”landskabsukrudt, der årligt ofres store beløb på at bekæmpe.

Bjerg-fyr er nok vor mest modstandsdygtige træart, når det drejer sig om jordbund og blæst. Den trives under de mest kummerlige forhold med tørke, blæst, saltnedslag og frost, og den kan endda så sig selv i disse områder.


fyrpollen 1 web


fyrpollen 3 web


kogle 1 web


skovstykke 4 web


DSCN0693 web


DSCN0406 web



Gå til top