Mitfanoe
Kryb-hvene, Agrostis stolonifera

kryb-hvene 3 web sh d

kryb-hvene 4 web sh d

  • Græs. flerårig, urteagtig græsart med en tueformet og snart efter tæppedannende vækst.
  • De opstigende skud er glatte og ubehårede med op til fem knæ. På de nederste knæ danner der sig rødder og nye skud.
  • Bladene er først indrullede, men senere bliver de fladt udbredte. De er hårløse og helrandede eller meget fint savtakkede med lang spids. Begge bladsider er grågrønne til blågrønne.
  • Blomstringen sker i juli-august, hvor blomsterne er samlet i småaks, der tilsammen danner en sammentrykt top. Småaksene rummer kun én blomst hver. Blomsterne er reducerede og 3-tallige med yderavner, som er længere end småakset. Hvis der overhovedet er stak på blomsterne, er den kort og tilliggende.
  • Frugterne er nødder (”korn”).
  • Rodnettet består af et trævlet, centralt rodnet og af nydannede trævlerødder fra de overjordiske, krybende stængler.

   Flerårig urt, hvis blomster bestøves ved hjælp af vinden. Frøene spredes ved vindslyngspredning, ligesom der ofte er kraftig vegetativ formering ved de overjordiske, rodslående skud. 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles