Mitfanoe
Rynket Rose, Rosa rugosa

rynket rose  1 web sh d

rynket-rose 1 web sh dd

  • Rosenfamilien. Tæt bestanddannende busk, 20-200cm høj med talrige tætsiddende rette barktorne og stive stikkende hår.
  • Spredte uligefinnede blade med 5-9 rynkede, på oversiden skinnende mørkegrønne, på undersiden matte tæthårede, rund-savtakkede småblade.
  • 5-talligt bloster med talrige støvdragere og grifler. Blomsterne er som regel enlige eller fåtallige med helrandede blivende bægerblade og mørkt rosa eller hvide kronblade.
  • De røde hyben har talrige nøddeagtige frugtanlæg og er svagt fladtrykt kugleformet på 2-3cm i diameter og er oftest glat.

Rynket rose invaderer især tørre kysthabitater hvor den ændrer plantesamfundet. Antallet af planter mindskes ved stigende dækningsgrad af Rynket rose og den udkonkurrere lystilpassede planter, mens antallet af skyggetolerante planter forøges med stigende dækninsggrad. Den er ligeledes i stand til at udkonkurrere Klit-rose, Krybende pil og Gråris.

Rynket rose eller Hyben rose er et godt eksempel på, hvordan en indført art kan tage overhånd. Hvor den for alvor tager fat, er den svær at få bugt med. Den breder sig hurtigt med underjordiske udløbere. Den tåler salt, og den er kun lidt kræsen hvad angår jordens kalkindhold.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles