Mitfanoe
Strand-annelgræs, Puccinellia maritima

annelgraes-m-udloebere 2 web 909

  • Opstigende, 10 – 40 cm høje, oftest let rødlige stængler.
  • Blade mørkt blågrønne, kødfule.
  • Blomsterne i en lille ende stillet top.
  • Frugten er en lille nød.

Strand-annelgræs danner tætte tuer eller sammenhængende græstæpper. Vokser på åben, leret bund i den yderste zone af strandengen og i marsken.

Flerårigt græs, der med nedliggende, bladbærende udløbere, danner tætte græstæpper.

Ligesom salturt (kveller) bidrager strand-annelgræs til at holde på det finkornede materiale, som tidevandet tilføjer.


Annelgræsset. Hvor det vokser i enlige eksemplarer, danner det lave og flade puder, fra hvis midte de kun 5 - 6 cm høje, ganske smalle, stive blade stige mere eller mindre lige op og undertiden filtres mere eller mindre ind i hverandre; i tuens midte vil man også finde de 10 - 15 cm høje blomsterstande. Fra tuens omkreds udgår lange, ofte rødstænglede udløbere til alle sider; de ligger plant ned oven på jorden, og de toradede blade ligger ligeledes undertiden plant ned på denne eller krumme sig lidt opad. Enderne af udløberne krummer sig også altid lidt opad. De kan blive op til 1 m lange, men er dog oftest meget kortere. De fleste, som man undersøger i sommertiden, ligger ganske løst, uden at være fæstede ved rødder, men enkelte kan dog allerede i august have sådanne i deres nedre del. Normalt er de ikke grenede; men hen på høsten og efteråret udvikles der korte sideskud i bladakslerne, og de fæstes oftest til bunden ved rodknipper, der udgår ved sideskuddenes grund. Derved grundlægges nye planter. Undersøger man en ældre plante i forårstiden, finder man, at udløbernes stængler for størstedelen er rådnet bort, men den gamle tue er nu omgivet af en hel mængde unge, rodfæstede planter.

På grund af den omtalte nydannelse af tuer og på grund af de enkelte tuers centrifugale vækst vil annelgræsset  efterhånden erobre hele terrænet og dække bunden med et mere eller mindre tæt tæppe.  

Annelgræsset hører til de planter, der er gode til at fange flyvesandet mellem sine stive, opadrettede blade, og man ser ret ofte, kort efter en stærkere pålands-sandflugt, at anneltuerne er så stærkt tilsandede, at kun bladspidserne rage op; men er sanddækningen ikke stærkere, kan skuddene vokse gennem den, og når denne udvikling fortsættes, opstår der efterhånden små, runde annelpuder, 30 - 50 cm høje.

annelgraestaeppe 1 web 909

Tæppe af strand-annelgræs  

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles