Mitfanoe
Oversigt over blomstringstider 


Oversigt over blomstringstider 

Planterarter på stranden og deres blomstringstider

Maj

Juni

Juli

August

Sept

Okt

Strandkvik

Marehalm

Strandarve

Sand-hjælme

Strandsennep

Sodaurt

Alm. Kvik

Gåsepotentil

Strandhornskulpe

Strand-fladbælg

Strand-vejbred

Alm. Kællingetand

Agertidsel

Alm. Skjolddrager

Ager-svinemælk

Vår-brandbæger

Muse-vikke

Strandkamille

Strandkål

Kruset skræppe

Bidende stenurt

Kryb-hvene

Annel-græs

Læge-kokleare

Strand-malurt

Strandgåsefod

Sandstar

Alm. Rundbælg

Strandasters

Strand-mælde

Spyd-mælde

Stilkløs kilebæger

Strandkogleaks

Strand-tusindgylden

Horse-tidsel

Strandkål

Dueurt

Sand-hanekro

Gul snerre

Havtorn

Blåmunke

Sandsiv

Tætblomstret hindebæger

Torskemund

Vand-mynte

Eng-rødtop

Klit-natlys

Strand-krageklo

Tagrør

Stor Skjaller

Rynket rose

 

Kveller

Bittersød natskygge

Vadegræs

Rejnfan

Harekløver

Hvidkløver

Rødkløver

Strand-trehage

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles