Bryllup i Nordby med kongelig gæst 

 

"Maagen" årgang 1950

 

image001e

 

Bryllup i Nordby

med kongelig gæst -

 

På Fanø findes mange gamle huse, og til mange af dem er knyttet historie. I Nordby på Famø findes et lille hus, der nu kaldes "Pynten", og da husets historie antagelig går et par hundrede år tilbage i tiden, knytter der sig også mange minder til det. Enkefru Kathrine Jensen, Rindby, er født i det gamle hus den 7. november 1864, hvor også hendes mor er født, og hun fortæller:

 

 

 

 image003e

Enkefru Anna Kathrine Jensen, Rindby.

 

 

 

MIN FADER kaptajn Peder Nielsen Pedersen var fra Rindby. Min moder Karen, født Andersen, var født i Nordby i ”Pynten” som hun, da hun blev gift fik af sin mor, der blev boende i huset sammen med sin datter og svigersøn. 

Vi var 7 søskende, som mor helt eller delvis måtte opdrage, da far om­kom på havet, mens vi var små. 

De fleste af os blev ligesom mange, andre enkers børn sat ud i pleje hos venner eller familie. 

Jeg kom hjemmefra, da jeg var 8 år. 

Heldigvis gik det os alle godt.    

Min søster Nielsine, født den 25. oktober 1868, blev i 1894 gift med hov­mester Rødgaard. Deres bryllup var en stor begivenhed. Netop i disse dage opholdt prinsesse Marie sig på Kurhotellet, og hun interesserede sig meget for livet på Fanø samt vore dragter. Hun. blev selv fotograferet i fanødragt.

 

 

 

Prinsessen havde flere gange udtalt ønske om at se en rigtig fanøfest, og en eller anden havde da fortalt hende, at der skulle være bryllup i Nordby.

Enkelthederne husker jeg ikke, men dette at prinsesse Marie var med i vort lille hjem til bryllup var en enestående begivenhed.

Alle var så uendelig glade ved prinsessen, fordi hun var så jævn og ligefrem. 

Min søster var selvfølgelig i øens smukke brudedragt, med det store. smukke hovedpryd, et fint, hvidt for­klæde og hvidt foran på trøjen.

Vore bryllupsgæster var selvfølgelig i det fineste tøj, de havde. Alle vidste jo, at prinsessen kom for at se til og en kort stund være med.

Brylluppet var ikke stort, kun lige nærmeste familie og søskende. Huset var jo lille og værelserne små, men hvor vi morede os. Jeg husker tydeligt endnu, at vi dansede til kl. 5 om morgenen.

Det var min søsters store glædesdag, der skulle, være indledningen. til, mange lyse og glade dage, der desværre kun blev få, et år efter druk­ nede hendes mand, hun fødte et lille barn, der også døde.

 

 

 

Moder overlod huset til søster Nielsine, der til gengæld hjalp og pleje­de mor, så længe hun levede.

Søster Nielsine levede resten af sit livene i vort barndomshjem. Føden tjente hun ved at gå ud på arbejde. Hun døde den 9. september 1928. 

Hvor gammelt vort barndomshjem er, det ved jeg ikke, men lidt kan jeg regne ud. - Jeg er født i 1864. Moder arvede huset efter sin moder, og bedstemor arvede også huset efter sin moder. På denne måde er vi nået til ca. 1800. Huset er altså over 150 år gammelt. 

I de mange år er der i det lille hjem oplevet både glæde og sorg. ­Stormfloden har også adskillige gange voldt bryderier. Min moder fortalte tit om, når vandet var gået ind i huset, og de flere gange havde und­gået katastrofen ved at lægge sandsække omkring huset samt for ind­gangsdørene.

Det værste min moder har oplevet var som barn, da stod vandet så højt, at det. skvulpede ind gennem vinduer­ne og slog døren ind. Bohavet svømmede rundt i stuerne. Selv måtte de flytte op på loftet og medtage så meget som muligt. af tøj og bohave. En mindre kiste var sejlet ud gennem døren og strandede på Ribe enge (Mandø hølade). I kisten lå der breve og fotografier samt andet indhold.

Brevene gav oplysning om, hvem kisten tilhørte, og den blev sendt tilbage. 

Efter Nielsine Rødgaards død blev huset ”Pynten” solgt. - I nogle få år blev det benyttet til helårsbeboelse, og derefter solgt til sommerophold. Af de forskellige ejere kan nævnes: Kunstmaler Holbak, Esbjerg, trafikassistent P. K. Balslev Jørgensen, København, og for tiden ejes ”Pynten” af redaktionssekretær Aage Nielsen, Esbjerg.

 


Gå til top