Begivenheder i tidsperioden for Th. Schmidt's liv på Fanø 

Th. Schmidt oplevede Fanø gennem store brydningstider, med en skibsfart der svang sig op til hidtil usete højder, og til dens svanesang, da dampskibsfarten tog over. Han oplevede et Fanø, med år, hvor mange initiativer tog plads, et liv som han placerede sig midt i, og engagerede sig i. 

Af begivenheder der tog plads mellem 1875 til 1909 kan bl.a. nævnes: 

1880erne synes Fanøsøfarten nærmest at eksplodere. Skønt antallet af skibe generelt er faldende, stiger tonnagen mod skyhøjder - et udtryk for, at Fanøflåden nu indeholder en anselig mængde virkelig store skibe. At disse for størstepartens vedkommende må være erhvervet udenfor øen, fremgår af, at skibsbyggeriet fra 1870erne er i fortsat tilbagegang og i 1896 helt ophører. 

Brevsamlingssted ved Fanø Bad

Filial af Esbjerg-Fanø bank på Fanø

Teknisk Skole oprettes

”Fanø praktiske Sømandsskole” oprettes

Vestervejen anlagt

Spareforeningen ”Glædelig Jul” stiftes

Posthuset opføres, fra 1919 apotek

Sidste nybygning fra Nordby, barken ”Thora”

Nordby Brugsforening starter  

1896/97 - 1919. det er de store sejlskibe, som synger Fanøsøfartens svanesang. Fra højdepunktet i 1897 er alt præget af en brat og dramatisk tilbagegang. Godt tyve år senere er Fanøflåden, som lige siden 1783 havde været en af de fire største flåder i Danmark, ikke blot væk fra denne "Top 4", men væk fra havets overflade 

Rindby Forsamlingshus indvies

Briggen ”Claus” forliser ved Fanø strandclaus.ntjp

Første udgave af Fanø Ugeblad

Rindby læsestue etableres i Rindby forsamlingshus

Fanø Musikkorps dannes 

Handelsbanken etablerer filial på Fanø 

Nordby præstegård nedbrænder 

Fanø Landboforening stiftes

Fanø Fiskeriforening stiftes

Ny loge ”Nordbys Lykke”

Fanø Sparekasse flytter ind i ny bygning på Tinghustorvet.

Rindby Andelsmølle og Foderstofforening stiftes.

Nordby Assurancekasse omlægges til et Assurancefond

Gasværket anlagt, ophørt med produktion i 1963

 

Kilde: Nordby sognearkiv


Gå til top