Mitfanoe
Fanø Lokalhistoriske Forening

 

Fanø Lokalhistoriske Forening

  stiftet i januar 1987 -

 

 

sognearkiverne (1)         

 

Nordby Sognearkiv

Sønderho Sognearkiv

Stadionvej 17 - Nordby skole

Landevejen 41 - Sognegården

Åbningstider

Tirsdag: 10 - 12

Onsdag: 19 - 21

Åbningstider

Tirsdag: 16 - 18

Telefon: 7516 6260

Telefon: 7516 4038

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Samt efter aftale med lederen

Linda Vesterbæk – 7516 3595

Samt efter aftale med lederen

Niels Erik Engsted – 7516 4206

 

 

Bestyrelsen består af:

Formand: Anni Nejrup, Kikkebjergvej 7, Nordby                7516 2380

Næstformand: Kurt Cl. Jepsen, Sdr. Banksti 6, Nordby     5160 5661

Kasserer: Anker Rasmussen, Vestervejen 25b                 7513 0196   

Bestyrelsesmedlemmer:

Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby                         7516 3595

Birte Sonnergaard, Nørby Pedersens Toft 23, Nordby      4585 1966  

Niels Erik Engsted, Vester Land 24, Sønderho                 7516 4206

Gert Jakobsen, Nord Land 1, Sønderho                            4052 5131

Suppleant: Grethe Kristensen, Stadionvej 20A Nordby     7516 3016

 

Linda Vesterbæk, Grethe Kristensen og Birthe Sonnergaard udgør sammen med suppleanten Knud Nielsen - styrelsen for NORDBY SOGNEARKIV

Niels Erik Engsted, Gert Jakobsen og Hanne Skelmose udgør sammen med suppleanten Lone Kromann - styrelsen for SØNDERHO SOGNEARKIV

 

---

 FORENINGENS FORMÅL er at skabe interesse for og udbrede kendskabet til Fanøs historie. Dette kan ske ved foredrag, udstillinger, kurser og udgivelse af pulikationer om lokalhistoriske emner.

Desuden har foreningen til formål at drive lokalhistorisk arkivvirksomhed gennem sognearkiverne i Sønderho og Nordby, der ifølge deres vedtægter har en offentlig tilgængelig samling. Foreningen varetager disse samlingers praktiske og økonomiske interesser.
 
 ---
Generalforamling 2018, Fanø Lokal Historiske Arkiv
 
Så er der igen gået et år. I Lokalhistorisk Forening er der ikke sket så meget.
Jeg har haft nogle henvendelser, som jeg har sendt videre til Nordby Arkivet, der så har hjulpet videre.
 
Igen i år har vi haft fornøjelse af Chr. Poulsens bøger, det er virkelig en glæde og fornøjelse at høre og tale med folk, der har læst hans boger, en stor fornøjelse.
Den 15. april udgav Willy Nielsen sin nye bog, den er jeg spændt på at få læst og overskuddet giver han til Nordby Arkivet. Tusing tak for det.
Vores medlemstal er virkelig stabilt - vi har 50 par og 210 enlige - ialt 310 medlemmer samt 2 fra udlandet.
 
Fra foreningen skal der lyde en stor tak til alle jer, der er i Nordby og Sønderho arkiverne for det store arbejde i laver. Det er noget vi er meget glade og taknemmelige for.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Anni Nejrup, formand for Fanø Lokalhistoriske Forening

 

--
 Beretning for Nordby Sognearkiv 2017
.

For Nordby Sognearkiv begyndte året 2017 med forberedelser til udgivelsen af bogen "Værftet der forsvandt" - skrevet af Christian Poulsen til fordel for Sognearkiverne på Fanø.
Vi havde reception den 1. april og der kom rigtig mange for at købe bogen – det var en dejlig dag med en god stemning.
Derudover har vi også medvirket til en særudstilling omhandlende vores første bog "Vi har fået ærter- derfor er det mandag", som kunne ses på Fanø Skibsfarts- og Dragtsamlings lokale fra påsken 2017 og året ud.


Sognearkivet har haft omkring 180 besøgende, men også en del ekstra besøg udenfor åbningstid – når det passede bedst for folk der kom ude fra.
Samlinger er der også kommet ret mange af – både store og små – så vi arkiverer på livet løs og håber på at vi engang kan nå bunden af de stakke vi har liggende.
Vores hjemmeside mitfanoe.dk har været rigtig godt besøgt – ca. 40.000 visninger.
Og derved kommer der en del forespørgsler både på tlf. og mail – rigtig mange mails, som alle skal besvares.


På Arkivernes Dag i november havde vi 108 besøgende. Vi havde lavet en udstilling om Ella Bøndergaards danseskole, da det i 2017 var 70 år siden hun startede den.
Vi havde lånt nogle af de flotte kjoler som hun selv bar til afdansningsbal gennem årene, og vi havde rigtig mange billeder fra de forskellige år. Det gjorde lykke hos mange af vore gæster, som selv havde danset og derfor var med på de forskellige fotos.

 

Alt i alt har det været et travlt, men dejligt år i Nordby Sognearkiv og jeg sender hermed en rigtig stor tak til alle Jer, der bruger timer af Jeres fritid på arkivet, så vi kan holde det hele i gang.
Tak til Sønderho Sognearkiv og Fanø Skibsfart-og Dragtsamling for godt samarbejde.

Tak til Aage Krog Jensen og Flemming Jepsen for Jeres støtte i arbejdet og tak til Inge og Chr. Poulsen for den støtte salget af Jeres bøger giver til Sognearkiverne på Fanø.

Ligeledes rigtig mange tak til Fanø Kommune og Skads herreds Brandkasse for økonomisk støtte til Sønderho og Nordby Sognearkiv på Fanø i 2017.


Linda Vesterbæk

 ---

 

Årsberetning 2017, Sønderho Sognearkiv

 

Vi startede året med at få nye vinduer. Det hjalp gevaldigt på varmen i lokalerne.

Vi har nu fået os indrettet, så  arbejdet glider mere rigtigt.

Hanne i modtagelsen, Gert i registreringen og Niels Erik arbejder med genkendelse af billeder og lignende.

 

Vi har været så heldige at få en næsten komplet samling af "Fanø Ugeblad", da man på det Kongelige Bibliotek har digitaliseret udgaverne.

Vi skulle hente bladene i Odense og med velvillig assistance fra Merete son chauffør, skete dette i juli. Prisen var 1850,00 kr. ekskl. transport.

 

I august havde vi besøg af en mand fra Frederiksberg, der søgte efter historier eller fortællinger om fattiglivet i Sønderho i det 19. århundrede. Vi hjalp ham med forskelligt og i slutningen ag 2018 udkommer der en bog, som vi så får et eksemplar af.

 

Til slut vil jeg takke det øvrige personale for godt samarbejde og jeres store arbejdsomhed. Det er en fornøjelse at komme i arkivet og det hele summer af liv og godt humør. Tak for det.

Også en stor tak til Nordby Arkivet for det gode samarbejde i årets løb.


Niels Erik Engsted.

 


Gå til top

End Of Slide Box