Mitfanoe
Fanø Lokalhistoriske Forening

 

Fanø Lokalhistoriske Forening

  stiftet i januar 1987 -

 

 

sognearkiverne (1)         

 

Nordby Sognearkiv

Sønderho Sognearkiv

Midtbjergevej 2 - Nordby skole

Landevejen 41 - Sognegården

Åbningstider

Tirsdag: 10 - 12

Onsdag: 19 - 21

Åbningstider

Tirsdag: 16 - 18

Telefon: 7516 6260

Telefon: 7516 4038

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Samt efter aftale med lederen

Linda Vesterbæk – 7516 3595

Samt efter aftale med lederen

Niels Erik Engsted – 7516 4206

 

Bestyrelsen består af:

Formand: Anni Nejrup, Kikkebjergvej 7, Nordby                7516 2380

Næstformand: Kurt Cl. Jepsen, Sdr. Banksti 5, Nordby     5160 5661

Kasserer: Anker Rasmussen, Vestervejen 25b                 7513 0196   

Bestyrelsesmedlemmer:

Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby                         7516 3595

Birte Sonnergaard, Nørby Pedersens Toft 23, Nordby      4585 1966  

Niels Erik Engsted, Vester Land 24, Sønderho                 7516 4206

Gert Jakobsen, Nord Land 1, Sønderho                            4052 5131

Suppleant Kirsten Hansen, Haralds Toft 8, Nordby           7516 2671

 

Linda Vesterbæk, Grethe Christensen og Birthe Sonnergaard udgør sammen med suppleanten Knud Nielsen - styrelsen for NORDBY SOGNEARKIV

Niels Erik Engsted, Gert Jakobsen og Hanne Skelmose udgør sammen med suppleanten Lone Kromann - styrelsen for SØNDERHO SOGNEARKIV

 

---

 FORENINGENS FORMÅL er at skabe interesse for og udbrede kendskabet til Fanøs historie. Dette kan ske ved foredrag, udstillinger, kurser og udgivelse af pulikationer om lokalhistoriske emner.

Desuden har foreningen til formål at drive lokalhistorisk arkivvirksomhed gennem sognearkiverne i Sønderho og Nordby, der ifølge deres vedtægter har en offentlig tilgængelig samling. Foreningen varetager disse samlingers praktiske og økonomiske interesser.
 
 ---
Beretning 2015, Fanø Lokal Historiske Arkiv
 
Vi har i året mistet et vellidt medlem, Lars Nærø.
Han havde sit virke i Sønderho Sognearkiv. Vil I alle hjælpe mig med at ære Lars's minde. - Æret være Lars Nærø's minde. -Tak.
Der har ikke været de store ting i Lokal Hist. Forening. Alt går stille og roligt
Vi har været meget opmærksomme på, hvad der skal ske med Sønderho Sognearkiv, men det ser ud som om det løser sig.
Vi har mistet nogle medlemmer, så vi nu er nede på 308 mod 313 sidste år.
Som sædvanligt er jeg blevet kontaktet af forskellige folk, som jeg har sendt videre til Linda.
En stor tak til Linda og hendes besætning for det store arbejde I gør.
Også en stor tak til Sønderho Sognearkiv.
Til sidst en tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

Anni Nejrup
 
--
 
Beretning 2015 for Nordby Sognearkiv

2015 har været et godt og travlt år i Nordby Sognearkiv.
Det startede med en del forberedelser til udgivelse af bogen "Ravsigne", som Christian Poulsen har skrevet.
Den 9. maj havde vi reception for udgivelse af bogen. Vi havde sørget for underholdning med god musik og lidt mundgodt – det var en dejlig dag. Der kom 115 personer, så Christian havde travlt med at signere bøger. Et af Hansigne Jessens (Ravsines) flotte arbejder - en pragtfuld rav halskæde blev båret og præsenteret af den heldige ejer – Hanne Westermann.
Vi har haft 210 besøgende på arkivet i årets løb, og rigtig- rigtig mange forespørgsler pr. mail og telefon.
Derudover besøg af 6. klasser fra Nordby skole og 50 års jubilarer fra realskolen, og på vores hjemmeside har der været ca. 15.000 indover .
Af samlinger har vi også fået mange indleveret, blandede -store og små, men vi er altid glade for, at folk husker hvor sognearkivet er, når der ryddes op !
Der er nu 4 medarbejdere der registrerer i Arkibas, så her sker også noget og det går godt fremad.
Til Fanø Strikkefestival blev der af et par medarbejdere lavet en udstilling med Fanødragter og forskellige billeder af Fanøkoner i Rindby Forsamlingshus - den udstilling blev meget beundret.
Arkivernes dag i november blev også en succes. Vi havde lavet tre forskellige udstillinger :
En samling af kravlenisser fra 1940'erne og op til i dag.
Jønne Madsens fine arbejder i flet, udskårne smykker i ben, flaskeskibe m.m.m.
Fotos fra Ella Bøndergaards danseskole, som gjorde stor lykke blandt de mange besøgende.
Jeg vil gerne sige Inge og Chr. Poulsen rigtig mange tak for den fine gave vi har fået af Jer. Det er flot at overskuddet ved salget af "Vi har fået ærter" – og "RavSine" bøgerne skal gå til Sognearkiverne.
Det giver til de større anskaffelser ( Fornyelse af Pc, printere og andet) som vi ikke kan få ud af vores driftsøkonomi.
Mange tak til bestyrelsen for Fanø Lokalhistoriske Forening – til Sønderho Sognearkiv og til alle vores besøgende. Derudover en rigtig stor tak til mine medarbejdere på arkivet .
Ligeledes mange tak til Fanø Kommune og til Fanø Kran-service for den økonomiske støtte til Sognearkiverne i 2015.

Linda Vesterbæk

 ---

 Årsberetning for Sønderho Sognearkiv, 2015. 

 

2015 var et normalt år.
Næsten – idet vi godt kunne mærke, at Lars blev dårligere og dårligere. Han var dog meget sej, og kom i den udstrækning helbredet tillod, selv om det kun var for en lille sludder. Vi er begyndt at kikke os om efter en afløser, for der er nok at se til i arkivet.
Vi har fået os indrettet lidt bedre i de sparsomme lokaler. Sidst på året kom der en besked om, at arkivet måtte flytte nedenunder i Sparekassens lokaler. Det var jo en god nyhed, da vi så bliver mere synlige og samtidig får handikapvenlig adgang og toilet. Uden at røbe for meget af 2016 beretningen, kan jeg sige, at vi har takket ja, og flytter nedenunder i juli måned.
Om selve året 2015 kan jeg oplyse at vi har haft 108 besøgene. Der har været 15 afleveringer. Vi har haft 18 henvendelser om opgaver, som vi har løst eller sendt videre.
Og så har vores it-medarbejder (GJ) klaret 9 opgaver via mails.
Ellers er meget af året gået med scanning, og vi er nu klar med frk. Lunds fotografier (ca. 1250 stk.), og de kan nu søges via arkiv.dk.
Vi har også hjulpet med at få arkivbladenes indholdsfortegnelse listeført.
Gert har været på kursus, og han er blevet meget klogere på forskelligt med nytte for arkivet.
Af nyanskaffelser kan jeg nævne en ny server samt en kopimaskine.
Skulle nogen af de tilstedeværende have kendskab til, hvor man eventuelt kan erhverve sig billige/gratis kontormøbler, må de meget gerne give os et praj.
Til slut vil jeg gerne takke Hanne og Gert + alle "hjælperne" for et rigtig godt samarbejde.
Også en stor tak til Nordbyarkivet for det samarbejde vi har haft i det forgangne år.

 

Niels Erik Engsted.

 

 


Gå til top

End Of Slide Box