Mitfanoe
Fanø Lokalhistoriske Forening

 

Fanø Lokalhistoriske Forening

  stiftet i januar 1987 -

 

 

sognearkiverne (1)         

 

Nordby Sognearkiv

Sønderho Sognearkiv

Stadionvej 17 - Nordby skole

Landevejen 41 - Sognegården

Åbningstider

Tirsdag: 10 - 12

Onsdag: 19 - 21

Åbningstider

Tirsdag: 16 - 18

Telefon: 7516 6260

Telefon: 7516 4038

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Samt efter aftale med lederen:

Linda Vesterbæk – 7516 3595

Samt efter aftale med lederen:

Niels Erik Engsted – 7516 4206

 

Sognearkiverne er lukket pga. corona indtil videre.

Åbningsdatoen oplyses, når denne er kendt.

 

Henvendelser på telefon og mails besvares naturligvis.

Adresser - se venligst herover.

 

 Fanø Lokalhistoriske Forening 

I april måtte vi aflyse generalforsamlingen.
Dengang havde vi et håb om at kunne gennemføre den senere på året.
Lige nu kender ingen de vilkår, vi vil få med hensyn til arrangementer i sidste halvdel af 2020, og da efterårets tidsplaner ikke giver ret mange muligheder for at tilrettelægge, lave aftaler og varsle et så vigtigt møde, har bestyrelsen besluttet helt at aflyse Generalforsamling 2020.
Den nuværende bestyrelse arbejder videre, indtil nyvalg har fundet sted.
Næste generalforsamling:
Generalforsamling 2021 forventes afholdt i april 2021
Årsregnskabet for 2019 udsendes sammen med medlemsbladet sept.- nov. 2020 

 

Årsberetning for Nordby og Sønderho sognearkiv i 2019 kan læses herunder

 

 

 

Fanø Lokalhistoriske Forenings bestyrelse :

 

Formand: Henning Kjærgård, Meldbjergvej 7, Rindby

3059 0495

Næstformand: Kurt Jepsen, Sdr. Banksti 6, Nordby

5160 5661

Kasserer: Anker Rasmussen, Vestervejen 25B, Nordby

7513 0196

Bestyrelsesmedlemmer:

Niels Erik Engsted, Vesterland 74, Sønderho

7516 4206

Lone Kromann, Landevejen 41, Sønderho

2326 7183

Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby

7516 3595

Birte Sonnergaard, Nørby Pedersens Toft 23, Nordby

9393 4391

 

 

Suppleant: Knud Nielsen, Lodsvej 14, Nordby

7516 3335

Revisor: Jane Jensen, Gl. Postvej 7B, Nordby

7516 3687

 

Linda Vesterbæk, Birte Sonnergaard og Grethe Kristensen udgør sammen med suppleanten Knud Nielsen – styrelsen for NORDBY SOGNEARKIV.

 

 

Niels Erik Engsted, Hanne Skelmose og Lone Kromann udgør sammen med suppleanten Ove Søgaard – styrelsen for SØNDERHO SOGNEARKIV

 

  

---

 FORENINGENS FORMÅL er at skabe interesse for og udbredelse af kendskabet til Fanøs historie. Dette kan ske ved foredrag, udstillinger, kurser og udgivelse af pulikationer om lokalhistoriske emner.

Desuden har foreningen til formål at drive lokalhistorisk arkivvirksomhed gennem sognearkiverne i Sønderho og Nordby, der ifølge deres vedtægter har en offentlig tilgængelig samling. Foreningen varetager disse samlingers praktiske og økonomiske interesser.
 ---
 
Årsberetning for Nordby Sognearkiv, 2019

Det har været et godt og travlt år for arkivet for arkivet.
Vi begyndte med forberedelser til udgivelsen af vores nye bog; "da de alle skulle til FOTOGRAFEN". Bogen indeholder fotos af 958 fanniker, taget af fotograf J. Kromann i 1941 til legitimationskortene, som besættelsesmagten forlangte, at alle voksne skulle have.
Bogen er skrevet af Christian Poulsen med fine beretninger om levevilkårene på Fanø under besættelsen. Vi havde reception den 27. april og den var meget godt besøgt.

Nordby Sognearkivet har haft 246 besøgende, hvoraf en del var besøg efter aftale udenfor åbningstid, da mange kommer til Fanø udefra.
Små og større samlinger får vi heldigvis stadig, så der er nok at arbejde med.
På vores historiske hjemmeside har der været ca. 18.000 visninger og det giver også mange henvendelser på mail med spørgsmål, der skal besvares, men også med nogle få rettelser til slægtsnavne m.v.
Derudover får vi også en masse forespørgsler via arkiv.dk.

Vi har igen i år medvirket til en særudstilling omhandlende vores bog "RavSine", som kunne ses på Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling fra påske og året ud.
I september havde vi et hyggeligt besøg af fem arkivkolleger fra Mandø Sognearkiv og på Arkivernes dag i november havde vi lavet en udstilling med billeder – "Før og Nu" – der kom 85 besøgende og det var en god dag, også med kaffe og kage.

Mange tak til alle frivillige på Nordby Sognearkiv og til Aage Krog Jensen og Flemming Jepsen. Også tak til bestyrelsen i Fanø Lokalhistoriske Forening, Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling og Sønderho Sognearkiv for positivt og godt samarbejde. Ligeledes tak til Inge og Christian Poulsen for den støtte salget af bøgerne giver til Sognearkiverne på Fanø.
Rigtig mange tak til Fanø Kommune og Skads Herreds Brandkasse for den gode økonomiske støtte til Sønderho og Nordby Sognearkiv i 2019.

Linda Vesterbæk.

---

Årsberetning for Sønderho Sognearkiv, 2019

Vi har fået 2 nye medarbejdere i Sønderho. Det er Ove Søgaard og Arne Engsted.
Arkivkonsulent Karin Jermin Nielsen afholdt et minikursus i Arkibas her i Sønderho arkivet. Til stede var Hanne, Lone, Linda, Ove, Arne og undertegnede. Det viste sig, at vores PC'er ikke var modtagelige, så vi måtte have Ole Mouritzen til at rense dem, så nu kører de fint igen.
I efteråret havde vi Karen til et opfølgningskursus, Lone er sammen med Ove sat på registrering i Arkibas. De har så valgt at møde ind tirsdag formiddag, hvor der er ro til at få noget fra hånden. Det går fremad og med tiden skal også jeg sættes ind i registrering i Arkibas. Arne tager sig af det tekniske og går til hånde med det praktiske.

Vi har i 2019 haft lidt færre besøgende: 64 mod 79 i 2018. På Arkivernes dag kom der 7 og så gamle filmklip og fik kaffe med kage.
Vi har haft 55 skriftlige henvendelser og 6 telefoniske.
Samlede arbejdstimer var 1250 timer.

Af årets indleveringer skal nævnes:
Arbejdstegninger og beskrivelser af Jørgen Lind gennem 30 år. Bage/kogebog i original, kopi og "set up" til computer.
Blandt de interessante besøg var en skoleklasse, der ville vide noget om Sønderho "før/nu."

Alice Degn var her med en turistguide fra 1995, hvor der var et billede fra Hannes hus. Hun fortalte historien om billedet:
Hun var som femårig sammen med sine forældre i Sønderho på besøg og de blev kontaktet af en fotograf, der spurgte om hun kunne tænke sig at komme i Fanøtøj og deltage i nogle optagelser til en turistguide. Det viste sig, at optagelserne også var brugt til postkort, og dem havde vi her i arkivet, men vi havde navngivet personerne forkert, så nu er det rettet.
Siden 5. november har der været problemer med vand i kælderen på Sognegården. Det er også gået ud over det elektriske, så vi er af og til uden strøm. Lige nu klarer vi det med forlængerledninger, men elektrikeren har lovet, at det bliver lavet, så må vi se, hvornår det bliver.
Til slut vil jeg takke arkivets medarbejdere for godt samarbejde og udvist tålmodighed. Også stor tak til Nordbyarkivet for godt samarbejde i det forløbne år.

Niels Erik Engsted
 
---
 
Fanø Lokalhistoriske Forening

Generalforsamling onsdag, den 24. april 2019 kl. 19.30 på Nordby Sognearkiv.
 

Tilstede 30 deltagere.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger: Fanø Lokalhistoriske Forening - Sønderho Sognearkiv - Nordby Sognearkiv
3. Regnskab Lokalhistorisk Forening - Budget Sognearkiverne
4. Indkomne Forslag Ingen
5. Valg til bestyrelsen På valg er:
Anni Nejrup (modtager ikke genvalg)
Niels E. Engsted (modtager genvalg)
Linda Vesterbæk (modtager genvalg)
6. Øvrige valg
Valg af suppleant Grethe Kristensen (modtager ikke genvalg)
Valg af revisor Jane Jensen (modtager genvalg)
7. Eventuelt

 

Formanden Anni Nejrup bød velkommen til generalforsamlingen.

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Henning Kjærgaard blev valgt til dirigent.
Lene Kjærgaard blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter vedtægternes § 4
ved annoncering i Fanø Lokalhistoriske Forenings medlemsskrift nr. 86 og i Fanø Ugeblad
den 11. april 2019 og således beslutningsdygtigt.

 

Ad 2. Beretninger:
Formanden Anni Nejrup bad forsamlingen om at rejse sig op og mindes Geert Jacobsen, en skattet og værdsat medarbejder i Sønderho Arkivet, han udarbejdede også vores blad sammen med Linda.
Æret være Geerts og de medlemmers minde der er gået bort i årets løb.

Formanden berettede følgende for Lokalhistoriske Forenings virke i det forløbne år, indsættes hosstående:

Året har været et stille år, der er ikke sket de store forandringer i foreningen. Lidt hjælp til at søge om støtte til de bøger der er og bliver udgivet, er det blevet til. Samt henvisning til arkiverne, når der bliver søgt om hjælp og henvisning til diverse Ting og sager.
Vores medlemstal er gået lidt op, fra 310 til 325, så der er 75 par = 150 personer samt 175 enlige. Det kan vi vist godt være tilfredse med.
Jeg vil til slut sige tak til alle der arbejder i Sønderho og Nordby Arkiverne. Det er en uvurderlig indsats i gør for at bevare Fanøs historie.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

 

Niels Erik Engsted berettede for Sønderho Sognearkivs virke i det forløbne år.

 

Året begyndte helt normalt. Vi havde nogenlunde det samme antal kunder som sædvanlig, men den lange tørre og varme sommer tog lige toppen af besøgene.
Men det har så rettet sig lidt sidst på året.
Besøgende: 79.
Arkivernes Dag: 11.
Hjemmesiden: 4
Skriftlig henvendelse: 14.
Telefonisk henvendelse: 3.
Frivillige arbejdstimer: 875.
Jeg vil lige nævne nogen af afleveringerne:
Sønderho Jagtforening: Materiale om Jes K. Jessen's hunde og hans sneppejagt mm.
En fin gammel kogebog, Gl. Fanømusik+ billeder af Møller Anton i pænt tøj sammen med Tove Schou, Sonnich Morgenstern's opgave over Sønderho Kirke.
Endnu en opskriftsbog fra den gamle købmand Sonnichsen, et hæfte over tuberkulosefrie
besætninger i Sønderho.
Vi har hjulpet TV-Syd med billeder af Sønderho Havn 1981.
Et par studerende ville lave en opgave om Mahogni krigen i 1991.
Lone har hjulpet en dame, der havde problemer med hovedtøjet på en Fanødukke.

Så har Sønderho Frivillige Brandværn haft 150 års jubilæum, hvor vi prøvede sammen med Per Hofmann Hansen at lave en oversigt over samtlige brande i Sønderho i de sidste 150 år.
Per har foræret os flere ting som gør arbejdet lettere i Arkivet bl.a. et nyt bykort med matrikel nummer og gadenavne/numre og med "Øgenavne" på forskellige destinationer. Og vi har fået et hæfte om musikinstrumentet humlen's historie.

I sensommeren blev Gert syg og måtte indlægges på sygehus flere steder.
Efter et stykke tid kom han tilbage, men i kørestol. Han brugte nu sine kræfter på genoptræning og var ret sikker på, at han skulle tilbage på sin "pind". Vi støttede ham heri og fik flyttet rundt i Arkivet, så han kunne komme ind med sin kørestol. Han nåede kun at prøve en gang, inden han i december gik alt for tidligt bort.

Jeg vil slutte med at takke Arkivet's øvrige personale Hanne og Lone for et godt samarbejde og for jeres gode humør og arbejdsomhed. Også tak til Ove som er ny i Arkivet.

Også en tak til Nordby Arkivet for det gode samarbejde i årets løb.

 

Linda Vesterbæk berettede følgende for Nordby Sognearkiv for året 2018.

 

Det har været et godt og produktivt år i Nordby sognearkiv.

Vi har igen medvirket til en særudstilling, hvor vores bog "Værftet der forsvandt" og forskelligt værktøj fra skibsværftet m.m. kunne ses på Fanø Skibsfart- og Dragtsamling fra påsken 2018 og året ud.

Sognearkivet har gennem året haft godt 200 besøgende og rigtig mange forespørgsler både på mail og telefon, og på vores historiske hjemmeside www.Mitfanoe.dk har der været godt 22.000 visninger i 2018.

Af samlinger kommer der heldigvis stadig en del – både større og mindre – vi er glade for det der kommer, og vi har fået en frivillig medarbejder mere, så der er godt gang i arkiveringen.

Vores mangeårige medarbejder på arkivet Villy Nielsen er nu stoppet, men udgav i april måned 2018 sin bog "Rindby og Nørby byer", som er en afslutning på rigtig mange års arbejde sammen med Hanne, hans nu afdøde hustru.
De har sammen lavet DVDen: "Nordby Sogn, Fanø, som de gav til Nordby Sognearkiv, og salget af både DVDer og bøger er og har været en stor økonomisk hjælp til Sognearkiverne på Fanø.
Samlingen "Nordby Sogn, Fanø" om slægter, jorder, ejendomme m.m. har været os alle på Sognearkivet, men også mange rundt i landet, en meget stor hjælp gennem årene.
Det har været så nemt for os andre, bare at kunne "slå" et navn op og så finde slægterne 450 år tilbage. Et rigtigt flot stykke arbejde. Tak for det Villy.

På Arkivernes dag i november havde vi lavet en udstilling med billeder af stormfloder på Fanø gennem tiderne. Der kom 75 besøgende, og det var en dejlig dag.

En stor tak til de frivillige på Nordby Sognearkiv, også til Aage Krog Jensen og Flemming Jepsen. Ligeledes tak til bestyrelsen for Fanø Lokalhistoriske Forening, Sønderho Sognearkiv for positivt samarbejde, og tak til Inge og Chr. Poulsen for jeres støtte. Mange tak til vores besøgende og rigtig mange tak til Fanø Kommune og Skads Herreds Brandkasse for den økonomiske støtte til Sognearkiverne på Fanø i 2018.

De tre beretninger blev alle godkendt.

 

Ad 3. Regnskab og budget.
Anker Rasmussen forelagde regnskabet for året 2018 for Fanø Lokalhistoriske Forening.
Årets resultat kr. 4.453,89 i overskud.
Regnskabet blev godkendt.

Linda Vesterbæk forelagde regnskabet for året 2018 for Sognearkiverne på Fanø. Årets
resultat kr. 5.040,00 i underskud.
Regnskabet blev godkendt.

Anker Rasmussen forelagde budget for året 2019 for Fanø Lokalhistoriske Forening.

Linda Vesterbæk forelagde budget for året 2019 for Sognearkiverne på Fanø.

 

Ad 4. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag at behandle.

 

Ad 5. Valg til bestyrelsen.
Niels Erik Engsted og Linda Vesterbæk blev genvalgt til bestyrelsen.
Henning Kjærgaard blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af følgende:
Kurt Jepsen, Anker Rasmussen, Linda Vesterbæk, Birthe Sonnergaard,
Niels Erik Engsted, Lone Kromann og Henning Kjærgaard.

 

Ad 6. Øvrige valg.
Knud Nielsen blev genvalgt til suppleant.
Jane Jensen blev genvalgt til revisor.

 

Ad 7. Villy Nielsen takkede Nordby Sognearkiv for godt samarbejde.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Anni Nejrup afsluttede med at præsentere Jan Jepsen som efter generalforsamlingen ville
fortælle om udgivelse af den nye udgave af Trap Danmark.

 

Referent Lene Kjærgaard.

 


Gå til top

End Of Slide Box