Mitfanoe
Fanø Lokalhistoriske Forening

 

Fanø Lokalhistoriske Forening

  stiftet i januar 1987 -

 

 

sognearkiverne (1)         

 

Nordby Sognearkiv

Sønderho Sognearkiv

Stadionvej 17 - Nordby skole

Landevejen 41 - Sognegården

Åbningstider

Tirsdag: 10 - 12

Onsdag: 19 - 21

Åbningstider

Tirsdag: 16 - 18

Telefon: 7516 6260

Telefon: 7516 4038

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Samt efter aftale med lederen

Linda Vesterbæk – 7516 3595

Samt efter aftale med lederen

Niels Erik Engsted – 7516 4206

 

 

Bestyrelsen består af:

Formand: Anni Nejrup, Kikkebjergvej 7, Nordby                7516 2380

Næstformand: Kurt Cl. Jepsen, Sdr. Banksti 6, Nordby     5160 5661

Kasserer: Anker Rasmussen, Vestervejen 25b                 7513 0196   

Bestyrelsesmedlemmer:

Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby                         7516 3595

Birte Sonnergaard, Nørby Pedersens Toft 23, Nordby      4585 1966  

Niels Erik Engsted, Vester Land 24, Sønderho                 7516 4206

Gert Jakobsen, Nord Land 1, Sønderho                            4052 5131

Suppleant: Grethe Kristensen, Stadionvej 20A Nordby     7516 3016

 

Linda Vesterbæk, Grethe Kristensen og Birthe Sonnergaard udgør sammen med suppleanten Knud Nielsen - styrelsen for NORDBY SOGNEARKIV

Niels Erik Engsted, Gert Jakobsen og Hanne Skelmose udgør sammen med suppleanten Lone Kromann - styrelsen for SØNDERHO SOGNEARKIV

 

---

 FORENINGENS FORMÅL er at skabe interesse for og udbrede kendskabet til Fanøs historie. Dette kan ske ved foredrag, udstillinger, kurser og udgivelse af pulikationer om lokalhistoriske emner.

Desuden har foreningen til formål at drive lokalhistorisk arkivvirksomhed gennem sognearkiverne i Sønderho og Nordby, der ifølge deres vedtægter har en offentlig tilgængelig samling. Foreningen varetager disse samlingers praktiske og økonomiske interesser.
 
 ---
Beretning 2016, Fanø Lokal Historiske Arkiv
 
I året der er gået. er der sket en del. Sønderhoarkivet er flyttet en etage ned, det har gjort tilgængeligheden nemmere.

Ckristian Poulsen har skrevet en dejlig bog om det gamle skibsværft, jeg håber I har læst den.
Det var en fin dag, vi havde her på arkivet, da den blev udgivet, ca. 100 besøgende kom der, det må da siges, at det viser interesse for bogen. Stort tak til dig, Christian.
 
Pt. er vi 301 medlemmer af foreningen - 50 par og 201 enlige. Heraf er 3 fra Udlandet
 
Fra Lokalhistorisk Forening skal der lyde en stor tak til alle jer, der arbejder på arkiverne - I gør en kæmpeindsats.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Anni Nejrup,
formand for Fanø Lokalhistoriske Forening

 

--
 
Årsberetning 2016, Nordby Sognearkiv
 
Det er sikkert ikke kun mig – men mange andre rundt omkring, der undrer sig over, at der allerede er gået et år mere !
Vi går så imod et nyt forår og vi håber alle på, at det bliver et godt år.

Her i Nordby Sognearkiv er 2016 gået stille og roligt – der har ikke været de store udsving, vi har haft mange besøgende, og har også fået en del samlinger ind, som vi er i gang med at sortere og arkivere.

Vi har også været lidt involveret i jubilæumsåret for Fanøs frikøb af øen.
For anden gang blev Sydvestjyske Arkivers (SVA's) generalforsamling afholdt her på Fanø. – Det var en dejlig aften i Strien – med fin underholdning og med Fanøkål på menuen – i stedet for de traditionelle Gule ærter. (Nyt er ikke altid godt, men man kan prøve !)
I løbet af året har der også været flere af os på kursus i Arkibas – mig selv indbefattet – og det har været meget lærerigt !!

På Arkivernes dag havde vi en udstilling med gamle påklædningsdukker og gamle fotos fra Nordby og Fanø Bad. Dagen var rigtig godt besøgt og vi havde det rigtig hyggeligt, med snak , kaffe og hjemmebagt kage.
Derudover har vi haft meget travlt med mange besvarelser på bl.a. mail og tlf.

På vores hjemmeside Mitfanoe.dk har der været over 25.000 visninger – så det fortæller også, hvor godt et arbejde Torben Garmer har lagt i det.
Christian Poulsen er ved at skrive en ny bog om Fanø Skibsværft, som vi håber på at kunne udgive til april 2017.
 
En rigtig stor tak til alle frivillige på Nordby Sognearkiv, hvis I ikke var med, -kunne arkivet heller ikke være – at I er her, gør også, at jeg syntes arbejdet er det hele værd ! Tak, - ligeledes mange tak til Jer, der kommer og spørger – Jer der kommer med ting, papirer og fotos – og Jer der bare vil hygge ! – Det luner alt sammen.
Også tak til Sønderho Sognearkiv for godt samarbejde, vi sender sammen et medlemsblad ud - to gange om året med "gammelt nyt" fra begge Sognearkiver og skiftevis med forside fra Sønderho og Nordby.
Mange tak til Inge og Christian Poulsen for den støtte, overskuddet af salget af Jeres bøger giver arkiverne.
Rigtig mange tak fra Nordby Sognearkiv til Fanø Kommune og Skads Herreds Brandkasse for økonomisk støtte til Sognearkiverne på Fanø i 2016.
 
Linda Vesterbæk
 

 ---

Årsberetning 2016, Sønderho Sognearkiv

 

2016 var et år med flytterod.
Vi var varskoet om, at skulle flytte nedenunder i Sparekassens lokaler i løbet af sommeren 2016.
Vi var godt forberedte, men dagen faldt desværre sammen med en planlagt julefrokost /skovudflugt.
Held i uheld. Vejret var elendigt, så vi brugte mandag d. 20 juni til flytning, godt hjulpet af Ryon Petersen og hans folk.


Det klappede fint, men håndværkerne skulle så på sommerferie. Det meste af juli, august og september gik med at være standby med nøgler, og ellers følge ombygningen af Sognegården.
Mandag d.24. oktober var der indvielse og fremvisning af den ombyggede Sønderho Sognegård. Vi fik portvin og kransekage, og der var mødt 45-50 glade mennesker op.
Da vi havde valgt at flytte åbningstiden til tirsdage fra kl. 16.00-18.00, var første arbejdsdag allerede dagen efter. Selvom det er et lille lokale med delt møderum, synes jeg, vi har gjort et godt bytte.


Der er også mange rosende ord fra de besøgende.
Vi har haft 57 besøgende i 2016. Det er ret pænt, når vi kun har haft åbent i 8 måneder.
Vi har klaret 8 opgaver på internettet.
Af indleveringer har der været 70. Og af nyanskaffelser har der ikke været nogen I 2016.


I januar 2017 lykkedes det at få udskiftet vinduerne, så nu kan vi også holde varmen.

Og som en sidegevinst har vi arvet rullegardinerne fra biblioteket. TAK for det.


Til slut vil jeg rose det øvrige personale for deres store tålmodighed. Det er rart at arbejde sammen med folk der både er overbærende, har overskud og en masse humor.
Der skal også lyde rosende ord og tak til Nordby Sognearkiv for det gode samarbejde i det forløbne år.
Tak for ordet.

Niels Erik Engsted.

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box