Mitfanoe
Skibsbyggeri på Fanø - skibsbygmestre i Nordby - del 2

 Peder Hansen Clausen 

 

 Peder Hansen Clausen har bygget en del småfartøjer. Han døde 15. maj 1855, 95 år. 

 

År

Type

Navn

K.L.

Bygget til

1800

Evert

Margrethe

6

J. J. Ellens

1801

Evert

Anne

6

P. J. Rødgaard

1802

Evert

Maren

6

H. H. Oldefar

1804

Evert

Mette

3

S. H. Ellens

 

Smak

Kirstine

19

Repareret, 354 Rdl.

 

 

N. Gregersen har bygget et par everter og i 1813 repareret havaristen galeasen "Marie", 11 K. L. for en sum af 2635 Rdl., samt i 1806 nybygget galeasen "Fru Anna", 16 K. L., til L. Svendsen. 

Bertel Frandsen har i 1799 bygget jagten "Anne & Cathrine", 9 K.L. til Jes Mathiasen og et par dæksbåde samt repareret et par mindre havarister. 

Hans Nielsen Sejlmager har i 1799 bygget jagten "Marie Cathrine", 12 K. L., til Morten H. Jessen, nogle dæksbåde og et par everter. 

De ovenfor nævnte skibsmestre byggede alle "på Klamp", men efter det første skib var bygget efter tegning i Nordby i 1840 af Sønderhomesteren N. J. Sonnichsen, lagde man sig mere og mere efter denne byggemåde. I det hele taget undergik skibsbygningen på Fanø en ret stærk udvikling i de følgende år, hvilket naturligvis står i forbindelse med, at der under den opgangstid for skibsfarten, som især satte ind i 1850'erne, blev behov for både flere og større skibe. 

Christian Riise Marstrand Mechlenburg, søn af sognepræst L. F. Mechlenburg i Amrum, kom til Sønderho som skibstømrer under krigen i 1848 og arbejdede en kort tid hos skibsbygmester Søren J. Sonnichsen, der også havde værft i Nordby; her arbejdede han også en tid, men overtog 1849 ved skøde af 22. september Johan Frederik Schrøders værft i Nordby, fremhæves kan den meget smukke og velsejlende skonnert "Acme".

 

acme 

 

 

Den tomastede bramsejlsskonnert ”Acme” af Fanø blev bygget i Nordby i 1857. Det 132 nrt. Store skib, der førtes af Anker. S. Ankersen, var en af Fanøs ”frugtjagere”. Skibet tog tre gange præmie for hurtig sejlads med frugt til St. Petersborg, og er her vist i Messinastrædet. Oliemaleri, udateret, usigneret. Original på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. 

 

 

Mechlenburg byggede: 

 

År

Type

Navn

K.L.

Bygget til

1850

Skonnert

Karen & Louise

46

H. H. Nielsen

1851

Skonnert

Ansine Marie

39

H. M. Jessen

1852

Skonnert

Dorthea

41

P. J. Pedersen

1853

Galeas

Sophie

30

P. P. Cl. Jensen, Sønderho

1856

Brig

Activ

59

J. J. Warrer

1857

Skonnert

Acme

66

A. S. Ankersen

1859

Galeas

Karen Anne Sophie

30

J. M. Sørensen

 

Mechlenburg havde lært skibsbyggeriet i Åbenrå, hvor han også lærte at bygge efter tegning; noget der på denne tid ikke var almindeligt på Fanø. Bygningen af det første skib "Karen & Louise" faldt økonomisk uheldigt ud for ham, hvorfor han opgav og rejste til Hamborg, for at søge arbejde der; her traf han skibsfører H. M. Jessen, der var på indkøb af materialer til et skib han agtede at bygge i Nordby. Han tilbød Mechlenburg bygningen af sit skib, og han slog til. Han rejste straks tilbage til Nordby og påbegyndte arbejdet. Han blev i Nordby til 1860, hvor han rejste til Kina, og byggede der en havn ved Amoy. Her døde han 16. april 1864. han havde to sønner: kaptajnerne F. M. : Mechlenburg og L. A. Mechlenburg.

 

Niels Thomsen Christensen 

 

 

       Niels Thomsen Christensen lærte skibsbyggeriet i Sønderho hos onklen Nis Thomsen. Han har bygget:

 

År

Type

Navn

K.L.

Bygget til

1848

Skonnert

Johanne

85

J. H. Borck

1851

Galeas

Dorthea Cathrine

11

Jacob Hansen

1853

Skonnert

Odin

44

N. P. Winther

1855

Galeas

Louise Marie Kristine

11

Jacob Hansen

1857

Galeas

Cecilie

28

H. J. Ankersen

1857

Galeas

Edel Cathrine

39

L. J. Hansen

1861

Skonnert

Anne Cathrine

41

Math. S. Jepsen

1862

Galeas

Marie

33

J. P. Oldefar

1862

Skonnert

Anne Charlotte

46

Jens N. Jensen, Sønderho

 

Desuden har han forlænget et par mindre skibe og nybygget et skib i Ribe. Han døde 27. december 1865, 61 år.

 

Laust Morten Jepsen

b307laustmortenjepsen

 

Laust Morten Jepsen lærte skibsbyggeriet i Sønderho hos Søren Jessen Sonnichsen. Han havde kendskab til at arbejde efter tegning. Men kunne ikke selv tegne, hvorfor han arbejdede efter træmodeller. Laust Morten Jepsen har i en bog, som han kalder "Optegnelser til vejledning ved de omtrentlige proportioner af skibe samt tillige deplacementberegninger. Fanø 1848" opnoteret alle de forhold, hvori de enkelte skibsdeles størrelse og stilling som bovspryd, master, rær, ror, sejl etc.skulle stå til hinanden for alle slags skibe.

 

Her skal lige noteres: For brigger - Stormasten er på 4/7 eller 3/5 af længden i øverste vandlinie. Bovsprydets længde udenfor stævnen er 37/53 af skibets største bredde. Underræernes længde er 1 47/53 gange skibets største bredde. Nokker er 1/12 af ræernes længde. Merseræerne er 21/25 af underræernes størrelse og nokkerne 1/8.

Laust Morten Jepsen, der boede i Rindby, har også bygget nogle fartøjer ved sit hus.Til disse mindre fartøjers søsætning var det ikke nødvendigt at bruge rullesystemet, der brugtes ved de større skibe. De mindre skibe blev nedslæbt på "Lunner", træstykker der var indsmurt i grøn sæbe. De blev lagt på tværs under kølen og flyttedes fra den ene ende til den anden eftersom det skred frem, hvilket skete ved at nogle kraftkarle satte ryggen under skibets sider, og ved at give det en vuggende bevægelse, fik det til at glide frem under kommando af bygmesteren og under en opsang, der var en omskrivning af den bekendte sang: "Dengang jeg drog afsted" og givet en til arbejdet passende tekst.

 

 

Han har bygget følgende skibe:

 

 

År

Type

Navn

K.L.

Bygget til

1853

Skonnert

Johanne

39

P. H. Mathiasen

1853

Skonnert

Anne Cathrine

38

P. Clausen

1854

Skonnert

Kirsten Margrethe

 

S. Nørby

 

Skonnert

Woldborg & Cathrine

42

M. N. Poulsen

 

Galeas

Familien

44

M. J. Brinch, Sønderho

 

Skonnert

Lise Monberg

 

Til Horsens

1856

Galeas

Anne Mathea

33 ½

S. J. Hansen

1856

Skonnert

Jens Monbergs Minde

 

Til Horsens

1857

Skonnert

Rebekka Abrahamsen

41

I. S. Nørby

1859

Galeas

Ellen

44

P. N. Svarrer

1861

Galeas

Anne Magdalene

24 ½

P. N. Pedersen

1866

Evert

Karen

6

H. L. Mandø

 

 Laust Morten Jepsen døde i 1883 i en alder af 60 år. Han var døbt Laurids Mortensen Jepsen, men tidligt (før 1848) kaldte han sig Laust Morten Jepsen. En efterkommer, Morten B. Jepsen, der nu er bosiddende i Norge, oplyser, at man i familien mener, at det simpelthen er fordi han bedre kunne lide Laust Morten.

 

Jes Thomsen Hansen

 

b307jesthhansen

 

 

Jes Thomsen Hanseneller som han hed i daglig tale ”River Jes” , født i Ribe, kom til Nordby omkring 1848 og arbejdede hos forskellige bygmestre som svend til 1854, hvor han på eget værft byggede en pram til Roborghus og 1855 ombyggede skonnerten "Borgmester Ræder" af Horsens, til en brig. Galeasen "Apis" fik sit navn, fordi en bisværm under bygningen fæstede bo under skibet (latinsk navn Apida).  Adskillelige af hans skibe kom i langfarten på Sydamerika. Han byggede:

 

 

År

Type

Navn

K.L.

Bygget til

1856

Galeas

Apis

14

N. S. Brinck

1857

Skonnert

Cito

37

L. N. Lauridsen

1858

Skonnert

Venne

30

N. M. Winther

1859

Skonnert

Elane

32

N. Ankersen

1860

Skonnert

Plejades

64

W. M. Ankersen

1861

Skonnert

Fanny

52

Chr. H. Nielsen

1862

Skonnert

Anne Cathrine

55

W. M. Ankersen

1863

Skonnert

Mette

49

Ig. H. Jessen

 

Skonnertbrig

Ellen Andrea

45

N. Ankersen

 

Brig

Dorthea Anne

75

J. H. Jessen

1864

Skonnertbrig

Dorthea

64

Mads J. Brinck

1866

Skonnertbrig

Dorthea

67

M. N. Lybecker

 

Skonnertbrig

Emanuel

70

Cl. J. Clausen

 

Skonnertbrig

Knud

77

Chr. H. Nielsen

1867

Brig

Dorthea

152 reg. Ton

Math. Pedersen

1868

Skonnert

Ellen

58 reg. Ton

N. I. Mathiasen

1869

Skonnertbrig

Anne Dorthea

120 reg. Ton

H. Ip Jessen

 

Skonnertbrig

Dorthea

108 reg. ton

M. J. Mortensen

1871

Skonnertbrig

Mette

161 reg. Ton

N. Th. Jerne

1872

Skonnertbrig

Marie Petræus

113 reg. Ton

H. L. Beck

 

Det sidste skib fik han på grund af sygdom ikke fuldført. Skibsbygmester Niels Sonnichsen Nielsen fra Sønderho fuldført bygningen.

 

Christian Graff 

 

b307chrgraff

 

Christian Graff er født i Svendborg 1832. Han lærte skibsbyggeriet i Randers. Kom til Nordby i 1854 for at søge arbejde ved skibsbyggeriet. Graff havde fået en god skoleundervisning og under sin uddannelse som skibstømrer, erhvervede han sig kundskaber i matematik, tegning og konstruktion af skibe, hvilket han til fulde fik brug for på Fanø. Han arbejdede som svend til 1857, da han overtog at fuldføre bygning af skonnert "Cathrine" til N. P. Svarrer. Dette skibs bygning var påbegyndt af Mechlenburg, men standset på grund af hans afrejse til Kina. Året efter byggede han galeasen "Margrethe" til P. M. Lauridsen; men så kom der en standsning i skibsbyggeriet, og Graff søgte arbejde ved husbygning, men der var intet arbejde. Han besluttede sig derfor til at rejse udenlands og forsøge lykken der; men forinden måtte han søge om fritagelse for militærtjeneste, og hans ansøgning fik følgende anbefaling fra birkedommeren af 17. april 1859:

 

"Andrageren er meget duelig i sit Fag, men for Tiden uden Arbejde og Erhverv paa Grund af, at Skibsbyggeriet her, som i hele Landet, næsten er standset, dels af Pengemangel og dels, fordi Fragterne er saa daarlige og lave, at det ikke kan betale sig at bygge, og han har ikke Evne til at byge dem for egen Regning. Hans Karakter er meget agtværdig, og hans Opførsel og Vandel har i den Tid, han har opholdt sig her, været eksemplarisk god og i enhver Henseende rosværdig. Idet jeg overensstemmende med Sandheden bevidner foranstaaende, beklager jeg, at han maaske af Mangel på Erhverv maa forlade dette Sted, hvor hans Flid og Dygtighed er anerkendt." 

Graff kommer vist ikke til at rejse; i hvert fald er han i 1860 beskæftiget med at bygge to fiskefartøjer sammen med I. N. Christensen, af en ny type, hvor man havde store forhåbninger om forbedret sødygtighed.

Birkedommeren indstiller dem derfor til et rentefrit lån til hjælp ved bygningen af de to både. 

Det blev atter opgangstid, og Graff får efterhånden bygget følgende skibe: 

 

 

År

Type

Navn

K.L.

Bygget til

1857

Skonnert

Cathrine

44

N. P. Svarrer

1858

Galeas

Margrethe

38 ½

P. M. Lauridsen

1860

Galeas

Karen Dorthea

39

S. H. Brick

1861

Skonnertbrig

Abrahams Minde

60

Joh. S. Abrahamsen

1862

Skonnert

Johanne Cathrine

51

P. J. Svendsen

1863

Skonnert

Ane

44

N. H. Brick

1863

Skonnert

Ernstine Cathrine

44 ½

N. M. Jessen

1865

Skonnertbrig

Margrethe

87

Joh. Abrahamsen

1866

Skonnert

Ane Kjerstine

67

Søren Pedersen

1866

Skonnert

Varde

63 ½

R. K. Eskesen, Janderup

1867

Skonnertbrig

Johanne

170 reg. tons

J. H. Borck

1868

Skonnert

Mette

91 reg. Tons

A. M. Clausen

1868

Skonnert

Dorthea

92 reg. Tons

Hans Hansen

1873

Skonnertbrig

Ellen

147 reg. Tons

S. S. Terkelsen

1874

Skonnert

Ingmar

204 reg. Tons

P. M. Hansen

1875

Brig

Sørane

229 reg. Tons

Jes N. Hansen

1876

3 m skonnert

Sørine

252 reg. Tons

P. H. Clausen

1878

Brig

Maria

198 reg. Tons

C. C. Nielsen

 

 

Desuden byggede han i 1859 en toldkutter til Nordby toldsted, i 1860 fortømret skonnert "Dorthea", samt skipper Mads Brincks to fiskebåde, i 1863 fortømret skipper M. J. Mortensens galease, H. A. Svarrers skib, Anth. J. Kromanns kuf og påbegyndt nybygning af briggen "Christian", 98 K.L., til Chr.H. Nielsen, da han i december 1863 bliver indkaldt til militærtjeneste, blev taget som fange og fængslet i Spandau, og var inde til 20. august 1864, hvorfor Chr. Schrøder måtte fuldføre arbejdet med skibet. 

Graff lavede i 1864 tegning og afslag til et skib der blev bygget i Ribe til Poul Bertelsen, Ho. I 1868 byggede han Skibbroen og Færgebroen i Nordby. I 1869 fortømrede han skonnerten "Dan" for skipper Toft.

I 1870 ombyggede han en galease for skipper P. Hjorth, fortømrede en pram for L. P. Larsen, fjernede "Billebøjen" fra Havnebroen og klædte broen med nye planker. Samme år var han med til at udsætte et engelsk strandet skib lidt nord for Nymindegab. I 1871 byggede han to store pramme og to pontoner til ingeniør Carlé i Esbjerg.

I 1877 byggede han en fiskebåd, i 1878 var han på Harboøre i Svitzers tjeneste ved bjergning af et strandet skib.

I 1879 byggede han den nye Havnebro i Nordby. Dermed var det slut med hans virksomhed på Fanø, året efter flyttede han til Esbjerg, og anlagde et hvidtølsbryggeri, som senere blev overtaget af sønnen N. M. Graff.

 

Theodor Schønau 

 

b311tgschoenau

 

 

Theodor Schønau, født i Lemvig den 30. oktober 1836 som søn af senere birkedommer V. Schønau på Fanø. Han lærte skibsbyggeriet i Randers og siden skibskonstruktion på Holmens Værft i København. Han byggede i 1859 en skonnert i Lemvig, og kom til Fanø i 1860, hvor han byggede følgende skibe:

 

År

Type

Navn

K.L.

Bygget til

1861

Skonnert

Abelone

43

P. N. Poulsen, Sønderho

1863

Skonnert

Elise

65

P. S. Svarrer

1863

Skonnertbrig

Nordby

51

J. P. Svendsen

1864

Skonnert

Cathrine Marie

53 ½

G. Møller Mathiasen

 

Skonnertbrig

Cathrine

70

P. Clausen

1866

Skonnert

Ellen

56 ½

P. J. Andersen

 

Skonnert

Fanø

137

N. L. Nørby

1867

Skonnertbrig

Mary

62 ½

L. A. Mathiasen

 

Skonnertbrig

Arvid

 

Til Randers

1868

Skonnert

Maria

 

Til H. Svarrer

 

Færgebåd

 

 

Til færgemand Johnsen

 

 

mary 96

 

       Skonnertbrig "Mary" blev bygget på Fanø i 1867 til et rederiaktieselskab ved A. Outzen i Sønderho. Skibet var hjemmehørende i Sønderho frem til 1905, hvor det blev solgt til Sverige. Usigneret skibsportræt tilskrevet A. M. Nisted i Århus.

 

Niels Nielsen 

 

b311nielsnielsen

 

Niels Nielsen, født i Jejsing ved Tønder den 12. juli 1827. Under tre års krigen flygtede han, der var tømrer, til Fanø, hvor han fik arbejde ved skibsbyggeriet. I 1866 fik han næringsbevis som skibsbygmester. Hans værft lå lidt nord for Færgebroen.

 

 

Han har bygget følgende skibe:

 

År

Type

Navn

K.L.

Bygget til

1866

Skonnert

Peder & Niels

57

Las Ankersen

1867

Skonnert

Karen Kirstine

59

H. C. Christensen

1867

Skonnertbrig

Hansine Marie

69

A. L. Jepsen

1869

Skonnert

Anne Cathrine

120 reg. tons

Math. S. Jepsen

1870

Skonnertbrig

Ane

130 reg. Tons

P. N. Winther

1871

Skonnert

Mette

117 reg. Tons

J. N. Jessen

1871

Lodsbåd

 

17 reg. Tons

 

1871

Skonnertbrig

Argus

162 reg, tons

M. N. Thing

1872

Skonnertbrig

Johanne

167 reg. Tons

P. J. Svendsen

1873

Skonnertbrig

Acmel

135 reg. Tons

A. S. Ankersen

1874

Skonnertbrig

Johanne

128 reg. Tons

P, N. Harreby

1874

Skonnertbrig

Anne

172 reg. Tons

P. Chr. Lassen

1875

Brig

Jørgiane II

225 reg.tons

M. N. Mathiasen

1876

Skonnertbrig

Mette Johanne

166 reg. Tons

L. Svendsen

1877

Skonnertbrig

Anne Cathrine

178 ½ reg. tons

M. A. Warrer

1878

Skonnertbrig

Hansine Marie

134 reg. Tons

H. J. Mathiasen

1882

Fiskekutter

Svalen

14 reg. Tons

Søren Thomsen, Esbjerg

 

 

sophie-af-Soeenderho

 

       

Sophie af Sønderho, capt. J. S. Kromann. Medreder M: Sørensen. Sign. M. Truelsen. Gr. Fischerstrasse, Altona. Sophie hed oprindelig Karen Kirstine og var bygget i Nordby i 1867. november 1869 blev det overdraget til et aktieselskab i Sønderho med J. S. Kromann som bestyrende reder. I 11 år sejlede skibet med Kromann som fører, indtil det om natten den 11. december 1880 kuldsejlede i Nordsøen. 4 mand druknede, mens to sad indespærret, til skibet drev ind på Fjand Strand.

 


 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box