Mitfanoe
Byggeri udenfor Fanø

 

 

På Fanø blev der fra 1741 - 1896 bygget ca. 1000 skibe. I perioden før 1850 byggedes flest skibe i Sønderho, men byens værfter ophørte allerede i slutningen af 1870'erne, hvorefter Nordby søsatte mange store barkskibe fra Abrahamsens værft.

Sønderhoningerne var således efter 1877 henvist til at købe i skibe i Nordby, andre danske byer eller senere i udlandet. Folk i Nordby købte også skibe bygget andre steder end på Fanø, hvilket bl.a. skyldtes, at værfterne på Fanø ikke kunne følge med efterspørgslen, dels at skibene nu skulle bygges så store at det ikke var muligt at bygge dem på øens værfter. Desuden gik man over til jernskibe, der alle var bygget udenfor øen. 

I den officielle fortegnelse over Danmarks handelsflåde for året 1873 får man mulighed for at danne sig et indtryk af Nordbys og Sønderhos skibe med hensyn til byggested, størrelse og alder.

Af samtlige skibe hjemmehørende på Fanø var de 61 bygget i Nordby og de 44 i Sønderho.

16 var bygget udenfor øen og 18 udenfor Danmark.

 

skibe-bygget-udenfor-Fanoe

Skibe bygget udenfor Fanø gennem årene 1834 - 1894 

 

Nordby 

 

 

Nordby 

År

Byggested

Type

Navn

K.L

Fører

1840

Altona

Skonnert

Emil

54

Chr. E. Husted

1848

Altona

Skonnert

Anne

38

J. P. Svendsen

1877

Arnis

Skonnertbrig

Brunhilde

360 r. t.

A. Math. Andersen

1842

Flensborg

Skonnert

Union

67

Jørgen Andersen

1875

Fredericia

Brig

Cathrine

195 r. t.

M. N. Winther

1852

Haderslev

Brig

Acmel

108

N. L. Engers

1855

Haderslev

Skonnert

Dan

54

N. L. Nørby

1856

Haderslev

Skonnertbrig

Karen Marie

52

H. Jp. Jørgensen

1846

Horsens

Skonnert

Elisabeth

38

M. J. Mortensen

1867

Horsens

Skonnertbrig

Grev Rantzau

79

N. N. Svarrer

1858

Karrebæksminde

Skonnert

Helga

77

N. H. Svarrer

1863

Kiel

Brig

Johanne

78

J. H. Christiansen

1863

Kiel

Brig

Conrad

92

M. H. Clausen

1849

Mandal

Galease

Mette Cathrine

41

H. M. Winther

1850

Mandal

Skonnert

Onkel

48

M. P. Clausen

1859

Middelfart

Skonnert

Cathrine

48

M. N. Poulsen

1870

Middelfart

Skonnert

Cecilie

123 r. t.

N. S. Thøgersen

1871

Middelfart

Skonnertbrig

Venus

190 r. t.

C. P. Holm

1873

Odense

Skonnert

Sophie

136 r. t.

L. Jp. Hansen

1893

Oskarshamn

3 m skonnert

H. Grohmann

294 r. t.

N. H. Gregersen

1894

Oskarshamn

Brig

Anne & Emmy

247 r. t.

Niels Svarrer

1840

Randers

Skonnert

Odin

52

N. L. Engers

1841

Randers

Skonnert

Randers

61

Jens Clausen

1860

Randers

Skonnert

Marie

43

P. Sv. Svarrer, ældre

1865

Randers

Skonnert

Sophie

60

P. Sv. Svarrer, yngre

1894

Sundsvål

Bark

Lenita

400 r. t.

S. P. Clausen

1885

Svendborg

Skonnertbrig

Afma

190 r. t.

P. Sv. Ankersen

1876

Tåsinge

Skonnertbrig

Mette Cathrine

157 r. t.

M. H. Winther

1869

Varnanäs

Brig

Cathrine

225 r. t.

M. M. Rødgaard

1871

Varnanäs

Skonnertbrig

Margrethe

159 r. t.

S. J. Farup

1871

Varnanäs

Skonnertbrig

Johanne

145 r. t.

P. N. Madsen

1872

Varnanäs

Brig

Louise

243 r. t.

H. P. Lassen

1875

Varnanäs

Skonnertbrig

Maren

166 r. t.

J. M. Rødgaard

1876

Varnanäs

Bark

Dora

376 r. t.

Jg. N. Hansen

1877

Varnanäs

Skonnertbrig

Røhl

156 r. t.

J. J. Kallesen

1880

Varnanäs

Brig

Claus

240 r. t.

H. H. Clausen

1880

Varnanäs

Bark

Couquette

281 r. t.

P. L. Winther

1881

Varnanäs

Brig

Ines Røhl

248 r. t.

Th. M. Andersen

1882

Varnanäs

Brig

Johanne

258 r .t

J. Poulsen Clausen

1884

Varnanäs

Brig

Medor

266 r. t.

Hans Svarrer

1869

Varvanäs

Brig

Johanne

258 r. t.

J. Poulsen Clausen

1872

Vejle

 

Gylding

240 r. t.

P. N. Winther

1876

Vejle

Skonnertbrig

Cathrine

162 r. t.

S. A. Dam

1876

Vejle

Skonnertbrig

Maria

135 r. t.

J. H. Meinertz

1834

Åbenrå

Skonnert

Johanne

34

C. P. Clausen

1847

Åbenrå

Brig

Anne Jørgiane

74

M. M. Andersen

1849

Åbenrå

Skonnertbrig

Carl & Johanne

117

S. Brinch Hansen

1861

Åbenrå

Bark

Anita

120

M. P. Cl. Andersen

 

 

 

Skibene bygget i Sverige kostede:

 

Skonnertbrig Maren               35.400 kr.

Bark Dora                             70.376 kr.

Brig Claus                             35.000 kr.

Skonnertbrig Brunhilde           78.000 kr.

Brig Ines Røhl                       36.327 kr.

Brig Johanne                         36.000 kr.

Brig Medor                            37.868 kr.

 

Hertil kommer 3 % indførselstold.

 

medor 98

 

På Hahns værft i Varnanäs fik Fanørederne bygget en række smukke skibe. Den sidste var briggen ”Medor”, der blev bygget i 1884. Som de øvrige Fanøskibe fra Hahns værft var ”Medor” kobberforhudet til langfart. Gouache af G. Johansen, London, 1900. Original på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

 

 

 

 Sønderho:

 

År

Byggested

Type

Navn

K.L

Fører

1874

Esbjerg

Skonnertbrig

Esbjerg

126 r. t.

M. M. Brinch

1875

Esbjerg

Skonnertbrig

Dorthea Marie

156 r. t.

Th. H. Brinch

1876

Esbjerg

Skonnertbrig

Termanne

146 r. t.

P. P. Thomsen

1854

Haderslev

Skonnert

Peder & Jens

44

J. N. Jensen

1856

Haderslev

Skonnert

Karen Marie

54

H. H. Olsen

1869

Horsens

Skonnertbrig

Anne Sørine

130 r. t.

J. N. Nissen

1867

Kalmar

Brig

Christiane

195 r. t.

J. H. Madsen

1858

Kolding

Galease

Familiens Haab

42

J. S. Meinertz

1857

Middelfart

 

Abba

50

Th. N. Jerne

1859

Middelfart

Skonnert

Kjerstine

47

H. H. Pedersen

1867

Middelfart

Brig

Jens Wulff

82 r. t.

H. S. Thygesen

1870

Middelfart

Skonnert

Anne Louise

110 r. t.

M. J. Brinch

1875

Middelfart

Skonnertbrig

Mette

130 r. t.

J. A. Thøgersen

1869

Oskarskamn

Skonnertbrig

Providentia

168 r. t.

H. H. Pedersen

1873

Randers

Skonnertbrig

Anne Charlotte

153 r. t.

J. N. Jensen

1851

Ribe

Skonnert

Mathilde

38

P. N. Jensen

1867

Thurø

Skonnert

Anne Dora

 

S. N. Thøgersen

1867

Varnanäs

Brig

Ane

192 r. t.

P. Brinch

1872

Varnanäs

Brig

Ane

229 r. t.

P. Brinch

1866

Vejle

Skonnert

Hessiane

49

Th. N. Jerne

1870

Vejle

Skonnert

Cecilie

122 r. t.

N. S. Thøgersen

1876

Vejle

Skonnertbrig

Thomas Jerne

134 r. t.

N. J. Jerne

1854

Åbenrå

Skonnert

Hekla

40

P. Th. Jessen

1856

Åbenrå

Skonnert

Plutus

54

M. J. Fischer

1861

Åbenrå

Skonnert

Lene Marie

41

S. A. Fischer

 

 

 

 A. C. Wolters værft i Haderslev fik en del bestillinger far Fanø i 1850erne. I Kolding Avis den 30. oktober 1854 stod at læse: 

"Vi have her i Haderslev hidindtil egentlig kun ved Markederne bemærket de vindskibelige Fanøboere, naar deres Fruentimmere i den for dem ejendommelige Dragt, der har stor Lighed med Amagerindernes, droge hid for at sælge deres tørrede Fisk. (se mere her) Men i indeværende Aar gæste ogsaa Mænd fra Fanø vor By, idet disse til Søen opvoksede Folk have kastet deres Blikke paa Hr. A. F. C. Wolters Skibsværft og sat denne dristige og samvittighedsfulde Skibsbygger i stand til paa én Gang at lægge Kjølen til flere Skibe af ikke ubetydelig Størrelse. Derved sysselsættes ved Værftet en Mængde af Byens Beboere, som nu med Rolighed og let Sind se den kommende Tid i møde.

Den Velstand, der hersker paa den lille Ø Fanø, der saa smukt er besunget i "Slægtningene", kommer saaledes ogsaa os til gode, uden at de derværende Skibsbyggere lide noget derved, thi de trende Mestre der ere, have for Tiden 7 nye Skibe paa Stabel. Her paa Hr. Wolters Værft staaer for Øjeblikket for Fanøboeres Regning en Skonnert paa ca. 40 Commercelæster til Kapt. P. N. Jensen halvfærdig. Til en anden Skonnert ca. 50 danske Commercelæster, for Kapt. N. L. Nørby er Kjølen lagt; en Galease, tilhørende Kapt. Peter Ankersen, er i disse Dage løbet af Stabel, efter at have undergaaet en dygtig Reparation, og en Galease tilhørende Kapt. Aarre, ligger paa Stabel for at forlænges og omdannes til Skonnert.

For at kunde modtage Skibe til reparation har Hr. Wolters ladet forfærdige en Opslæber Helding til Skibe fra 30 til 60 danske Commercelæsters drægtighed. 

Skonnerten Hekla, som i Foraaret løb af Stabel fra samme Værft, tilhører ligeledes en Fanøboer og ligger for Øjeblikket her i Havnen, kommende fra England med en Ladning Kul. Dens fører og Ejermand Kapt. P. Th. Jessen, agter at afgaa til England med en Ladning Korn. Paa denne Maade spille Fanøboerne en ny og vigtig Rolle i Haderslev".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box