Mitfanoe
Nancy, skonnertbrig, NBPF, Nordby

ship-18-500x332 Skibsdata

 

 

 

Navn

 Nancy

Drægtighed KL

 

Hjemsted

 Nordby

Brutto tons

 236,26

Type

 Skonnertbrig

Netto tons

 224

Kendingsbogstaver

 NBPF

Længde

 111,2

Byggeår

 1889

Bredde

 22,8

Bygmester

 Søren Abrahamsen

Dybde

 12,0

Byggested

 Nordby

Forhudning

 Gult metalforhudet

 

 

Bygget på

 Kravel på eg, bøg og fyr

 

 

Skibsfører(e)

Ført

Reder(e)

Reder for

 Søren Jessen Pedersen, Niels Ager Hansen, P.A. Pedersen, Hans Andersen Svarrer og Peder  Svendsen

 1889 - 2006

M.N. Mathiasen

 1889 - 2006

 

Nancy,-skonnertbrig,-1850---NBPF

 

Skonnertbriggen "Nancy" blev bygget i Nordby i 1889 hos skibsbygmester Søren Abrahamsen iflg. bilbrev dateret d. 21.10 1889 til et rederi i Nordby ved skibsreder Mathias Nielsen Mathiasen. I 1903 indtrådte skibsreder M.M. Andersen, Aarhus som aktionær i rederiet.

 

På en rejse fra Aracaju til Rio de Janeiro med sukker og kokosnødder, stødte "Nancy" under udbugsering over Aracaju barre flere gange på barren og sprang læk. Da skibet trak 2" vand i timen, men da lækagen ikke tiltog, fortsattes rejsen. Den 31. marts 1893 nåede man Rio de Janeiro.

 

Under et senere ophold i Rio Grande do Sul skete et ulykkestilfælde, hvorved letmatros A. Hansen fra Rønne faldt i vandet fra fokkeriggen og druknede, dette skete d. 5. maj 1905.

 

I marts 1906 solgtes skibet til skibsreder Hans Pedersen i Marstal.

Det blev dog kun i en kortere periode, at skibet var hjemmehørende i Marstal. Det forliste som så mange andre sejlskibe på den berygtede barre ved indsejlingen til Rio Grande do Sul i Brasilien.

 

Søforhøret beretter herom:

Den 21. april i 1908 om aftenen ankrede "Nancy" under flov vind udenfor barren ved Rio Grande do Sul, kommende fra Cadiz med salt.Klokken 22 samme aften sprang vinden til sydøst og satte hurtigt en svær sø og selvom kæde blev stukket ud på begge ankre, gik skibet i drift. Snart efter sås brænding forude og ved et afholdt skibsråd blev det besluttet at gå under sejl for at forsøge at klare grunden.

 

Næste morgen ved 2 tiden blev begge ankre stukket fra og skibet styredes bidevind for dobbeltrebede sejl med kurs SV, Men under den tiltagende vind og høje sø kunne det ikke lade sig gøre at krydse udefter. Et par timer senere huggede "Nancy" i grunden og blev stående.

Rigningen blev derefter kappet og da der senere viste sig folk inde på kysten besluttede man at forsøge at nå land. Dette lykkedes samme aften og hele besætningen reddede sig i land i storbåden, men "Nancy" blev hurtigt slået til vrag.

 

Kilde: F. Holm-Petersen + Rosendahl


Nancy-249-nrt new


 

Nancy---skonnertbrig

 

 "Nancy" langs kaj i en engelsk havn efter veloverstået rejse tørrende sejl.

 


Gå til top

End Of Slide Box