Mitfanoe
Prinsesse Marie, bark, NFVT, Nordby

 

ship-18-500x332 Skibsdata

 

 

 

Navn

 Prinsesse Marie

Drægtighed KL

 

Hjemsted

 Nordby

Brutto tons

 1407,56

Type

 Bark

Netto tons

 1288

Kendingsbogstaver

 NFVT

Længde

 222,6

Byggeår

 1893

Bredde

 34,3

Bygmester

 Helsingør Maskin- og Skibsbyggeri

Dybde

 20,9

Byggested

 Helsingør

Forhudning

 

 

 

Bygget på

 Klink af stål

 

 

Skibsfører(e)

Ført

Reder(e)

Reder for

 Peder Lassen Winther, Niels H. Clausen, Werner Lybecker og Carl Pedersen

 1893 - 1910

 A/S "Barkskibet Prinsesse Maries Rederi"

 1893 - 1910

 

Prinsesse-Marie-copy 

 Skibet blev bygget i Helsingør på Helsingør Maskin- og Skibsbyggeri iht. til bilbrev dateret d. 3.juni 1893 til A/S "Barkskibet Prinsesse Maries Rederi", stiftet d.23.5 1893 med sæde i Nordby og med skibsreder Peder Nielsen Winther som bestyrende reder og skibsreder Chr. Hansen Nielsen som medbestyrer og skibsreder Peder Lassen Winther som medbestyrer 3. Aktiekapitalen var kr. 270.000.

 

Efter at det var rigget til og udrustet, afsejledes 14. juni 1893 til Sundsvall, hvortil det ankom 25. juni for at laste træ til Algoa Bay. Med en rejse på 88 Dage fra Helsingør red ankom skibet til Port Elisabeth 31. oktober 1893. Derfra sejledes til Melbourne og Geelong, hvor der lastedes korn til Hull, og i de følgende år var skibet ude på de lange rejser, som sjældent førte det til europæisk havn.

 

Den 20. marts 1906 afsejlede Prinsesse Marie fra Hamburg med en ladning stykgods, bestemt til Celebes i Hollandsk Indien. 23. marts passeredes Dover, og 6. april prajedes det på 23 grader nord og 19 grader vest. På denne rejse var der bud efter skibet, som den 24. juni grundstødte ved Motua Island i vindstille. Efter bestikket skulde det være ca. 15 kvartmil fra Motua, men af strømmen var det blevet sat ind på Buliogut-Revet. Der blev sluttet akkord om flere forskellige bjergningsforsøg, og en del af lasten blev losset over i kanoer, men først den 5. juli 1906, da vandet steg, og en flov sydlig brise blæste, sejledes skibet flot, dog med tab af anker og flere trosser. Det var spændende dage, der blev gennemlevet for besætningen om bord, for dersom det var begyndt at blæse op med anden vind, havde chancerne for at bringe skibet flot været meget ringe. stor var glæden derfor, da barken blev sejlet af revet, og samme dag indkom den til Sumalata. Det viste sig da heldigvis, at skibet kun havde fået en ubetydelig lækage. Den 30. august fortsattes til Gorontala, hvor skibet erklæredes for sødygtigt, og efter at være udlosset fortsattes rejsen til Sydney N.S.W., hvor det kom i dok inden rejsen til Taltal på vestkysten af Sydamerika kunde fortsættes.


I 1908 var Prinsesse Marie også fragtet for en kulrejse fra Newcastle N. S. W. til Iquiqui. På denne rejse mødte man svære storme og den 23. juni 1908, da skibet befandt sig i det sydlige Stillehav, tog det om morgenen kl. ca. 3 en svær sø over bagbords låring. Det krængede så stærkt over, at ladningen forskød sig, og skibet drejedes til vinden. Herunder blev en norsk matros fra Bergen skyllet over bord og druknede.

 

Dengang klarede man situationen, men Prinsesse Marie skulde desværre alligevel gå ind i rækkerne af de mange skibe, som Lloyd's erklærede for " posted missing". Efter at være afsejlet den 26. februar 1910 fra Sydney N. S. W. bestemt til Smokey Bay, Sydaustralien, i ballast blev det borte med hele sin besætning på 18 Mand, hvoraf følgende var fra Nordby: Kaptajn Carl Pedersen, Søren Sørensen, Jens Jensen, Lorentz Mettenius Holst, Laurids Jessen, Peder Poulsen og Otto Jessen.

 

Vedrørende den skæbne, som overgik skibet, meddeltes fra Sydney den 8. september 1910:
Forlist på King Island i Bass strædet.
Budskab fra Coul Harbour: King Island meddeler, at man har fundet en hvidmalet kahytsdør, en redningsbøje samt et stykke, som formenes at være rattet, bærende Navnet Prinsesse Marie. Forskellige vragstumper er ligeledes fundet på nordkysten af øen. Skibet var sidst prajet den 2. marts ud for Bassstrædet.


Værdi og assurrance af skibet: 125 000 kr.

 

Kilde: Rosendahl + F. Holm-Petersen

 

prinsmarie1

 

Læs også "En jordomsejlning med barken "Prinsesse Marie"

 

 

Prinsesse-Marie---NFVT

 

 

 

 

pm2

 

Prinsesse Marie i Sundswall 1893 på jomfrurejsen

 

prinsesse-marie-besaetning

 

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box