Mitfanoe
Clausen, Søren, dampskibsfører

Famclausen.søren21

   Søren Clausen
Født: 6 jan 1881 i Nørby, Fanø
Død: 30 juli 1960 i Esbjerg, Centralsygehuset
Stilling: Kaptajn i dampskibe
Hans far: Skibsreder og skibsfører Hans Hansen Clausen
Hans mor: Dorthe Hansen

Gift: Den 24. aug 1910 i Nordby Kirke, Fanø

Hustru: Karen Jenny Johanne Terkelsen
Født: 28 feb 1888 i Køge, Roskilde - Død: Efter 1960
Hendes far: Anders Peder Terkelsen
Hendes mor: Caroline Jensine Nørby

Børn:
Tove Clausen
Født: 5 jun 1914 i København, Helligaand

Hans Henning Clausen
Født: 20 apr 1916 i Hellerup, København

Arne Clausen
Født: 7 okt 1917 i Odden, Fanø

Kapt

1913 - 1914: Fører af dampskibet "Nordby"

Derefter fører af forskellige dampskibe

Beg

Søren blev fører af dampskibet "Nordby" da dette skib blev indkøbt til et selskab i Nordby af skibsfører Jens Christiansen, Nordby.

Da Søren forlod søen hjembragte han en papegøje, deraf navnet "Papegøje Clausen" som mange, der var børn i 1950erne, sikkert husker.

Søren boede på Kastanievej 2, i huset var et rum indrettet som et skibs kommandobro.

 

Søren's fætter var skibsfører Hans Laurids Hansen, der omkom ved briggen "Claus's" forlis i 1897.

Når der i disse sider ofte refereres til kilden: Clausen, er det Søren, der henføres til.

Søren havde fra et langt liv lavet mange optegnelser om personer og skibe, som vi har fået lov til at gengive. På side 290 i Fanø's Historie bind 3, kan der læses mere om Fanø's korte tid med dampskibe

 

16 år gammel kom Søren Clausen til søs med barken »Casma«, der var hjemmehørende på Fanø, senere skiftede han over til mindre sejlskibe, hvor han fik sin praktiske uddannelse, indtil han ved århundredskiftet kom på Fanø Navigationsskole. Her tog han sine eksamener, aftjente sin værnepligt og blev i 1905 reserveløjtnant. Allerede i 1913 blev Clausen fører af nybygningen S/S »Nordby«; men da den solgtes året efter, blev han fører af S/S »Asger Ryg« tilhørende rederiet »Skjalm Hvide«. Herefter overtog han førelsen af S/S »Alta« til dette skibs forlis i juli 1916.


Kaptajn Clausen førte derefter et årstid dampyachten »Kong Christian«, indtil han overtog S/S »Nelly« af Rouen og førte dette skib til 1922, da det blev solgt. Samme år blev kaptajn Clausen fører af S/S »Skal« tilhøren­de dampskibsselskabet »Storebælt«, og da det i 1923 blev solgt til dampskibsselskabet »Myren«, fulgte Clausen med sit skib, og hans videre løbebane faldt således indenfor dette selskab. I 1930 overtog han »Chr. Sass«, og med dette skib ankom han ved den sidste verdenskrigs begyndelse til Montevideo, hvor man beslaglagde skibet og derved tvang ham til at opholde sig der til 1946, hvor han kunne sejle sit skib hjem til Danmark.


Derefter gik Clausen i land; men hans virkelyst lod ham ikke i ro, og kort tid efter havde han fået en række tillidshverv bl a. formand for Fanø Skibsrederforening, medlem af menighedsrådet m. v. Han tog Initiativet til bogen »Fanø Sejl­skibe«, skaffede materiale ved at gå fra hjem til hjem og påtog sig den bety­delige risiko ved udgivelsen. Den vidner om hans kærlighed til sin fødeø, dens skibsfart og sømænd og vil i fremtiden stå som et kildeskrift om Fanøs storhedstid.


Kaptajn Clausen var endvidere ini­tiativtageren til opstillingen af min­desmærket for briggen »Claus« på Nordby Kirkegård og anbringelsen af modelskibet af jernbarken »Prisesse Marie« i Nordby Kirke.
Kaptajn Clausen var sømand med liv og sjæl; han krævede meget af sig selv og sit mandskab.

 

clausen.soeren2

Herunder findes kopi af brevveksling med Nordby kommune ( dengang var der jo 2 kommuner på Fanø) og til højre mindestøtten på kirkegården

clausen.soren3

clausen.soren4

 

claus12

 

                                                                Dampskibet s/s "Nordby"

 

Fanø Ugeblad den 6. august 1960.

 

Dødsfald


Kaptajn Søren Clausen, Kastanievej, Nordby, er i lørdags afgået ved døden på hospitalet i Esbjerg, 79 år gammel.


Søren Clausen var født den 6. januar 1881. Som ung mand drog ban til søs, og målbevidst arbejdede han sig frem gennem graderne, indtil han i 1913 fik eget skib at føre. Kapt. Clausen var en sjælden dygtig skibsfører, som nød den allerstørste anseelse i søfartskredse. I de mange år, han sejlede på verdenshavene, var han sjældent herhjemme på ferier, og disse var som oftest kun korte.

Det sidste skib han førte var „Chr. Sass", som han afgav kommandoen på umiddelbart efter sidste verdenskrig.


Kapt. Clausen havde mange interesser at varetage i de år, han fik lov at leve herhjemme, og de drejede sig næsten alle sammen om søfarten og det, der havde med skibe at gøre. Han var formand for Fanø skibsrederforening og medlem af bestyrelsen for Fanø navigationsskoles jubilæumsfond og af bestyrelsen for Foreningen til søfartens fremme Esbjerg-afdeling m. m. Han tog initiativet og den betydelige økonomiske risiko ved udgivelsen af den smukke bog „Fanøs sejlskibe", og han satte derved det smukkeste minde for den sejlskibsflåde, hvori han fik sin uddannelse.

 

Bogen vil tillige stå som et minde om ham selv som den ægte søn af Fanø han var, der satte de stolte sejlskibe så højt, at han udgav en bog om deres historie.
Kapt Clausen var lige til det sidste en rank mand både i det ydre og det indre. Han havde sin mening om tingene og fremførte denne med myndighed og indsigt på de rette steder. Tilsyneladende var han ikke nogen egentlig syg mand, da han lod sig indlægge til behandling på hospitalet, og det var da også meningen, at han skulle have været hjem i nær fremtid, men det gik ikke sådan. Stille og uventet gik han bort.


Han overleves af sin hustru og tre børn, der alle har deres virke uden for Fanø

 

Kilde: Kromann, F. Holm-Petersen og Morten Clausen

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box