Mitfanoe
Frederiksen, Hans Hansen, skibsreder og skibsfører

frederiksen.hansh2

Fam

Hans Hansen Frederiksen var søn af skipper Hans Jensen Frederiksen og Mette Cathrine Jesdatter
Hans blev født i Sønderho d. 15.9 1836
Hans døde d. 3.6 1884 i Lagos, Nigeria
Hans blev gift d. 17.2 1863 med Karen Sørensen, datter af skipper Niels Sørensen og Karen Nielsdatter
Karen blev født i Sønderho d 29.9 1842
Karen døde d. 20.7 1917 i Varde

Der var 10 børn i ægteskabet
Niels Frederiksen, født d. 10.11 1863 – død d. 11.1 1929 i Roskilde, bogbindermester og byrådsmedlem, gift med Theodora Roeder
Mette Cathrine Frederiksen, født d. 28.10 1865 – død d. 25.11 1940 i Horsens, gift med lodsformand Søren Nielsen Houman
Hans Frederiksen, født d. 13.11 1867 – død d. 2.6 1936 i Esbjerg, skibsfører og senere ekviperingshandler i København
Gift 1. gang med Karen Marie Nielsen og 2. gang med Anna Pedersen
Karen Frederiksen, født d. 4.9 1870 – død d. 15.2 1946, gift med hovmester Thomas Anthonis Nielsen
Anne Margrethe Frederiksen, født d. 11.3 1873 – død d. 14.12 1929, gift med smedemester Hans Marius Vejleborg
Jens Frederiksen, født d. 26.12 1874 – død d. 14.7 1839, fyrbøder i Vandbygningsvæsenet
Doris Søverine Frederiksen, født d. 11.3 1878 – død d. 11.2 1940 i Esbjerg, husbestyrerinde
Nielsine Jessie Frederiksen, født d. 6.7 1880 – død d. 18.1 1881
Niels Andreas Frederiksen, født d. 21.1 1883 – død d. 4.6 1941 i Esbjerg, købmand, gift med Marie Sørensen
Hans Thomas Frederiksen, født d. 2.9 1884 – død d. 13.7 1885

? - 1866

Fører af ”Esperance”, galease

1868 - 1884

Reder og fører af ”Karen”, skonnertbrig, reg.t 195, NBHK, Sønderho

 

 

  Efter at Hans var forlist med sin svigerfaders skib "Esperance" ved Thyborøn 10. december 1866 rejste han hjem til Sønderho og tilså senere bygningen af "Karen", der søsattes 1868.

Træet til nybygningen blev flådet over fra Ribe.

 

"Karen" besejlede især Vestafrika i ca. 15 år uden særlige uheld.
"Karen" var bygget i 1868 af P. Sonnichsen – skibet havde 16.1 1884 en kollision

 

Skibet var også ejet og ført af K.P. H. Johansen, Sønderho, der var styrmand på "Karen" da Hans døde. Herefter overtog han skibet.
Skibet blev også kaldet "Hvide Karen" (en anden skonnertbrig fra Sønderho hed også "Karen", men da den var sortmalet lød det navn "Sorte Karen)
"Karen", NBHK blev solgt til Norge i februar 1885

 

Hans døde af klimafeber i Lagos, Afrika i 1884. Et paradoks var det, at Hans selv skulle bukke under for sygdom.

Hans var kendt for sit store omsorg for besætningen, især med at besætningen spiste nok grøntsager, så de undgik beri-beri.

 

Ved sin død efterlod han sig hustru og 10 børn, deraf 6 ukonfirmerede.

Sønnen Niels døde som bogbinder og byrådsmedlem i Roskilde i 1929.
Hans er ekviperingshandler i København. Jens er pensioneret fra fyrvæsenets tjeneste og Niels Andreas er købmand i Esbjerg.


Svigersønner er pensioneret lods Søren Nielsen Houmann, dannebrogsmand i Horsens, gift med Mette Cathrine.

Smed Vejleborg i Sønderho, gift med Anne Margrethe og afdøde hovmester Thomas Anthonis Nielsen i Sønderho, gift med Karen.

Datteren Doris er ugift.

 

Se også udførlig omtale under Sorte og Hvide Karen

 

Hans var forhyret som ungmand på barken "Christine", se hans beretning om skibets forlis

 

 

 

 

 

Herunder en artikel skrevet af en unavngiven kilde:


Kaptajn H.H. Frederiksen, der som ung sømand sejlede i 7 år i amerikanske skibe, var i disse år ude for mange oplevelser, som han gerne fortale om, når vi drenge bad ham derom. Han kom ofte om vinteren i mit barndomshjem (i 1880'erne), efter at havde fået skib at føre i hvilket min far var parthaver.


Engang fortalte han følgende oplevelse: Jeg var som syg blevet efterladt i en havn på Guineakysten og blev der indlagt på hospitalet (det må have været omkring 1856).
Da jeg var kommet mig, gik jeg dagligt ned til floden for at se på de få skibe, som lå der og for om muligt at få en hyre med det. En dag kom der en flot udseende spansk skonnert ind på floden. Dette skib betragtede jeg særligt hver dag, jeg var ved floden og kunne godt lide at få en hyre med det.

 

En dag, jeg stod og kiggede på dette skib, sagde stewarden til mig lidt spøgende: Du går her hver dag og betragter dette skib, vil du måske købe det??

Nej, svarede jeg, men kaptajnen har lovet mig en hyre med skibet.
Kom så her, sagde stewarden, og se hvad dette er og viste mig nogle tildækkede kanoner, der stod på halvdækket. Ved du så, hvad det er for et skib?
Jeg svarede: Et koffardiskib vel, med mit sidste skib havde vi også kanoner om bord.
Så tog han mig med hen til én af lugerne, som han åbnede og bad mig se ned i lasten.
Det lugter jo af negre, svarede jeg. Så ved du vel besked, sagde stewarden.
Ja, det gør jeg.
Vil du så med??


Det ville jeg naturligvis ikke; thi skibet sejlede med røvede slaver, som skulle sælges i Amerika. Stewarden syntes, at det var en skam, at sådan en pæn, ung dansker skulle med i dette afskyelig foretagende, derfor ville han advare mig, hvad jeg både den dag og siden hen var ham taknemmelig for i mit inderste hjerte.

 

Senere kom jeg ud med et skib fra Boston. Et års tid efter lå vi i Boston havn en dag, det netop var min fødselsdag. Jeg ville spendere nogle kager på mine kammerater og gik derfor i land for at købe nogle. De kager, jeg købte, var indpakket i avispapir.

I denne avis læste jeg så en beretning om, at den føromtalte spanske slavehandlers skib var blevet opbragt af en engelsk orlogsmand, der havde gjort kort proces med hele besætningen, som alle blev hængt i skibets egne ræer, hvorefter at skibet blev bugseret i havn med de døde legemer hængende i ræerne.


At jeg efter at have læst dette fejrede min fødselsdag med dobbelt glæde er forståeligt. Hvor let kunne jeg ikke på en afskyelig måde være kommet med dette skib og endt mine dage som forbryder, hvis ikke stewarden havde advaret mig. Kun gjorde det mig ondt at tænke på, om den omtalte steward skulle være blandt de hængte mennesker

.

 

Kilde: Schneider, F. Holm-Petersen, Anne Marie Grønnegaard og Kromann


Gå til top

End Of Slide Box