Mitfanoe
Thomsen, Thomas Andresen, skibsfører

thomsen.thomasaBeg

Thomas Andresen Thomsen blev født i Vonsbæk d. 2.5 1861, søn af Andreas Thomsen
Thomas døde i Nordby d. 10.1 1928
Gift med Anne Martha Marie Tøstesen, d. 7.10 1887 i Nordby
Anne Martha var datter af skibstømrer Niels Christian Tøstesen og Marianne Frandsen

Ægteparret havde 4 døtre og 1 søn, der døde ganske ung
Niels Christian Thomsen, født d. 30.10 1891 – død d. 15.12 1906
Mary Andrea Thomsen, født d. 5.12 1894 – død d. 17.6 1956 i Esbjerg, lærerinde
Anna Marie Thomsen, født d. 18.4 1896
Thomine Marie Thomsen, født d. 22.9 1898 – død d. ??, bogholderske
Gift med styrmand Ahlers Martinus Hammer
Ellen Dagny Thomsen, født d. 13.7 1901 – død d. 16.8 1972
Gift med styrmand Johannes Jørgen Møller

Kapt

1890 - ? Fører af "Casma", bark, reg.t 639, NBRM
1896 – 1912 Fører af "Thora", bark, reg.t . 384, NHSW - efter 1909 medreder
Ca. 1913 - 1921 Fører af "Kyllemore", jernbark

Beg

Nekrolog, Fanø Ugeblad 13.10 1928:

 

Thomas's første forbindelse med Fanø blev, da han kom på navigationsskolen i 1883, som dengang havde til huse i Toldbygningen og kun husede 12 elever.
Efter endt eksamen kom han ud med forskellige sejlskibe som styrmand indtil han som kun 30 år gammel, blev fører.

 

Inden da overlevede Thomas som een af de få "Nellie's forlis ved Scilly øerne i 1866, skibet førtes af skibsfører Mathias Lauridsen Svendsen. Thomas overlevede sammen med 6 andre forliset, idet han reddede sig i land på et vragstykke.


Senere blev han styrmand i "Casma", hvilket skib han i 1890 fik at føre.


I 1891 fik Thomas barken "Thora" at føre. "Thora" var et søsterskib til "Emilie" og det sidste skib, der blev bygget af Søren Abrahamsen.
Thomas vedblev med at føre "Thora" efter at det i 1909 blev solgt til Hamborg. Skibet solgtes i 1912 til New Zealand.

 

Det sidste skib han førte, var barken "Kyllemore", et søsterskib til "Albert Hoeg". Da barken "Kyllemore" blev oplagt i 1821 og senere solgt, gik Thomas i land.

 

I Nordby blev Thomas medlem af sognerådet og medlem af skolerådet. Han var særlig interesseret i skolen og fulgte arbejdet der med stor interesse.

I de senere år har Thomsens helbred ikke været det bedste, uden at man dog kunne betegne ham som en syg mand. Han varetog sin vanlige gerning og syslede med lettere arbejde i haven indtil dagen før sin død.

 

 

Fanø Ugeblad, d. 25.1 1908

 

thomsen.thamasand 

 

Kilde: Schneider, Kromann og Anne Marie Grønnegaard

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box