Mitfanoe

Fanøboernes køb af deres ø

Fanøboernes køb af øen i 1741

Fanø har fra de ældste tider været Krongods og underlagt Riberhus Ladegård, til hvis tjenere den henregnedes. Den findes således i 1231 opført i Kong Valdemars Jordebog som tilhørende kongen og lensmanden eller stiftsbefalingsmændene på Riberhus Slot udstedte fæstebreve på kongens vegne til beboerne.

Læs mere Fanøboernes køb af øen i 1741
 

End Of Slide Box