Mitfanoe

Fiskeri

Blankeneser-fiskerne ved Fanø

Under krigen mod England 1807 – 14, da enhver nok så lille indtægtskilde var af den største betydning for Fanøboerne og da især fra fiskeriet, dukkede der pludselig en ny fjende op.

Fiskerne fra Blankenese, en lille by ved Elbens højre bred, ikke langt fra Altona, søgte op i Fanøbugten for at fiske, idet de havde fået forbud mod at drive fiskeri i Vesterhavet ud for hertugdømemrne. Forbudet var for at undgå at englænderne skulle bemægtige sig bådene og ved hjælp af disse gøre landgang.

Læs mere Blankeneser-fiskerne ved Fanø
 
Forulykkede fiskere på Fanø

Forulykkede fiskere  Læs mere Forulykkede fiskere på Fanø
 

Hval og robbefangst (sæl) på Island og Grønland - del 2

Hvalskibenes udrustning og forholdene ombord. Skibe på sælhundefangst. Det islandske Kompagni. Interessentskab med Niels Jacobsen i spidsen.  Nyt selskab til fangst af sælhunde ved Grønland.

Læs mere Hval og robbefangst (sæl) på Island og Grønland - del 2
 
Hval og robbefangst (sæl) på Island og Grønland - del 1

I 1614 grundlagdes der i Holland et selskab med hvalfangst i Nordhavet for øje. Adskillige beboere fra Vadehavsøerne, også fra Fanø tog hyre på hvalfangerskibene. Dels på grund af de gode penge der var at tjene på hvalfangerskibene og dels fordi man da undslap udskrivning til orlogstjeneste, en tjeneste man kunne risikere at skulle være i indtil 8 år.

Læs mere Hval og robbefangst (sæl) på Island og Grønland - del 1
 
Østersfangst ved Fanø

 

Efter hvad sagnet beretter, skal det være Knud den Store, der i England fik kendskabet til østers og bragte østersyngel med hjem, og anbragte dem ved den slesvigske og jyske kyst, hvor de så efterhånden har formeret sig. De ældste efterretninger, man har om disse banker, findes antydet i en kongelig befaling af 20. januar 1555 til Peter Bild på Riberhus om at sende 2 tønder østers.

Læs mere Østersfangst ved Fanø
 

End Of Slide Box