Mitfanoe
En vandring i et Fanøhus

 

Fanoehus

 

 

Lerkrukker

Fra indgangsdøren i nord kommer vi ind i forstuen (æ frangel), der gik tværs gennem hele husets bredde.

Den første dør til venstre fører ind i køkkenet med den åbne skorsten.

Til den anden side finder vi spisekammeret, hvor der kunne være en lille kælder til opbevaring af kartofler.

Langs væggene er der hylde ved hylde og en tallerkenrække.

På gulvet stod saltkarret, større stendunke, skæggemænd (til snaps) og større fade. Gulvet i spisekammeret var hævet 7 – 8 tommer over køkkengulvet.

 

PICT0085 Tejner
tellerkenraekke 1 Soenderho-Skipperhus 6

 

 

Køkken

På skorstenspladen (æ On) var der en større og en mindre trefod, der blev anbragt over fyrhullet, eller også hænger kedlen eller gryden i en jernkrog, der kan hæves og sænkes.

 

Ildsted 2

 

Fra bagsiden af skorstenen foregik indfyringen i bilæggerovnen.
Som regel er der to indfyringssteder som lukkes med en jerndør, den ene til indfyring af ovnen i søndre donsk, den anden til ovnen i æ nar donsk.
Oppe i skorstenen er der anbragt flere trælister der anvendes til at hænge pølser, fisk og andet til røgning.
Forkanten af skorstenen er altid beklædt med hollandske fliser.
Gryderne er jydepotter, men kedlerne er kobberkedler, hvoraf dog kun overdelen holdes nogenlunde blank. 

 

Lerpotter

   

 

Længere fremme i æ frangel finder vi ind til bryggerset med ildsted og bageovn.
Her koges alt vand til brygning, vask m.m.
Disse kedler kunne rumme 4 – 6 spande vand og da komfuret afløste ildstedet blev kedlerne indmuret ved siden af komfuret, men sådan, at de efter brug kunne tages op og renses. 
 

 

PICT0108

 

 

Bageovn fandtes i de fleste større huse eller i baghuset; småfolk var fælles om en sådan en. Der bagtes dog ofte på arnestedet, særlig hvis der havde været en større ild på til vask, brygning eller slagtning. Trebenet blev taget bort, ilden og asken blev fejet til side, brødet sattes på arnen og derover en større jerngryde med bunden op, hvorpå gløderne og asken lagdes op og om siderne store græstørv, der udmærket holdt på varmen, disse brugtes også meget ved kogning af sådanne retter, der blev mest velsmagende ved langsom kogning.   

 

Fra køkkenet førte en dør ind til nordstuen (æ nar donsk) og ved mursiden fandtes køkkenbordet med vask, hvorunder der var et lille skab til brændsel. Mod vest var der et større skab med hylde midt i.   

Gulvet i køkkenet var sten, ofte Ølandsfliser, men under køkkenbordet var der kun mursten. 

 

Der fandtes et par kroge på den midterste bjælke til at hænge fåre- eller lammekroppen efter endt slagtning. På bjælken hang også gerne en hængpot – en slags mælkekande af sten med håndtag. Der fandtes også en liste med huller i til grydeskeer.  

 

Vasken havde et afløb gennem en trætud, der gik ud gennem muren. Foran skorstenen op gennem loftet var røgkammeret, hvor man hængte spegepølser og røgede skinker. Sammen med mælkefadene stod vandspanden med en øse (æ slip). Siderne i køkkenet var ofte malet mørkerøde, men loftet var okkergult. 

 

Riber-P-006


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles