Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1880 del 9

 

Syersker

 

Nordby      

Ane Jepsen

Dothea Marie Lauridsen

Ane Nielsen

Anne Cath. Lauridsen

Karen Nielsen, født Clausen

Karoline Frederikke Liinsschou

Hedvig Nielsdatter

Anna Hansdatter

Karen Siedling, født Nielsen

Hansine Sophie Hansen

Ane Cathrine Pedersen, født Hansdatter

Ane Kirstine Møller

Petrea Caroline Olsen

Ane Marie Lauritsen

Ane Simoni Beck

Dorthea Nielsen

 

Sønderho

Ingeborg Pedersen

Mette Grøn, født Ohlsen

Anne Margrethe Clausen

Juerstine Bentzen, født Hansdatter

Maren Nielsdatter

Bodil Hansdatter

Anne Fischer, født Jepsdatter

Karen Mikkelsen Jensen

 

Tømmerhandel

 

Nordby Tømmerhandel 

 

B1301 koebmand Johannes Math      B8510-koebmand-Mathiesens-ha

 

 

Firmaet, der drives under ovenstående navn, er grundlagt af købmand Johs. Mathisen i året 1872. Denne drev forretningen indtil 1907, da den nuværende indehaver, S. Brinch Hansen, der var en nevø af grundlæggeren, overtog virksomheden og fortsætter efter samme gode principper som sin forgænger.

Forretningen er den eneste af sin art på øen, og det er lykkedes indehaveren ved et energisk og målbevidst arbejde at drive virksomheden frem til den nuværende gode position, ligesom der er erhvervet en stor, solid kundekreds, der må søges ikke alene i selve byen, men på hele øen.

Virksomheden drives med handel af bygningsartikler, støbegods, kul, koks og briketter.

Købmand S. Brinch Hansen, der er født den 4. februar 1881 i Sneum, har fået sin uddannelse ved kolonial- og urtekramhandelen i Århus, bl.a. hos Niels Mønsted og brdr. Justesen, hvorefter han i 1900 kom til Nordby.

Brinch Hansen har tidligere været medlem af sognerådet, men ønsker ikke mere at beskæftige sig med offentlige tillidshverv.

 

 

 

Tømrer

Nordby

Lars Morten Jepsen

Ole Andreas Olsen

Peder Hansen Madsen Iversen

Hans Peter Sørensen

Bakken Lauridsen

Peder Mathiasen Møller

Anders Peder Schmidt

 

 

Sønderho

Niels Madsen Nielsen

Niels Jensen Klausen

Hans Forpagter Jensen

Frederik Lauridsen Hansen

Niels Nielsen Munk

Søren Ingvard Christensen

Sonnik Jessen Sonniksen

 

 

Savskærere

Hans Andersen Sonnicksen

Peter Villadsen

 

Skibsbygmestre

Nordby

Søren Abrahamsen

Frederik Carl Christian Graff

Niels Nielsen

 

 

Skibsbygmester Søren Abrahamsen

Søren Abrahamsen var født på Fanø den 15. oktober 1849 som søn af skibssmed Mads S. Abrahamsen. Døde 2den juledag, den 26. december 1916, i Esbjerg.

S-A-Abrahamsen

b313jesnchristensen b313hansnchristensen b313madssabrahamsen
Jes N. Christensen Hans N. Christensen Mads Søren Abrahamsen

 

Abrahamsen & Co. Under dette navn stiftedes i 1868 et selskab bestående af de to brødre Jes N. og Hans N. Christensen samt smedemester Mads Søren Abrahamsen. Dette skulle ledes af den unge, ca. 20 årige, Søren Abrahamsen, søn til Mads Abrahamsen, hvis meste arbejde lå i at levere arbejde til skibsbyggeriet.

Søren Abrahamsen kom til at begynde med i lære hos sin far, men opgav dette og gik i skibsbyggerlære hos Emil Petersen i Sønderho, hos hvem han grundigt lærte tegning og konstruktion af skibe.

De første tre skibe, "Kompagniet" - sådan kaldtes selskabet i daglig tale - byggede, var efter tegning af Emil Petersen; det fjerde, skonnertbriggen "Maren" og efterfølgende leverede S. Abrahamsen tegninger til.

I begyndelsen af året 1873 overtager S. Abrahamsen hele skibsbyggeriet under Kompagniet og fik efterhånden bygget en anselig flåde af store og smukke skibe, der kom til at vise flaget jorden rundt. Han begyndte med mindre skonnerter og endte med barkskibe på henimod 400 R.T. Skibsværftet var da udvidet meget, et savværk anlagt og nogle agre der gik under navnet Laust Spilmands toft, blev indlemmet af byggepladsen. Her byggedes et større materialehus, ligesom S. Abrahamsen senere opførte et beboelseshus. Det sidste skib fra hans værft var barken ”Thora” i 1896. I 1890 havde Abrahamsen 30 ansatte.

Thora bark Th-Thomsen KN135

Bark "Thora"

B5306 Skibsbygmester-Soeren-

   

Da træskibsbyggeriet gik i stå, flyttede Abrahamsen sin forretning til Esbjerg og gav sig til at bygge fiskekuttere. Abrahamsen døde 26. december 1916. Han var Ridder af Dannebrog og æresmedlem af F. H. & I. og sognerådsformand i 9 år. I alt 12 år i sognerådet.

 

B1666-01 Abrahamsens-skibsv

 

I sine velmagtsdage øvede han og hans hustru megen godgørenhed.

Abrahamsen drev desuden skibsrederi, idet han havde part i 18 fartøjer fra ca. 200 til 400 tons, og som alle gik i udenrigsfart.

Skibsbygmester Jens Nielsen Jensen

Jubilæum. Skibsbygmester Jens Nielsen Jensen, Jyllandsgade 27, 1, Esbjerg, kan d. 1ste april 1925 fejre sit 25 års jubilæum som skibsbygger i Esbjerg.

Jensen er født her i Nordby som søn af enkefru Mette Jensen (Mett a Hedvigs). 1900 drog han med skibsbygmester Abrahamsen til Esbjerg, hvor denne anlagde et skibsværft på Østre Havn. Her blev Jensen formand, og han beklædte denne stilling, indtil han gik ind som medindehaver af værftet. Hans kompagnon er nu skibsbygm. K. Lauridsen. Jensen har gennem mange år været en dygtig og afholdt lærer ved Esbjerg tekniske skole, og inden for Afholdsbevægelsen har han som medlem af logen ”Fremtids Haab” og som nævnte loges repræsentant i de samvirkende afholdsselskaber gjort et fortjenstfuldt arbejde.

Skibsbygmester Niels Nielsen

b311nielsnielsen

Niels Nielsen, født i Jejsing ved Tønder den 12. juli 1827, d. 22. juli 1898. Under tre års krigen flygtede han, der var tømrer, til Fanø, hvor han fik arbejde ved skibsbyggeriet. Nielsen blev kaldt Niels a Pe MøllesI 1866 fik han næringsbevis som skibsbygmester. Han byggede en hel flåde af skonnerter. Hans værft lå lidt nord for Færgebroen på Færgestrand 2 fra 29. april 1873 til 13. april 1886. Endnu længere ude til nord byggede Bolvig et par skibe. Grunden havde tidligere tilhørt Brødrene Kolvig, Carl Wilhelm og Frederik Kolvig, der drev saltraffinaderiet. I 1874 byggede Nielsen et større fartøj, den skulle foruden at være lodskutter også varetage vagertjenesten. Ved den tid var der seks lodser på Fanø. Nielsen arbejdede også som saltmester.

Nielsens forretning gik måske ikke alt for godt, idet han den 1. februar 1877 får behandlet sit bo som konkurs. I 1887 sælger Nielsen ejendommen til sin svigersøn, skibstømrer Thomas J. Thomsen.

 

Skibstømrere

Niels Boysen

Bernt Brodersen

Christian Henningsen

Søren Christian Jensen

Christen Christensen

Hans Morten Nielsen

Jens Hansen Sørensen

Mathias Nielsen Jensen

Niels Bruun

Peter Hansen Vinther

Jens Sørensen Skibstømmermand til søs

Carl Jørgen Fallesen Skibstømmermand til søs

Thomas Jessen Thomsen

Hans Jensen Cl. Madsen

Jens Nielsen

Jørgen Nielsen

Niels Sonniksen Nielsen

Anders Nielsen Madsen

Hans Frands Therkelsen Hansen

Hans N. Christensen, bygmester

Hans Pedersen

Henrik Lambert Blandfort

Jes Nielsen Christensen, bygmester

Jørgen Jørgensen

Laurids Jensen

Mathias Hansen

Peder Laustsen Pedersen

Jens Bahne Jensen

Jonas Olsen

Mathis Nielsen Clausen

Niels Christian Thøstesen

Ole Sørensen

Søren Nielsen Madsen

Hans Nielsen Rødgaard

Laurids Andreas Olsen

Rasmus Christensen

Hans Peder Hansen Svarrer

Svend Nielsen Bruun, til søs

Kristian Henriksen, blev senere vognmand

Hans Morten Jepsen

Laurids Jepsen

Søren Kristian Jensen

 

Skibstømrer Hans Morten Nielsen 

Hans Morten Nielsen, mange år som skibsbygger, var med i Chr. Graffs konsortium. Oparbejdede en manufakturhandel da skibsbyggeriet standsede. Død januar 1924. 

Skibstømrer Mathias H. Lauridsen 

Mathias H. Lauridsen 90 år juli 1917. Han hører til en stærk og arbejdsom slægt, der endnu har adskillelige meget gamle medlemmer i live, således Jes H. Christensen, H. Christensen og Morten Jensen, som alle nærmer sig de 90. 

Lauridsen har alle dage været et pligtopfyldende arbejdsmenneske, der aldrig har skånet sig selv. Indtil sit 30. år var han sømand med hjemsted i Amerika. Derefter vendte han hjem og lærte tømrer- og snedkerarbejdet og sejlede senere i 5 år som skibstømmermand på amerikanske skibe. Efter sin fornyede hjemkomst, blev han medlem af kompagniet for skibsbyggeri, der lededes af skibsbygmester Graff. L. præsterede her stedse et samvittighedsfuldt, ærligt og godt arbejde og satte en ære i, at de skibe der udgik fra værftet, var de bedst mulige. 

Skibstømrer Jens Sørensen  

Jens Sørensen d. december 1914, 74 år gammel. S. var veteran fra 64. afholdsmand, var omkring 1894 sammen med sin hustru med til at stifte Good Templar. 

Skibstømrer Jonas Olsen   

Jonas Olsen var født i Norge og kom til Fanø i 1849 med et af Fanøs småskibe, og sejlede indtil 1863 med skibe hjemmehørende på Fanø, for det meste som bedstemand. 

Afdøde var født i Norge i 1828, først var han sømand og sejlede i nogle år med Fanøskibe. Senere arbejdede han som skibstømrer i mange år hos skibstømrer Thomsen, herefter hos Niels Nielsen og Abrahamsen; hos sidstnævnte var Olsen indtil for 10 år siden, da han ved sygdom blev forhindret i at arbejde – da havde han i over 30 år uafbrudt arbejdet på Fanø Skibsværft. Dette tidsrum var netop den periode, hvor skibsfarten florerede og hvor der tjentes mange penge, og det ene store skib efter det andet løb af stabelen; alle disse skibe havde Olsen været med til at fuldføre, men de gode tider til trods blev arbejdet ofte kun dårlig betalt. 

Efter 1863 arbejdede han som skibstømrer til omkring 1890, da sygdom tvang ham til at holde op. Død februar 1901. 

Skibstømrer Søren Pedersen   

Skibstømrer Søren Pedersen var født i Nordby og lærte som skibstømrer på Abrahamsens værft og da værftet i 1899 flyttede til Esbjerg tog P. med og arbejdede for firmaet i en del år, hvorefter han fik arbejde hos skibsbygger N. P. Jensen. P. var anerkendt som en dygtig og stabil håndværker, og han blev i 1937 udnævnt til æresmedlem af skibstømrernes fagforening. 

Skibstømrer V. Fogtmann Nielsen  

Skibstømrer V. Fogtmann Nielsen, d. juli 1928, f. den 10. oktober 1855. som ganske ung lærte han snedkerfaget hos for længst afdøde snedkermester B. Nielsen og ved dette fag arbejdede han i mange år; men da det navnlig ved vintertide var vanskeligt for ham at få noget at bestille, gav han sig i lag med skibstømmerarbejde på Abrahamsens værft. Da Abrahamsen flyttede værftet til Esbjerg, fulgte han med. Da Fanø Skibsværft atter kom i gang, startede Nielsen her. 

Skibstømrer Thrue Jacobsen   

Dødsfald. I søndags, den 5. december 1926, er en af Nordbys ældste mennesker, fhv. skibstømrer og avlsbruger Thrue Jacobsen, afgået ved døden i sit hjem. 

Afdøde var født i Hyllerslev i Janderup Sogn ved Varde den 21. august 1841, og han blev således noget over 85 år gammel. 1861 kom han her til øen, hvor han fik plads hos møller Thyssen. 1864 var han med i krigen, og han kunne endnu i sin høje alderdom fortælle levende om sine oplevelser fra den tid. Efter krigen kom han igen her til Nordby, hvor han gav sig i skibstømrerlære. Senere forpagtede han det til ”Krogaarden” hørende landeri, som han drev gennem mange år.

 

Sønderho

Skibsbygmestre

Jørgen Nielsen

 

 

Skibstømrer

Niels Anthonisen Thomsen

Sonnich Sonnichsen

Hans Nielsen Dækker

Jens Abraham Abrahamsen

Søren Jessen Sonnichsen

Niels Ibsen (til søs)

Jes Sonnichsen (til søs)

Hans Lydum Møller (til søs)

 

Tækker

Nordby

Hans Sørensen

Laurids Sørensen Nordby

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box