Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1960 del 1

 

Officielle embeder

Nordby

Præst (1936 – 1961)

Knud Voldum

Præst (1961 – 1968)

Jørgen Østergaard

Præst (1968 – 1970)

Erik Steenberg

Sognerådsformand (1946 – 1974)

Marius Sørensen

Læge (1956 – 1986)

H. J. Vestergaard

Sognefoged (1961 – 1981)

Marius Pedersen

Borgmester Marius Sørensen

Borgmesterjubilæum

Den 1. april 1971 kunne borgmester Marius Sørensen, Nordby, fejre sit 25 års jubilæum som leder af det kommunale arbejde i Nordby sogn.

 

marius-soerensen

 

Marius Sørensen blev indvalgt i Nordby sogneråd i 1943 som repræsentant for de konservative vælgere. Ved det efterfølgende valg i 1946 blev han af den borgerlige fællesgruppe i Nordby sogneråd valgt til rådets formand, og siden er han ved de følgende valg gang på gang blevet genvalgt til denne post uden modkandidat, og han har stedse kunnet glæde sig over et meget stort personligt stemmetal. Ved det sidste valg blev Marius Sørensen valgt til borgmester for den nye Fanø kommune efter at der var sket en sammenlægning mellem Nordby og Sønderho kommuner.

Marius Sørensen har forstået at røgte sin opgave som kommunens førstemand på en god måde, så ingen med rette kan sige, at han kun har varetaget et enkelt partis eller en enkelt befolkningsgruppes interesser.

Han søgte at være helhedens borgmester.

Mange store og mindre opgaver har Marius Sørensen i sin formands- og borgmestertid været med til at løse, og det har kunnet mærkes gennem hans indstilling til sagerne, at han var Fanøs mand. Han har haft den fornødne pietetsfølelse overfor det bestående til sammen med et fornuftigt fremsyn at kunne klare de mange ofte vanskelige ting. Han har forstået at skabe et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen mellem de forskellige grupper og de meget forskellige personer, der gennem årene repræsenterede disse grupper.

Vi synes, at borgmester Marius Sørensen med tilfredshed kan se tilbage på de mange års indsats i kommunalt arbejde på Fanø, og at befolkningen i lige så stor grad kan være tilfredse med dette arbejde, som han altid har søgt at udføre ud fra hensynet til hele kommunens tarv.

Ved valget i 1974 trak sig tilbage fra det kommunalpolitiske arbejde efter at have været borgmester i 4 år for den nye Fanø kommune. Han var således medlem af rådet i 31 år og formand for dette i 28 år. Alene dette lange åremål siger noget væsentligt om Marius Sørensens indstilling til det kommunale arbejde og om den meget store tillid, Fanøs befolkning nærede til ham.

 

Sønderho

Sognerådsformand

Niels Adolf Nielsen

Præst (1958 – 1992)

Hans Brink Jensen

Sognerådsformand (1960 – 1970)

N. A. Nielsen

Læge ( - 1965)

J. Schultz

Læge (1965 – 1967)

C. Beyer

Læge (1967 – 1970)

Kaj Lind

Sognefoged (1948 - )

Niels Fischer Pedersen

 

Sognerådsformand Niels Adolf Nielsen  

Fhv. sognerådsformand Niels Adolf Nielsen, Sønderho, er i en alder af 85 år stille sovet ind på Centralsygehuset i Esbjerg. Maj 1987.

 

B00136 010

 

N. A. Nielsen var født i Sønderho og blev uddannet i kolonialbranchen, men søen trak i den unge sønderhoning, og han blev hovmester og sejlede i "Schwitzer"s bjerningsselskab med station i Middelhavet, i 12 år. Senere drev han forretning i Esbjerg, hvorefter han i 1947 tog hjem til Sønderho. Her oprettede han en frugtplantage.

I Sønderho blev han betroet flere betydelige opgaver. Han blev bestyrer af Den danske Banks kontor i Sønderho, medlem af menighedsrådet, kirkeværge, og flere andre tillidserhverv. Han var medlem af Sønderho sogneråd og formand for dette gennem flere år, og blev Sønderhos sidste sognerådsformand. På denne post øvede han en god indsats i en tid, hvor man ikke fik penge for dette krævende arbejde.


 

jordmor-11071969

11.07.1969 


 

Sognefoged Niels Fischer Pedersen  

Mandag, den 10. november 1975 hen under aften er sognefoged Niels Fischer Pedersen, Sønderho, pludselig afgået ved døden som følge af hjertestop, 58 år gammel.

Niels Fischer Pedersen var født i Sønderho som søn af gårdejer Laurids Pedersen. Han fik egentlig sin uddannelse ved landbruget, men efter nogle års vagttjeneste som CB ved Frøslev-lejren i Sønderjylland, fandt han sit arbejde ved på så mange felter at kunne påtage sig mange forskellige gøremål i og omkring huse og bygninger, da han var særdeles fingernem og havde et godt håndelag på mange områder. Derfor var han en god mand at henvende sig til, når der var brug for en hjælpende hånd.

Han var et roligt og stilfærdigt menneske, som alle satte pris på, og han havde nok i sit hjem og i sin familie. Han overleves af to sønner, som begge er gift og har deres virke og bopæl uden for Fanø, og af sin hustru fru Mathilde Pedersen f. Andersen.

 

Arbejdsmænd

 

Kontorbestyrer Niels Andreas Jensen  

Mandag den 30. december 1974 er fhv. kontorbestyrer Niels Andreas Jensen, Vangled, Nordby, afgået ved døden.

Andreas Jensen, der blev 78 år gammel, var gennem en årrække kontorbestyrer for arbejdsmændenes fagforening i Nordby, han var endvidere gennem to perioder medlem af Nordby sogneråd og tillige revisor i Fanø Sparekasse. I sin fritid interesserede han sig stærkt for havebrug, og der blev i hans have frembragt mange fine frugter og grøntsager. Han var tilsyneladende lige til det sidste en rask mand, som man daglig kunne møde på hans ture i byens gader.

 

Antikvitetsforretninger

Fischer Sørensen, ”Antik”, Trappen

 

Philipines Hus  

Philipines Hus (også kaldet det lille Thehus), er den smalle bygning umiddelbart før nedkørslen til stranden. Der er senere bygget til i begge ender af huset, og flere bygninger øst og syd for huset er kommet til.

Kunsthandler Niels Kaas drev en kunsthandel i huset, som fik navn efter hans kone, Ellen, men da Børge Jensen og Phyllis Jensen skulle overtage forretningen foreslog de navnet ”Phyllis”.

Huset hørte oprindelig til villaen Frederiksgaard.

 

phillipine-01061963

01.06.1963

 

Antikvitets- og kunsthandler Børge Jensen  

Torsdag den 1. november 1979 kunne antikvitets- og kunsthandler Børge Jensen, Strandvejen 58, Fanø Bad, fejre sin 70 års fødselsdag.

Børge Jensen var i 18 år prokurist i det nu nedlagte Aarhus Bogtrykkeri. Han startede i 1953 selvstændig forretning i fødevarebranchen, men trak sig delvis ud af denne på grund af svigtende helbred. Han fik så tid til at interessere sig for en gammel hobby, antikviteter og malerier. Interessen blev omsat i praksis og senere i 1963 købte han sin nu afdøde ven, kunsthandler Niels Kaas’ Antikvitetsforretning på Fanø. I 1964 udvidede han og startede antikvitetsforretning i Thorvaldsensgade 36, Århus. Begge forretninger har han drevet indtil 1977, hvor han nedlagde forretningen i Aarhus og flyttede til Fanø, for helt at hellige sig antikvitetsforretningen ”Phillipines Hus”, Fanø Bad, som er udvidet, og hvor han stadig er aktiv.

I 1976 byggede han og Phillippine et hus ved forretningen på Fanø, og har siden boet fast på øen, idet forretningen i Århus er afhændet. Han var i nogle år medlem af bestyrelsen af Sammenslutningen af Antikvitetshandlere, en forening han var med til at starte. I dag (1984) er han formand for Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening.

 

 

B1628-228 Fanoe-Bad

 

Autoværksteder

Leo Madsen, Fanø Autoværksted, Nordby, Esso

Tonny Thomsen, BP-service, Nordby

Henry Skelmose, autoværksted, BP

 

 

Automekaniker Leo Madsen, Fanø Autoværksted, kan mandag den 7. juli 1969 fejre sit 25 års jubilæum.

 

autovaerksted-11111961

11.11.1961

bp-service-23031968

23.03.1968

fanoe-autovaerksted-21111969

21.11.1969

 

 

BP-service Asta og Tonny Thomsen  

Asta og Tonny Thomsen overtog den 1. februar 1968 BP-servicestationen fra Henry Skelmose. Både Asta og Tonny er født på Fanø, og Tonny er udlært mekaniker fra Autoforum i Esbjerg – Asta er udlært klinikassistent. Tankstationen der i 2008 er den eneste på Fanø, har ligget der siden 1958. Frem til 1980 med navnet BP-tanken, og senere Q8 service- og autoværksted. Ægteparret ønskede i 2008, at sælge deres livsværk, og Superbrugsen i Nordby købte tanken og indførte OK benzin. Tanken solgte 1.2 millioner liter benzin årligt og udover ægteparret er der ansat en kontordame og to svende.

Ægteparret har været på arbejde alle årets dage, og føler nu, at det er på tide at få tid til fritidsinteresser. Tonny vil gerne gå på jagt og spille golf. Asta har gennem mange år spillet dilettant og glæder sig nu til at være mere i naturen. Tonny har repareret tusindvis af biler for lokale og turister, men holder mest af at reparere gamle biler.

Tonny Thomsen var også brandstationsleder i 15 år, fra 1982, da han overtog jobbet efter Leo Madsen og til 2007. Fra 1. juli 1983 kørte han også ambulancekørsel på Fanø, foruden mange ture med kranvognen.

 

 

asta-og-tonny-thomsen-2008

 

Mekaniker

Nordby Maskinværksted, reparation af instrumenter & finmekanisk arbejde, E. Madsen

Fanø Maskinstation, Mathias Sørensen

 

Arkitekt

Inger Hinnerup Nielsen

 

 

Bagere og brødudsalg

Nordby

Henning Blæhr

N. Lund Hansen

Jacob Warrer starter i 1960

Svend Engsted

Hjemmebageriet, Egon Hansen, Rolighedsvej, senere Inga Brinck

H. A. Olesen

Karen Rødgaard, brødudsalg og konfekture

Inger og O. Sørensen, brødudsalg

H. Christensen, brødudsalg

M. Pedersen

 

Den 1. april 1963 sælger H. A. Olsen bageriet, Hovedgaden 12 til konditor Henning Blæhr. Bageriet havde været i familien Olesens eje i 91 år, heraf havde H. A. Olesen forretningen i 30 år.

 

bager-30031963

30.03.1963

 

forretningsophør-04041964

04.04.1964

 

 

25 års jubilæum

Lørdag den 14. december 1963, bagermester Svend Engsted, Hovedgaden, Nordby, fejre 25 års jubilæum som bagermester i Nordby. Forretningen blev overdraget til Niels Lund Hansen i april 1968.

 

 

Fortunabageriet-1960-Piletr

Fortunabageriet 1960. Piletræet faldt 1978.

 

Bagermester Hans Beck og hustru Xenia sælger deres bagerforretning til deres mangeårige svend, Jacob H. Warrer og hustru Edith med overtagelse den 1. maj 1960.

 

bageri-19061965

19.06.1965

 

hjemmebageriet-09051969

09.05.1969

 

 

 

Bagermester Jacob Husted Warrer  

Fhv. bagermester Jacob Husted Warrer, Nordby, er afgået ved døden den 10. december 1982 på Centralsygehuset i Esbjerg.

Jacob Warrer, der blev 70 år gammel var søn af afd. skibsfører og sognefoged Hartvig Warrer, Nordby. Som ung mand blev Jacob Warrer uddannet til bager i Esbjerg, hvor han også arbejdede som svend, indtil han vendte tilbage til Nordby, hvor han overtog bagermester Hans Becks forretning ved Mellemgade. Denne forretning drev han på udmærket måde videre, indtil han af helbredsmæssige grunde måtte afhænde den, og ophørte så som bagermester.

Jacob Warrer var et udpræget friluftsmenneske, der holdt meget af at færdes i naturen og på stranden, og at pusle med arbejdet i sin bihave. Han var en meget venlig mand, der kun havde venner, men for ham var livet sammen med familien det vigtigste, sammen med hustruen fru Edith Warrer, f. Thøgersen og de fire børn, to døtre og to sønner, der voksede op i hjemmet.

 

 

Sønderho

Knud Engsted

 

 

 

Barberer og frisører

Nordby

Salon "Chic", I. Christiansen, Bente Mikkelsen, Hovedgaden 70a

Salon "Fanø", Jytte Witt

Salon "Jonna" starter i 1964, E. Haubjerg Sørensen

Sv. Å. Hornum

Ejvind Petersen

Bente Dyhr

Elna Larsen

 

 

 

B1520-42 salon-chic

Salon Chic åbnede 1 januar 1967.

 

Barber Ejvind Petersen

 Barber Ejvind Petersen, død den 19. januar 2004. Ejvind overtog som ganske ung sin læremester Asger Brinchs barbersalon i Nordby, som han drev i en årrække. Han har i øvrigt efterfølgende holdt faget i live med visse mellemrum.

Han blev ansat ved Fanø Kommune inden for det grønne område med speciale i sten og brolægning, og samtidig var han en form for altmuligmand. Senere erhvervede han et kloakcertifikat, hvormed han gjorde god fyldest som ansat ved ”Sjønne”.

Sideløbende var han kontorbestyrer i SiD-afdelingen på Fanø, og kendt over hele landet med sin slagfærdighed og kendskab til kasseområdet.

Han spillede en væsentlig rolle i forbindelse med kampen for at bevare den lille fagforening på Fanø sidst i halvfjerdserne, hvor man fra centralt hold forsøgte at gennemføre en central SiD-struktur.

Men i fritiden var han også på banen. Ejvind var med ildhu, med da Fanø Hallen kaldte til frivillig indsats.

Da hallen så var færdig, viste Ejvind sig som en meget habil badmintonspiller.

Det næste projekt, hvor Ejvind trak det store læs, var ved etableringen af lystbådehavnen i Nordby. Her var man altid sikker på, at han mødte op, når der blev kaldt til mønstring.

Tilbage i 1980 blev Ejvind redningsmanden for den også dengang lukningstruede SiD Fanø afdeling. han tog tørnen med A-kasse og regnskab – først i den lukkede barbersalon i Hovedgaden og fra 1983 fra kontoret ved privaten på Bavnebjergvej 11. Ejvind var en ordensmand, når det handlede om tal og papirer. Uden ham ville mange arbejdsløse have været ilde stedt i starten af 1980’erne. Ejvind blev senere afløst på posterne – men afdelingen forblev ”oppe ved den røde Barber”, som også fortsatte i bestyrelsen frem til 1996. Ejvind gik på efterløn i 1997. Allerede da var Ejvind ”godt slidt” af mange års hårdt arbejde – og han har døjet med mange skavanker i de seneste år.

 

 

Ejvind -Petersen Kontorbest

 

 

frisoer-10091960

10.09.1960

frisoer-21071962

21.07.1962

frisoersalon-16071966

16.07.1966

salon-jonna-04111967

04.11.1967

frisoersalon-29041961

29.04.1961

frisoersalon-12061965

12.06.1965

frisoersalon-27081966

27.08.1966

 

 

Frisørmester Sv. Å. Hornum Hansen

Kroelle

Til Fannikerdagene 12-14 juli 2002 er der atter optog, dragtfremvisning, dans og godt humør. Alt dette kan naturligvis kun gå rigtigt for sig til tonerne af vores egen Fanømusik, og den står KRØLLE (Sv. Aa. Hornum Hansen) i spidsen for, som han har gjort det i mange år.

I 2002 var det 40. gang, at Krølle spiller til Fannikerdagene. Et rigtigt jubilæum.

Krølle har vel at mærke spillet violin, siden han var dreng. Nordbyspillemanden Barber Hansen var hans læremester, og Krølle kan spille meget andet end Fanømusikken, selv om det nok er den, der over årene er blevet brugt mest.

Harald Olesen, som var formand for Fannikerdagen i begyndelsen af 60’erne, fik Krølle, Aksel Nørgaard, Bent Kokkenborg og købmand Lambertsen til at danne orkester til Fannikerdagene i 1963. – Det gik rigtig godt, og resulterede for øvrigt i, at spillemændene den følgende februar indkaldte til møde på Krogaarden, og her startede Fanø Folkedanserforening.

Over årene har der været udskiftning af spillemænd i orkestret. Mange af øens spillemænd har spillet med Krølle, som hele tiden har været det stabile samlingspunkt. Hvad der kendetegner Krølle er netop også, at alle spillemænd har været velkomne. Krølle har altid gerne villet dele sin musikglæde med andre, og udveksling af musik med andre spillemænd har aldrig været en trussel mod Krølles egen musikstil, men har tværtimod sat den i relief.

- Så i år er det 40. gang, at Krølle spiller Fanømusikken til Fannikerdagene. Aldrig har han svigtet sit publikum eller sine spillemænd. Selv et år, hvor Krølle havde brækket et ben, deltog han i en stor del af spilleriet.

 

 

B1730-78 i-frisoersalonen         B1730-79 i-frisoersalonen         B1730-80 i-frisoersalonen

 

 

Biavl

 

honning

 

Blikkenslager

Nordby

C. H. Beck

N. Skelmose

Richardt Skelmose

 

 

butik-niels-skelmose

 

Sønderho

Henning Pedersen

 

 

Boghandlere, papirhandlere

Henry Christensen

 

 

sally-salminen-09111963

 

09.11.1963

Brændselsforretning

Brændselshandler Jens Lassen Pedersen, Gasværksvej

Niels Skelmose

Mathias Sørensen

Jens Karl Sørensen

 

 

Gasdepot Niels Skelmose

Niels Skelmose, f. 2. maj 1947, g. 11. april 1968 med Hanne Andersen, f. 1. februar 1948. Niels var søn af blikkenslagermester Niels Skelmose, og var uddannet bager; var hos bager Blæhr, og senere hos Jacob Warrer. Efter faderens død overtog ægteparret Skelmose gasdepotet for Kosan gas.

Gasdepotet for Nordisk Gulf Gas skiftede i juli 1973 hænder fra vvs-installatør Carl Henry Beck til Niels Skelmose.

I 1975 overtager Skelmose Ceres depotet, og i 1979 kommer Carlsberg med et tilbud om at have et Carlsberg depot, og han fik lov til at beholde gasdepotet. Men i 1981 kommer politiet på kontrolbesøg, og synes ikke rigtig, om et gasdepot i et tæt boligområde, så det skal afvikles på tre måneder. Heldigvis sætter Carlsberg avancen op, så tabet af gasdepotet dækkes ind.

Ægteparret havde Carlsberg depot indtil 1995, og fik som nogen af de første i landet et fælles Carlsberg/Tuborg depot, og flyttede lageret ud i Tuborg depotet i industrikvarteret.

Hanne havde været konsulent og modtog ordrer. Fra 1986 havde hun været ansat på Fanø Søfartsskole, og inden da været ansat i en årrække i Frugthuset hos Ole Gregersen.

I 1996 fandt Niels andet arbejde og stoppede karrieren som 60-årig. Men fritiden bliver fyldt med bl.a. dejlige ture i deres motorbåd. Niels er også en stor samler af film.

 

 

carlsberg-depot 1

 

carlsberg-depot 2

 

carlsberg-depot 3

 

 

 

oliefyr-04011964

04.01.1964

braendsel-28101967

28.10.1967

braendsel-03101969

03.10.1969

flaskegas-07041962

07.04.1962

flaskegas-20101962

20.10.1962

flaskegas-15071961

15.07.1961

 

 

 

Byens budbringere

 

Nordby        

 

Hans Iversen

Bent Nørgård

 

 

 

Efter at have været bybud i mere end 41 år overlod Hans Iversen i april 1960 sin forretning til Bent Nørgård.

 

Cykelhandlere

 

Nordby

 

Villy Christensen, Nordby Knallertservice

Kaj Hummelgaard

Henrik Skelmose

 

 

cykelhandler-25031961

25.03.1961

humelgaard-07011967

07.01.1967

cykel-04051968

04.05.1968

 

 

 

 

 

 

Cykelsmed Villy Christensen

 

villy-christensen

Villy Christensen er født i Sønder Felding, 25 km fra Herning. Her havde hans far et husmandssted med 30 tønder land. Det er fra sin far, at Villy har arvet den mekaniske snilde, idet hans han kunne reparere så at sige alle maskiner. 

Villy kom til Fanø i 1956 og faldt godt til med det samme. Han fik arbejde hos cykelhandler Hummelgaard, men efter 3 ½ år blev han selvstændig. Han købte en nedlagt smedje på Havnevej 2, og byggede stedet om, og fik oparbejdet en god forretning. I sine velmagstdage med en årsomsætning på et par millioner kroner, senere knap så meget, hvilket bl.a. skyldes, at Villy har fået flere hofteoperationer, og derfor ikke kan arbejde så meget mere. 

Villy elsker kontaken til sine kunder og venskabskreds, og ville ikke ane, hvad han skulle stille op uden sin forretning i Nordby Knallert- og Motorservice.

 

 

 

 

 

nordby-knallert-og-motorser

Nordby knallert og motorservice ved Havnevej

 

 

 

Henrik Skelmose flytter fra Møllebanken, det senere ”Værkstedet” til Hovedgaden 96 den 5. oktober 1970.

 

 

 

Ejendomshandler

 

Fanø Ejendomshandel:

 

H. A. Olesen

 

Braarup Hansen

 

braarup-hansen-10081963

10.08.1963

 

Farvehandler

 

Farvehandelen, Morten Beck

Nordby Farvehandel, Kjeld Poulsen

 

farvehandel-05011963

05.01.1963

farvehandel-25041964

25.04.1964

 

Fiskehandlere

 

Nordby

 

Nordby Fiskehandel, Johannes Almosetoft

Fanø-fisk, Henning Rasmussen

Chr. Skelmose

Georg Larsen

 

fiskehandel-30061962

30.06.1962

fiskehandel-01041967

01.04.1967

 

 

fanoe-fisk-21031969

21.03.1969

 

Fotografer

 

Nordby

 

Tove Sonnichsen, Navigationsvej

 

 

fotograf-16091967

16.09.1967

 

Gartnere, frugt- og blomsterhandlere

 

Nordby

 

Frugt- og Blomsterhuset, Ole Gregersen

H. Willumsen

Aage Larsen

 

 

blomserhuset

 

 

Gartner Ole Gregersen

 

ole-gregersen

Handelsgartner Ole Gregersen, Stadionvej 7, Nordby, er lørdag den 17. august 1985 afgået ved døden, 65 år gammel. 

Den 4. december 1978 kunne Karen Margrethe og Ole Gregersen fejre 40 års forretningsjubilæum, og gennem årene har de fået en trofast kundekreds, som giver udtryk for at hemmeligheden bag 40 gode år for gartnerforretningen i Mellemgaden: Gregersens forretning har altid opfyldt krav til et stort udvalg af kvalitetsvarer. Ole Gregersen kan med et smil mindes hvad en gammel Fanø-bo sagde ved opstarten af forretningen: ”I tror da ikke, at vi bruger blomster her til daglig!”. 

Ole Gregersen var født og opvokset i Linnet ved Vejle og kom i gartnerlære på Fyn i Nr. Åby. Hans store interesse var spejderarbejdet, og dette bragte ham til Fanø, hvor han blev bosat og gift med sin fanøpige. De startede egen forretning med blomster og grønt, en forretning der udviklede sig gennem årene, så det blev til to forretninger ”Blomsterhuset” og ”Frugthuset” i Mellemgaden. For nogle år siden solgte han blomsterforretningen og helligede sig frugtbutikken. 

Sin sparsomme fritid brugte han på arbejdet i menighedsrådet og i Indre Mission, hvor han gjorde et stort arbejde, ligesom han i en årrække var formand for Erhvervsforeningen på Fanø, hvor han ligeledes gjorde en stor indsats. 

Ole Gregersen var et åbent og varmt menneske, med et glimt af humor i øjnene og var altid parat med en hjælpende hånd. Han var et meget energisk menneske, der formåede at arbejde sig op. 

Det var en beskeden start med en lille forretning på Kikkebjergvej 3, hvor Husholdningsmessen hørte til. Allerede efter fem år sprængtes rammerne, og forretningen flyttede hen i Mellemgaden, ikke mange skridt væk, i den tidligere købmandsforretning. Og i 1975 udvidedes med Frugthuset, der hvor Marie Alber tidligere havde rulleforretning. Huset blev senere indrettet som legetøjsmuseum. 

Ole Gregersen var i mange år formand for Fanø Erhvervsforening. 

I marts 1980 vandt ”Frugthuset” en 2. præmie i en konkurrence udskrevet af bananfirmaet Chiquita. Hanne Skelmose, der er ansat i ”Frugthuset” er kvinden bag udstillingen der skulle have noget at gøre med bananer og olympiske vinterlege. Udstillingen var præget af megen fantasi og hittepåsomhed.

 

 

 

 

 

ole-gregersen 1

 

 

Sønderho

 

Christian Iversen

Aage Andreasen

Magnus Sonnichsen

 

 

 

 

 

Gartner Christian Iversen

 

Christian Iversen var født i Rindby den 12. januar 1904, d. 1. juni 1958. Han var søn af arbejdsmand og gårdejer Laurids Nielsen Iversen og Anne Cathrine Sørensen. 

Chr. Iversen kom som ung mand til Sønderho som medhjælper hos sin onkel, Anders Iversen. Senere overtog han dennes landbrug og gartneri, som han drev indtil nylig, hvor han afstod det til gartner Aage Andreasen. 

Iversen var en stilfærdig og flittig mand. Han mistede sin kone endnu mens de to sønner var ukonfirmerede, men han havde den glæde, at se dem begge godt i vej.

 

 

 

 

Gaveartikler

 

John Johnsen

Minna Clausen

Asta Hummelgaard

Kaas Kunst, Fanø Bad

Fanø-Keramik

Toves Gavebod

Pottemageren

Annelise og Ole Torben Jensen

 

Asta Hummelgaard, hustru til cykelhandler Kai Hummelgaard, startede i 1965 en slik-butik ved siden af cykelforretningen. Ægteparret havde tidligere haft et pensionat sammen.

 

29.06.1968

 

 

”Norsk Brukskunst”

 

John Johnsen, Valdemarsvej. ”Jon” stammede fra Norge og flyttede i 1965 til Danmark og i 1968 startede han sammen med Minna Clausen ”Norsk Brukskunst”, hvor de handlede med brugskunst af den bedste slags, som Jon købte på sine ture til hjemlandet. Jon fik hurtigt mange venner i Nordby, da han altid var glad og optimistisk. Han blev ved med at tale sit charmerende norsk: Minna og Jon solgte forretningen i 1983, men blev boende på Valdemarsvej. D. marts 1984.

 

 

norsk-brukskunst-29061968

 

I 1966 åbner Bitten Lassen, Bondegården en forretning med møbler og kunstværk.

 

malerier-07011961

07.01.1961

toej-29071961

29.07.1961

dukkehuset-25081962

25.08.1962

forretningsophoer-28111969

28.11.1969

 

pottemager-17061967

17.06.1967

agnete-moeller-03081968

03.08.1968

fanoe-messen-25041969

25.04.1969

 

B7584

 

Toves Gavebod kunne den 6. maj 2006 fejre 50 års jubilæum. Tidligere lå her en trikotageforetning ved Andrea Jepsen. Huset tilhørte oprindelig skibsfører Anders Bertel Hansen.

 


Gå til top

End Of Slide Box