Mitfanoe
Gamle gravsten - Vestre kirkegård

Gamle gravsten

I det følgende er affotograferet en del af kirkegårdens gamle gravsten. Tilsvarende er der også en kort præsentation af de mennesker, der ligger begravet under stenene, i det omfang det har været muligt at finde oplysninger om dem.
I de tilfælde, hvor gravstenenes fødselsdatoer eller navne afviger fra kirkebogens, har jeg brugt kirkebogens oplysninger i beskrivelsen.

Gravstenene er fotograferet i rækkefølge mod uret, startende ved sydindgangen.1

Peder Nielsen Toft. Dampskibsfører.

F. d. 22.11.1860, d. d. 26.8.1916.

Søn af skipper Niels Søren Toft og Karen Poulsdatter

ved Odden.

 

Karen Toft. Hans hustru.

F. d. 20.11.1859, d.d. 13.12.1934.

Datter af skipper Niels Mathiasen Clausen og Johanne

Sørensdatter ved Odden.

 

Tekst: ”Guds vilje ske!”

 

 

2

Christian Hansen Nielsen. Skibsreder og Dannebrogsmand.

F. d. 2.12.1831, d. d.5.1.1913.

Chr. var søn af styrmand Hans Hansen Nielsen og Karen Jensdatter i Rindby.

Nielsen blev ansat som opsynsmand ved Rindby Redningsstation d. 18. december 1875 og tog sin afsked d. 1.oktober 1894, på grund af svagelighed.

Han deltog 3 gange med redningsbåden i redningen af 16 skibbrudne og var Ridder af Dannebrogsordenen.

 

Ane Nielsen. Hans hustru.

F. d. 23.3.1832, d. d. 3.4.1915.

Datter af gårdmand Morten Jensen Hansen og Kirsten Andersdatter i Byen.

 

Tekst: ”Mindet kærligt bevares”.

 

 

nielsenSkibsreder Chr. H. Nielsen.

3

Alma Schmidt. Hans hustru.

F. d. 12.12.1849, d. d. 11.11.1918.

Pigenavn: Alma Theodora Heloise Hjort.

 

Tekst: ”Tak for al din Kærlighed”.

 

Thomas Schmidt. Kordegn.

F. d. 7.12.1847, d. d. 17.12.1900.

T. Schmidt var født i Fohl i Sønderjylland, og på Fanø arbejdede han både som lærer på Nordby skole, kordegn og kirkeværge. Hans mange andre gøremål kan man læse om på: 

 

Tekst: ”Ære være dit Minde”.

 

 

 

 

 

alma Alma T. H. Schmidt. 

thomas Thomas Schmidt. 

4

Sonnich Hansen Sonnichsen. Skibsfører.

F. d. 28.8.1855, d. d. 5.3.1927.

Søn af søfarende Hans Andersen Sonnichsen og Mette Cathrine Pedersdatter ved Odden. Tvillingebror til Peder Gregersen Sonnichsen.

 

Karen Sonnichsen. Hans hustru.

F. d. 15.9.1883, d. d. 1.1.1934.

Datter af tømrer og senere manufakturhandler Mathias Søren Mathiasen og Karen Pedersdatter i Byen.

 

Mette Kathrine Hansine Pedersen. Deres datter.

F. d. 15.9.1883, d. d. 20.6.1966.

 

Tekst: ”Altsaa er der en sabatshvile tilbage for Guds folk”.

 

shs 

S. H. Sonnichsen. 

5

Jens Hansen Ende. Blokkedrejer.

F. d. 24.1.1819, d. d. 21.6.1898.

En blok bruges til at ændre tovværkets trækretning og formindske trækket ved at fordele det over en længere distance.

Ende leverede blokke og fløjknapper til 105 af de skibe, der blev bygget på Fanø.

Søn af skipper Hans Søren Ende og Ane Margrethe Hansdatter ved Odden.

 

Lene Ende. Hans hustru.

F. d. 1.1.1817, d. d. 28.5.1898.

Datter af fisker Jes Jessen Brinck og Ane Hansdatter ved Odden.

ende Jens H. Ende. 

6

Carl Vilhelm Kolvig. Postekspeditør.

F. d. 21.8.1814, d. d. 17.5.1887.

Søn af Frederik Abraham Kolvig og Anna Marie Jeang i Ribe.

 

Mette Kolvig. Hans hustru.

F. d. 4.10.1812, d. d. 19.6.1871.

Datter af Niels Pedersen Svarrer og Dorthe Marie Nielsdatter ved Odden.

 

Tekst: ”Hvil i Fred”.

 

7

Anker Peder Clausen. Kaptajn.

F. d. 18.11.1856, d. d. 27.5.1928.

Søn af styrmand Claus Jessen Clausen og Anne Svendsdatter ved Odden

Clausen var medlem af Kommunalstyrelsen i Nordby 1. april – 17. juni 1913.

 

Kirsten Clausen. Hans hustru.

F. d. 14.10.1858, d. d. 20.7.1940.

Datter af skipper og skibsreder Christian Hansen Nielsen og Ane Mortensdatter ved Odden.

 

Tekst: ”Gud ske tak”.

8

Ane Marie Jessen.

F. d. 10.4.1889, d. d. 6.3.1897.

Datter af fisker Jens Nielsen Jessen og Karen Jensen ved Odden.

 

Tekst: ”Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet”.

9

Hans Laurids Hansen. Skibsfører.

F. d. 4.12.1868, d. d. 30.11.1897.

Søn af skipper Jørgen Nielsen Jensen og Dorthe Hansen ved Odden.

Druknede ved briggen Claus’ forlis på Fanø strand.

Tekst: ”Elsket og savnet”

claus Mindesten på Nordby kirkegård over briggen Claus' forlis 

10

Hans Mathiasen Clausen. Skibsfører.

F. d. 12.10.1822, d. d. 17.12.1885.

Søn af sømand Mathias Clausen og Ane Jensdatter ved Odden.

 

Anna Catrine Clausen. Hans hustru.

F. d. 12.11.1820, d. d. 14.10.1902.

Datter af skipper Peder Clausen og Dorthea Sørensdatter ved Odden.

 

11

Niels Peder Winther. Styrmand.

F. d. 16.1.1886, d. d. 5.11.1915.

Søn af styrmand og skibsreder Peder Nielsen Winther og Ane Lauridsen ved Odden.

N. P. Winther druknede på havet.

 

Tekst: ”Guds vilje ske”.

12

Anna Kirstine Maria Windfeldt. Ugift.

Præstedatter fra Hodde.

Hun arbejdede som syerske hos apoteker Helms ved Odden.

F. d. 31.8.1800, d. d. 19.9.1856.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles