Mitfanoe
Sønderho møller - del 2

B00091 010 Soenderho-Moelle


Klosterpræst Thordur Thomsen, der i 25 år holdt sin ferie i Sønderho skrev følgende smukke digt om Sønderho mølle:

Melodi: jeg er en simpel Bondemand.

Nu staar i Fod paa Bankens Top

jeg atter støt og tryg

med pæne Klaeder paa min Krop

og Vinger paa min Ryg;

og efter alle Vinde

jeg drejer Hatten smukt,

og Kværnen skjult her inde

kan male Markens Frugt.

Jeg skuer langt og øjnes vidt

ud over Klit og Hav.

Og dem, som stævned' hid, jeg tidt

den første Velkomst gav.

Naar langvejs fra de saa mig,

af Glæde fast de lo

og peged' alle paa mig:

"Dér har vi Sønderho!"

En gammel Mølle, véd jeg godt,

ej være skal for kry.

Men hvor den staar - jeg mener blot

den pynter dog sin By.

Og er omsider segnet

dens vante Silhuet

mod Aftenhimlen tegnet,

det er for sent begrædt.

Og skal jeg aldrig male mer

det gyldne Korn til Mel,

et andet Hverv med Fryd jeg ser

mig blevet er til Del:

om alle ædle Minder

jeg kalder ud til Værn,

mens Aar og Dage rinder

igennem Tidens Kværn.

Jeg nær var sunket selv i Grus,

mit Haab jeg rent gav op.

Dog bødet blev igen mit Hus

paa Møllebankens Top.

Saa lad det vidt fortælles

vort gamle Sønderho

vil værne det, som ældes,

mod Fædres Minde tro!       


Sønderho møller omk. 1900 og 1920


B00091 005 Soenderho-Moelle


Foto ca. 1900. matr. Nr. 22a og b.

Sønderho Mølle og Møllegård.

Billedet giver indtryk af størrelsen af en af byens største virksomheder, der også omfattede et efter forholdene ret betydeligt landbrug, og viser det karakteristiske parallelgårdsanlæg. Laden blev nedbrudt efter at møllevirksomheden var indstillet i sommeren 1923, og huset blev reduceret med 7 fag til de nuværende 11 fag, da stalden mod øst væltede i stormen d. 17.9 1935. foran gavlen ses den sidste møller, Niels Sørensen (1845 - 1929) med nogle af sine 11 børnP57 WEB


Foto ca. 1920. Ved "Lene Maries Toft" mod syd-vest. Møllen på P. Thøgersens fabrik stod oprindelig på Jens Nørbys gård i Nordby, flyttede senere til Jacobes gård i Sønderho og blev i 1919 opsat på fabrikken


Kilder:


N. M. Kromann: Fanøs historie, bind 2

Bedstefars Billedbog, bind 1

Bedstefars Billedbog, bind 2

Bedstefars Billedbog, bind 4

Bedstefars Billedbog, bind 7

Vindmøller og vandmøller i Danmark. Anna Marie Lebech-Sørensen  

Fanø Ugeblad, nr. 32, 31. august 2000

Fanø Ugeblad, nr. 28, 1. august 2002

Fanø Ugeblad, nr. 33, 11. september 2003

Fanø Ugeblad, nr. 38, 16. oktober 2003 

Fanø Lokalhistoriske Forenings medlemsskrift no. 56, efterår 2003. 

Benedicte Mahler: Badegæster i Sønderho 1908-1929 

Billeder Sognearkiverne på Fanø Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles