Mitfanoe
Klittens planter


Logo 900


Plantelivet i Fanø's Klitter

Klittens planter

 

 

Plantenavn

Hvid klit

Hjelme

Marehalm

Strand-kvik

Rød svingel

Stedmoderblomst

Ager-svinemælk

   

Grønsvær klitten

Bakke-nellike

Blodrød storkenæb

Mark-bynke

Klit-kambunke

Havtorn

Rød svingel

Bidende stenurt

Vellugtende gulaks

Almindelig røllike

Gul snerre

Hunde-viol

Liden klokke

Sandstar

Gråris

Sand-rottehale

Tidlig dværgbunke

Blød hejre

Blød storkenæb

Småbaldet timian

Småkronet Gedeskæg

Klit-limurt

Torskemund

Øjentrøst

Gul iris

Ager-tidsel

Bittersød natskygge

Harekløver

Alm. Rundbælg

Stor Skjaller

Grå klit

 

Rensdyrlav

Gråmos

Sandskæg

Fåre-svingel

Sandstar

Smalbladet høgeurt

Almindelig kongepen

Håret høgeurt

Hunde-viol

Blåmunke

Liden klokke

Smalbladet timian

Lav arter
Planterarter i klitterne og deres blomstringstider

   

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept

Okt

Hvid klit

Hjelme

               

Marehalm

               

Strand-kvik

               

Rød svingel

               

Stedmoderblomst

               

Ager-svinemælk

               
                   
 

Blodrød storkenæb

               

Mark-bynke

               

Klit-kambunke

               

Havtorn

         

Frugt

Frugt

Frugt

Rød svingel

               

Bidende stenurt

               

Vellugtende gulaks

               

Almindelig røllike

               

Gul snerre

               

Hunde-viol

               

Liden klokke

               

Sandstar

               

Gråris

               

Sand-rottehale

               

Tidlig dværgbunke

               

Blød hejre

               

Blød storkenæb

               

Småbaldet timian

               

Småkronet Gedeskæg

               

Klit-limurt

               

Torskemund

               

Øjentrøst

               

Gul iris

               

Ager-tidsel

               

Bittersød natskygge

               

Harekløver

               

Alm. Rundbælg

               

Stor Skjaller

               

Grå klit

                 
                 

Rensdyrlav

               

Gråmos

               

Sandskæg

               

Fåre-svingel

               

Sandstar

               

Smalbladet høgeurt

               

Almindelig kongepen

               

Håret høgeurt

               

Hunde-viol

               

Blåmunke

               

Liden klokke

               

Smalbladet timian

               

Lav arter

               
                   

Klithede

Revling

               

Hedelyng

               

Klokkelyng

               

Gråris

               

Klit-kællingetand

               

Smalbladet timian

               

Bidende stenurt

               

Smalbladet høgeurt

               

Smalbladet kæruld

               

Almindelig star

               

Næbstar

               

Hirsestar

               

Blåtop

               

Rundbladet soldug

               

Klokkeensian

               

Mose-bølle

               

Katteskæg

               

Tuekogleaks

               

Blåbær

               

Tyttebær

               

Sand-star

               

Smalbladet timian

               

Engelsk visse

               Gå til top

End Of Slide Box