Mitfanoe
Fannikerdagen

 

Fannikerdagens stiftende generalforsamling blev afholdt d. 8. oktober 1953.

De første Fannikerdage fandt sted d. 3. og 4. juli 1954, og 2014 er således 61. gang der afholdes Fannikerdage.

 

fannik1

Foreningens formål er ved afholdelse af årlige Fannikerdage at fremskaffe midler til at bevare mindet om Fanøs sejlskibsflåde og Fanødragten og til Nordbys forskønnelse og bevarelse. Dagene afholdes altid i 2. uge i juli, som regel lørdag - søndag, men tit er fredagen også inddraget. Denne formålsparagraf har været gældende siden foreningens opstart.

 

I 1976 - 1978 etableredes Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling i lejede lokaler i huset beliggende på Hovedgaden 28 i Nordby. I huset, der ejes af Fanø Skibsrederforening, fik man lokaler egnede til at fremvise Fanødragterne og forskellige modeller af sejlskibe og meget mere med relation til den tid og emner.

Huset gennemgår i foråret 2014 en gennemgribende renovering og ombygning, der helt sikkert vil resultere i et spændende museum i tidssvarende lokaler.

Alle udstillingens effekter er skænket til Fannikerdagen, eller erhvervet gennem foreningens arbejde.

 

Byforskønnelsesarbejdet har kørt mere i "bølger". Fannikerdagen medvirkede i 60´erne ved en opmåling og registrering af bevaringsværdige huse i Nordby. Fannikerdagen bekostede en brolægning af Lilleslippe, længe før der var noget der hed bevarende lokalplaner.

I nyere tid kan det nævnes at Fannikerdagen var initiativtager til at foreninger og interessegrupper blev inddraget i det indledende arbejde med at forskønne havnefronten. En mindre ting er, at Fannikerdagen bekostede og lavede en ny trappe på Kikkebjerg.

 

Vi kan i bestyrelsen se, at medlemstallet i en årrække har været faldende hovedsagligt fordi gamle trofaste medlemmer og støtter af foreningen afgår ved døden og mange ny folk på øen måske ikke kender til foreningen.

 

Vi ved fra de årligt tilbagevendende Fannikerdage i Juli at opbakningen og publikumsinteressen for disse festdage er stor. Derfor er det bestyrelsens håb, at dette også vil være bevæggrund til at melde sig ind i Fannikerdagen og på den måde støtte foreningens arbejde.

 

Så hvis du/I, mener at Fannikerdagen kan være til gavn for Fanø så overvej et medlemskab.

Et medlemskab koster pr. husstand 75,- kr. om året, pensionisthusstand 60,- kr.

 

Medlemskab af Fannikerdagen giver gratis adgang til Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling.

 

Med venlig hilsen

 

Fannikerdagens bestyrelse

 

fannik3


Gå til top

End Of Slide Box