Mitfanoe
Barken "Hoang-Ho"s stranding ved Barbados i 1887

 

På rejse fra Barbados til Boston strandede "Hoang Ho" ved Barbados d. 20.6 1887 og blev vrag.

 

Hoang-Ho,-bark,-1625,-NWBF

 

 

Compositbarken "HOANG HO", der var på 575 tons br., byggedes i Glasgow 1864 hos Alex. Stephen og købtes i december 1884 i Liverpool for 1700 pund sterling af et rederiaktieselskab i Sønderho ved Thomas Meinertz's Enke.

Barken førtes af kaptajn Søren Meinertz.

I en frygtelig cyklon, hvorunder 26 skibe drev i land, strandede Hoang-Ho den 20. juni 1887 ved Barbados og blev vrag. Den var da på rejse fra Barbados til Boston. vraget solgtes for 4600 kr.

 

Kilde: F. Holm-Petersen, Fanø Sejlskibe, 1956

 

Vedrørende barkskibet ”Hoang Ho” har min afdøde fader, lodsformand ved Horsens lodseri, S.N. Houman, afgivet følgende beretning, bragt i FANØ UGEBLAD DEN 5. NOVEMBER 1971:

 

”Hoang Ho” var et barkskib, som var bygget af hårdt træ - vistnok teak ~ men modsat normalt var det forsynet med jernspanter. Skibet havde overordentlig gode sejlevner og var forsynet med kobber i bunden - altså kobberforhudet. Var oprindelig bygget til kaffefarten på og fra Java.

 

Et forlydende om, at skibet, da det kom under dansk flag, var hjemskrevet i Ribe, har det ikke været muligt at erholde bekræftet, men da min fader kom om bord, disponeredes det af skibsreder Anders Knudsen, Sønderho

.

 

 

B00141 083 Soeren-Meinertz-og-Eline

Søren Meinertz, f. 6. oktober 1852 i Sønderho, d. 15. august 1923, gift med Mette Eline Brinch, f. 2. oktober 1860, d. 16. juli 1926.

Billede Sønderho Sognearkiv.

 

 

”Hoang Ho” var min faders første skib som styrmand. Skibet førtes af skibsfører Søren Meinertz, Sønderho. I hvilken europæisk havn min fader er kommen om bord ved vi ikke, men han beretter kun, at man havde gjort flere rejser på Mellemamerika (Vestindien) til Montreal i Canada.

 

I efteråret 1887 var skibet opankret på Barbados red for atter her at indtage ladning. Samme sted henlå ligeledes med samme formål yderligere 28 større og mindre skibe for at afvente højvande, formentlig for at kunne passere en Barre til indre liggende havne.

Om bord i ”Hoang Ho” var flere af disse skibes førere gæster, da en mindre havnebåd kom langs siden og herfra varskoedes en cyklons snarlige komme. Gæsterne returnerede straks til deres skibe, og i ”Hoang-Ho” nedriggedes røjlere og bramræer, ligesom begge ankre udfiredes til tamp. Da cyklonen havde raset i 90 minutter, brækkede den ene ankerkæde, og kort efter den anden ankerkæde. Skibet gik nu hurtigt i drift mod land.

 

En del negere, der allerede havde taget ophold om bord til hjælp for indladning, sprang herefter straks over bord.  Imod sikker forventning hos kaptajnen og styrmændene, lykkedes det for dem alle at svømme gennem brændingen og nå land. ”Hoang Ho” slingrede svært, og hele besætningen tog ophold i kahytten for ikke at være i risikabel position på dækket under den nu nedfaldende rig.

Føreren var klar over, at der forestod besætningen et hårdt job med at nå land, og lod i denne anledning uddele whisky til hver mand. Efter nogle minutters forløb tørnede skibet grunden og arbejdede her meget hårdt. Skibets undermaster var af jern, og arbejdede sig efterhånden ret igennem skibets bund, således at salingerne stærkt nærmede sig dækket.

 

Skibet var drevet ind mod et brohoved, hvori var anbragt svære langsgående jernbjælker hvis ender arbejdede sig ind igennem skibssiden, og hver gang skibet løftedes eller slingrede, løftedes samtidig hele yderste del af broen, men denne holdt dog så meget sammen, at det efterhånden lykkedes hele besætningen at bjerge sig i land over den havarerede bro. Efter cirka 4 timers forløb var det atter fint vejr med solskin som normalt, men da lå 26 skibe som vrag i stranden.

 

2 norske skibe tørnede i orkanen mod hinanden under strandingen, kun 2 mand reddedes, resten satte livet til under den nedfaldende, slingrende rig.

Far returnerede til Europa som flagskipper om bord i det ene af de skibe, som undgik stranding. Sidstnævnte skibs navn var ”Boline” Jersey"

 

Fraset besætningen på ”Hoang Ho” reddede kun et fåtal af besætningerne på de mange skibe livet.

 


Gå til top

End Of Slide Box