Mitfanoe
Begivenheder i tidsperioden for Th. Schmidt's liv på Fanø 

Th. Schmidt oplevede Fanø gennem store brydningstider, med en skibsfart der svang sig op til hidtil usete højder, og til dens svanesang, da dampskibsfarten tog over. Han oplevede et Fanø, med år, hvor mange initiativer tog plads, et liv som han placerede sig midt i, og engagerede sig i. 

Af begivenheder der tog plads mellem 1875 til 1909 kan bl.a. nævnes: 

     • 1876: Der opføres ting og arresthus i Nordby
     • 1877: Sidste nybygning fra Sønderho bliver skonnerten ”Vennerne”
     • 1878: Fanø Bombebøsse stiftes
     • 1879: Der etableres en Badeanstalt ved Vesterstranden med 4 badevogne
     • 1879: Chr. Graff bygger en ny havnebro
     • 1880: Nordby Fuglekøje anlægges
  • 1880: Fanøs Jernalder. 1880erne til 1896/97. Efter en beskeden tilbagegang i begyndelsen af

1880erne synes Fanøsøfarten nærmest at eksplodere. Skønt antallet af skibe generelt er faldende, stiger tonnagen mod skyhøjder - et udtryk for, at Fanøflåden nu indeholder en anselig mængde virkelig store skibe. At disse for størstepartens vedkommende må være erhvervet udenfor øen, fremgår af, at skibsbyggeriet fra 1870erne er i fortsat tilbagegang og i 1896 helt ophører. 

  • 1884: Der starter en søndagsskole i Nordby
  • 1884: Der stiftes en Fiskeriforening for fiskefartøjer hjemmehørende i Esbjerg og Fanø Tolddistrikter
  • 1887: Nordby KFUM starter
  • 1888: Nordby Forskjønnelsesforening dannes
  • 1892: Kurhotellet ved Badet indvies

Brevsamlingssted ved Fanø Bad

Filial af Esbjerg-Fanø bank på Fanø

  • 1893:  Vestre Kirkegård anlægges - Den nye bygning, der huser Fanø Navigationsskole, indvies d. 23. november

Teknisk Skole oprettes

  • 1895: Første spadestik til anlæggelse af Fanø Statsplantage

”Fanø praktiske Sømandsskole” oprettes

Vestervejen anlagt

  • 1896: Hotel ”Færgegården” nedbrænder og et nyt hotel blev opført på tomten, og det var et stort pompøst hotel med restauration, værelser og en stor flot sal, hvor mange af datidens fester blev holdt

Spareforeningen ”Glædelig Jul” stiftes

Posthuset opføres, fra 1919 apotek

Sidste nybygning fra Nordby, barken ”Thora”

Nordby Brugsforening starter  

1896/97 - 1919. det er de store sejlskibe, som synger Fanøsøfartens svanesang. Fra højdepunktet i 1897 er alt præget af en brat og dramatisk tilbagegang. Godt tyve år senere er Fanøflåden, som lige siden 1783 havde været en af de fire største flåder i Danmark, ikke blot væk fra denne "Top 4", men væk fra havets overflade 

  • 1897: Langelinie anlægges langs havnen

Rindby Forsamlingshus indvies

Briggen ”Claus” forliser ved Fanø strandclaus.ntjp

  • 1898: Nordby Læseforening stiftes

Første udgave af Fanø Ugeblad

Rindby læsestue etableres i Rindby forsamlingshus

Fanø Musikkorps dannes 

  • 1899: Fanø Boldklub dannes

Handelsbanken etablerer filial på Fanø 

  • 1900: Boghandler Jes H. Hansen anlægger en plantage i Mellembjergedals sydlige del
  • 1901: Kellers Konditori nedbrænder

Nordby præstegård nedbrænder 

  • 1903: Nordby Understøttelsesforening stiftes
  • 1904: A/S Fanø Nordsøbad grundlægges, Badet var nu på danske hænder.

Fanø Landboforening stiftes

Fanø Fiskeriforening stiftes

Ny loge ”Nordbys Lykke”

Fanø Sparekasse flytter ind i ny bygning på Tinghustorvet.

  • 1906: Der bygges en ophalerbedding i Nordby havn

Rindby Andelsmølle og Foderstofforening stiftes.

  • 1907: Biografteater grundlægges i Nordby

Nordby Assurancekasse omlægges til et Assurancefond

Gasværket anlagt, ophørt med produktion i 1963

 

Kilde: Nordby sognearkiv


Gå til top

End Of Slide Box