Mål og vægt:

De gamle danske måleenheder

 
 
Længdemål
 
1 Skrupel  
0,18 mm
1 Linie 12 skrupler
2,18 mm
1 Bygkorn 1/128 alen
0,49 cm
1 Tomme 12 linier
2,62 cm
1 Kvarter 6 tommer
15,69 cm
1 Fod 12 tommer
31,38 cm
1 Alen 2 fod
62,77 cm
1 Favn 3 alen
188,31 cm
1 Fjerdingvej
1 Fjerdingmil
1 Kvartmil
6.000 fod
¼ mil
1.883 meter
1 Mil 24.000 fod
7.532 meter
1 Myriameter  
10.000 meter
Maritimt:
1 Kabellængde 1/10 sømil
185,2 meter
var oprindelig længden af en rulle tovværk ca. 113 favne eller ca. 212 meter
1 Sømil  
1.852 meter
Flademål
1 Kvadratalen  
0,39 m²
1 Penning ¼ album
14,37 m²
1 Album 1/3 fjerdingkar
57,46 m²
1 Fjerdingkar ¼ skæppe
172,38 m²
1 Skæppe 1/8 tønde
689,50 m²
1 Tønde 14.000 kvadratalen
5.516 m²
1 Tønde Hartkorn 72.000 kvadratalen
28.368 m²
1 Ar  
100 m²
1 Hektar 100 ar
10.000 m²
Rummål
Væske | Øl:
1 Pægl  
0,24 liter
1 Pot 4 pægle
0,97 liter
1 Kande 2 potter
1,93 liter
1 Viertel 8 potter
¼ kubikfod
7,73 liter
1 Otting 17 potter
16,42 liter
1 Bimpel ½ anker
18,83 liter
1 Kubikfod 32 potter
30,90 liter
1 Fjerding  
32,85 liter
1 Anker 39 potter
37,66 liter
1 Tønde 136 potter
131,40 liter
1 Oksehoved 6 ankre
225,96 liter
1 Kubikalen 256 potter
8 kubikfod
247,20 liter
1 Fad øl 2 tønder
262,78 liter
Vin:
1 Ahm vin 4 ankre
150,64 liter
1 Fad vin 6 ahm
903,83 liter
Korn:
1 Album 1/3 fjerdingkar
1,45 liter
1 Ottingkar

1/8 skæppe

2,17 liter
1 Fjerdingkar ¼ skæppe
4,35 liter
1 Skæppe 1/8 tønde
17,40 liter
1 Tønde  
139,20 liter
1 Fad 2 tønder
262,78 liter
Diverse:
1 Tønde kul
1 Tønde tjære
 
ca. 170 liter
ca. 116
 
Vægt
 
1 Ort ¼ kvintin
1/10 kvint
0,98 gram
0,50 gram
1 Kvintin (før 1861) 1/128 pund
3,91 gram
1 Kvint (efter 1861) 1/100 pund
5,00 gram
1 Lod  
15,63 gram
1 Unse 2 lod
31,25 gram
1 Mark ½ pund
250,00 gram
1 Pund
1 Skålpund
32 lod
500,00 gram
1 Bismerpund  
ca. 6 kg.
1 Lispund 16 pund
8 kg.
1 Centner 100 pund
50 kg.
1 Skippund 20 lispund
160 kg.
Smør:
1 Otting  
14,00 kg.
1 Fjerding  
28,00 kg.
1 Drittel  
50,75 kg.
1 Tønde  
112,00 kg.
Sølv:
1 Lod  
14,7 gram
1 Mark 16 Lod
235,3 gram
 
Mængde
 
1 Dusin  
12 stk.
1 Snes  
20 stk.
1 Skok 3 snese
60 stk.
1 Ol 4 snese
80 stk.
1 Gros 12 dusin
144 stk.
1 Ring 4 skok
240 stk.
Skind og huder
1 Deger  
10 stk.
1 Tømmer
1 Zimmer
4 deger
40 stk.
Tømmer
1 Tylvt  
12 stk.