Fan?s historie
Fan? i sejlskibstiden
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Indholdsfortegnelse
Tema
Links og litteraturliste

Fra den gamle visebog (top)

Fra den gamle visebog

 

Damperen fra Esbjerg sejler støt og mageligt,

Passagererne, de finde alt behageligt,

og når til Nordbys bro alt de har nået,

ligeså dejlig de ta'r fejl i at nok de nu har fået.

:/: Så støt, så støt der svajes rundt på pladsen,

før nogen forlader kassen - der svajes ligeså stødt:/:

 

Nordbys gade glider, skrider man på mangen gang,

vognene de gi'r en hoppetur af første rang.

Når til Kurhus - man vil køre, så må man først føre

en pude under bagen, ellers vanker der en masse klagen.

:/: Så stødt, så stødt - bli'r folk i begge ender,

hvordan de dem end vender - bli'r sædet lige blødt:/:

 

Og da køerne jo ofte, næstendels lidt tidt,

når de hjemad vandre på vor gade, taber lidt,

og kommunen siger, mødding må ej findes her,

kolera vi kan jo få der, lad det ligge, hvor det er.

:/: Så stødt, så stødt - bli'r der vel nok med tiden,

når køerne blot videre - serverer lige støt:/:

 

Fra Fanø Ugeblad 20/6 1975.

 

 
Tilbage Fremad