Fan?s historie
Fan? i sejlskibstiden
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Indholdsfortegnelse
Tema
Links og litteraturliste

Fremad, det er tidens løsen(top)

Ved indvielsen af forsamlingshuset i byen den 30. november 1897  

Mel.: Ja, vi elsker ..  

Fremad, det er tidens løsen;

fremad må vi gå.

Stadig må vi følge tiden

for vort mål at nå.

Stræbe efter midler stærke

for at holde stand,

:/: så vor efterslægt kan mærke

fremskridt i vort land.:/:

 

Huset, som nu her står bygget,

er »ej blot til lyst«,

her må også høres mangen

gavnlig alvorsrøst

om de gamle fortidsminder

og om nutids-id,

: /:medens ungdomslivet finder

ro til sport og flid.:/:

 

Lad os her ret ofte samles

i vort eget hjem,

drøfte med hverandre hvordan

vi skal bedst gå frem,

fremad mod kulturens tinde,

frem i ånd og magt,

:/: stadig fremad må vi vinde,

fremad uforsagt.:/:  

Til denne fest var trykt et lille hefte hos Aktieselskabet Fanø Bogtrykkeri ved J. N. Hansen. Samme nat strandede briggen »Claus« nær Kirkevejen.  

 
Tilbage Fremad