Fan?s historie
Debat fora
Fan? i sejlskibstiden
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Indholdsfortegnelse
Tema
Links og litteraturliste

Besøg af en kender (top)

Besøg af en kender

 

Saa støj han da der, den lille Knæjt,

- han wor aaller en Smule nervøs;

Søren Spilmand wor kommen til æ By i Da -

o Oldemer vild han skuld prøwwes.

 

Hun hoed kogt Kaffe i mæld go La

en Bjed Brø o en Pons skuld der te,

o Søren hoed saat sæ terett ve æ Skyww

mæ æ Sæk ve æ Stuel mens han fæk sæ en Gywt.

 

Æ Dreng hoed øvet æ hiele Oer

øwwer wc Oldermer han maatt ett,

hjem ku hans Muer saan et wal haa et -

men de wor osse ater Oldemer han hoed ett.

 

Søren vendt sæ mæ æ Haaend o hans Knæ,

no skuld ett saa sto si Prøww,

fekk han Ros a Søren wor et Oldemer en Glee,

hun støj we æ Buer baade sikker o bree.

 

Æ Stilling wor gue - æ Handela ow,

en ku sie o Søren han nød ett,

han slow Takt mæ hans Fued, loeg æ Hue o Sned,

o Oldemer støj still - hun faarstøj ett.

 

Hun wor stolt a æ Dreng, han hoed Oldefoers Nan,

mæ Musik i hans hiele Krop -

han bløw rettet a Søren saan som han kand:

»Blyw kuns wc o øw dej godt, bette Mand,

 

men glem ett æ Noder, di maa endele mej -

A sejer et ett kuns som Nykker,

for ellers wil do kom gal astej

o aldrig magt stue Stykker«.

 

Imens hoed æ Gris faat æ Hue ud,

den tøt den wild ow sjyng mej,

men saa soed en fast i æ Strammen o æ Klud,

o en skreg, o en keg - den wild gjan astej.

 

»Ja, saa ka ett osse wær nok for i Da,«

sø Søren te Oldemer o Pejer:

»Do ska nok blyw te nowr o te stuer Faanywels

for di Oldemer o manne flier«.

 

Men æ Haldaer støj oven, o jen gjæk forbi -

de wor Exner, han ly o han kigger derind,

o luret dem a mæ faarnøwwet Sind -

o tjen en Par Streger i aald gu La.

 

0 fæsted o æ Lærréd den Mindets Da,

saa vi ander inno kan vær mæj.

- Om de er dje Spilmand, der æ landsenskjend

de kand A dog ett saan o standen Fued sæj.

 

Men æ Billed er indenfor mi Ywwensyn

o gleer mæ me manne smo Ting,

som den stuer Maler mæ Klarsyn hor sjet

o faat mej - saan som A no hoer faastan ett.

 

Nordby, Jan. 1955                                    A er Søster te æ Dejn

 

Det er frk. M. E. Thomsen, der har fået dette ud af Julius Exners maleri »Præsentation for en kender«, som den store kunstner malede i 1898 under et af sine mange ophold på Fanø.                                         RS.