Fan?s historie
Fan? i sejlskibstiden
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Indholdsfortegnelse
Tema
Links og litteraturliste

Stormflod (top)

Stormflod  

Æ gammel Skræjer han legger i æ Seng,

han haa hør, te æ Wand de gor op o æ Æng -

Om lidt er et nok herind i e Gaaed, -

de æ no ett lii Niels Skræjer temaaed.

 

Æ Wand de stiger op ad æ Væj,

en ska low for, Folk kan nok kom a stæj

mæ Skowwl og Øser hær om te Naer,

no gjælder et om o hold æ Wand fræ æ Daer.

 

Men æ Wand de stiger vaer og vaer,

no pøser et ind a manne djæ Daer.

Niels han hør, te di rover saa groww,

»huha æ Wand de stor høt i æ Stoww«.

 

Niels Skræjer han maal æ Wand mæ æ All;

læ mæ no si - en er ued o de hall

12 Tomm - naa æ Sengebien æ hyww,

a blywwer læjend, te de stiger te tyww.  

Niels Holbak

 

Kunstmaler Niels Holbak, der er født i Tistrup 9. febr. 1884 (død 1954), blev kaldt Vestjyllands maler. At han også kunne skrive digte er ikke så kendt som hans evner som kunstmaler. En del af hans digte er skrevet på Jydsk, men desværre er digtsamlingerne »Imeld-golaw« og »Sownfolk« ikke til at få fat i nu. Niels Holbak opholdt sig meget på Fanø, og der er ingen tvivl om, at de to digte »En ærlig mand« og »Stormflod« foregår på Fanø. RS

 

 
Tilbage Fremad