Fanøs historie
Fanø i sejlskibstiden
Fakta om Fanø
Lokalhistorisk forening
Indholdsfortegnelse
Tema
Links og litteraturliste

Kilder: 

Liber  Daticus, Til Sÿnderhoe paa Fanöe, forfattet og Tiid efter anden Sammenskrevne af Ove Foss, ved Bent Friis.

 

Medlemsblad nr. 49 -51 og 34, Fanø Lokalhistorisk Forening

 

Bygd, 1. årgang nr. 1, 1970: Øerne i Vadehavet.

 

N. M. Kromann, Fanøs Historie, bind I og II.

 

Danmarks natur, bind 8

 

Aksel Krogh:  "Hvor kragerne vender, Skildringer og fortællinger fra Vestjylland, Fanø og Midtjylland"

 

Stiftamtmand P. Herschend, Ribe, i "Ribe Amt, 1929: Smaatræk fra Fanø paa de store Landboreformes tid.

 

Niels Frederiksen: Sønderho - en skipperby i Vadehavet, Fiskerimuseets forlag, 1989

 

 Fanø - bebyggelse og land, Bygd, 1977.

 

Fra Ribe amt, 1933: August F. Schmidt: Fra den gamle landsby.

 

Fanø Ugeblad, nr. 38 - 45 1990 og nr. 2 1991.

 

Nordby lokalhistoriske Arkiv.

 

Tilbage Fremad             Landbrug