HJEM

                                         

Links og litteraturliste
Indholdsfortegnelse
Fan?s historie
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Tema
Fan? i sejlskibstiden

Vælg mellem bogmærker

Fiskeriettop
 Havfiskeriet
 

Fiskeeksport fra Ribe 

Eksporttallene fra Ribe havn viser samme nedgående tendens, som kan konstateres i lensregnskaberne. Ribe var centrum for handel med fiskevarer fra fiskelejerne i den nordlige del af Vadehavet. I 1602 gik der 1.2 million tørfisk gennem Ribe havn, hvoraf en stor del blev sendt til markedet i Hamborg. Eksporten toppede i 1610, hvor der blev udskibet 1.8 mio. tørfisk, men derefter vendte udviklingen, og i 1616 gik der søværts fra Ribe til Hamborg 736.000 skuller. I 1624 blev der afsendt 544.000 skuller, og endelig i 1640 var tallet faldet til under 350.000 fisk.

Vignet til kort over Vestkysten: tørrede flyndere, rokke, østers og småtorsk.

 

Kort over den sydvestlige del af Jylland efter Pontoppidans Danske Atlas, 1763.

 

I præsters og birkedommeres beretninger fortælles om fiskeriet i forrige tider. En beretning fra 1743 fortæller at indbyggernes største næring er fisk. Og fisken man fanger er: flynder (skuller) og hvilling, torsk (kabliau), tunger, hundetunger, kohaler, rokker, fleurester, søkokke, trindboller, haar, makrel, hvarrer, bakskuld, sej, havtaske, bruser stenbider, langer.

 Tilbage Fremad