HJEM

                                         

Links og litteraturliste
Indholdsfortegnelse
Fan?s historie
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Tema
Fan? i sejlskibstiden

Tidslinjer for begivenheder på Fanø
Her finder du en tidslinje over begivenheder på Fanø gennem årene. Listen er ikke komplet og indeholder ikke alle begivenheder der er hændt på Fanø gennem årene, og skulle du finde, at nogen mangler, er du velkommen til at skrive til mig på adressen: torben.garmer@mail.tele.dk

Du finder linjen som pdf fil her.

Her findes en tidslinje over følgende embeder: Sogneforstanderskabsmænd, sognerådsformænd, borgmestre for Nordby, Sønderho og Fanø kommuner. Læger i Sønderho og Nordby. Apotekere samt postbefordrede (postmestre). Filen kan hentes som pdf fil her.

Følgende embeder findes på denne tidslinje: Kongerække, præster i Nordby og Sønderho, birkefogeder samt toldere i Sønderho. Filen kan hentes som pdf fil her.

Og her han du finde en tidslinje for embederne: toldere i Nordby, sognefogeder i Nordby og Sønderho, færgebefordrede samt ejere og forpagtere af henholdsvis Fanø Krogård og Sønderho Kro. Filen kan hentes som pdf fil her.