HJEM

                                         

Links og litteraturliste
Indholdsfortegnelse
Fanøs historie
Fakta om Fanø
Lokalhistorisk forening
Tema
Fanø i sejlskibstiden

Litteraturhenvisninger

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,W,Y,Z,Ø,Å

"Strien" 100 år 1893 - 30. oktober - 1993, Nordby : Fanø Håndværker- og Industriforening, 1993

10 år med vindmøller på Fanø - 1983-1993 S.l.] : [Fanø Vindmøllelaug], [1993]

A

Aalbæk Jensen Erik :Livet på øerne Langs Jyllands vestkyst
Udgave 1987

Aarøe, Arne
Fanø Marineforening 50 år, 24. november 1944 - 24. november 1994

tekst: Arne Aarøe, Paul E. Eriksen, 1994. 19 s., illustreret. Fanø Marineforening

Abrahamson, Erik: Sømænd på de store sejlskibe

Alkærsig Søren: Esbjerg. Havnens, Byens og Næringslivets Historie. (De danske Byerhverv, 8. Hæfte) Odense 1907.

Alkærsig, S.: Esbjerg Havn og By. Esbjerg 1909.

Andersen, H.C.: De to Baronesser. 1. udg. 1848.

Anetavle for Ole Johnsen Olesen, født 1863 i Odden, ...

ARKIVOVERSIGT

FOS Fiskeri og Søfartsmuseet Esbjerg

BYA Byhistorisk Arkiv Esbjerg

SAF Sognearkiverne på Fanø Sønderho

PRIV Privatarkiver

LA Landsarkivet for Nørrejylland Viborg

EA Erhvervsarkivet Århus

RA Rigsarkivet København

CBE Centrabiblioteket Esbjerg

PRO Public Record Office London

B

Barrett, Brian D.: Vestkystens kunstnere 1850 - 1950, Kveller forlag, 1995

Barrett, Brian Dudley: Kunstnere på Fanø Biografier over 75 kunstnere, langt overvejende malere, med tilknytning til Fanø i perioden 1860-1960

Bebyggelsen i Sønderho

Beck , Hedvig : Mandø i 1700-tallet
212 s. ill. Hft. ISBN 87-87453-90-8 (1999).Bogen beskriver de forskellige forhold som førte til at koffardifarten i slutningen af 1700-tallet var blevet Mandøs hovednæringsvej, og hvordan denne udvikling satte sit særlige præg på Mandø beboernes livsvilkår.

Befragtning og charterparlier for sejlskibe 1893-1905. P. H. Clausen, EA).

Bencard, Mogens: Ribe i tusind år. 1978.

Berg, Stine Hvad dragkisten gemmer på Fanø Museum Nordby : Fanø Museum, 1999

Berg-Jensen, Otto: Fyraften Nordby ; Fanø Bogtrykkeri, 1992

Bering Liisberg: Danmarks Søfart og Søhandel 1-11. København 1919.

Bilde, Ann: Glimt fra den yderste kant – Fanø portrætter

Birk: Tabelkronik 1869-1902. København 1903. V.F.

Blegvad, H.: Fiskeriet i Danmark 2 bind.

Blicher St. St.: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe (I 839). Ringkjøbing 1965.

Bloch, A.: Fiskerierne ved Esbjerg, Hjerting og Fanø 1881, sammenlignet med A. I. Smiths indberetning 1860, Nordisk Tidsskrift for Fiskeri, 7. aargang 1882.
Bomholt, Julius: Kakkelvers, 1965

Brandes, Georg: Fanø Nordsø bad (1896). (Samlede skrifter bd. 15).

Brinch T.H.

Skonnertbriggen DORTHEA MARIES charterpartier og korrespondance. (BYA).

Brinch T.H.: Erindringer fra Esbjergs Barndom. (Fra Ribe Amt 195 1).

Brinch, Frits Traditionel musik fra Sønderho, Fanø 1967

Brinch, Hans - men kun de glemte er borte bind II af en slægtskrønike fra Sønderho, Fanø Lemvig : Forfatteren, 1969

Brinch, Hans: De kom til verden levede og døde. Slægtsroman fra Fanø. Esbjerg 1964.

Brinch, Hans: Lille Jes og de ældste slægters historie. Esbjerg 1972.

Brinch, Hans: Nis' Sidsels Jens. J. S. Thomsens erindringer. Fanø u. å.

Brinch, N. H.:4 rederiers selskabsprotokol, med aktiefortegnelse og regnskab over enkeltaktier. Aktionæroversigter og beslutningsprolokol. Charterpartier, skibsregnskab og korrespondance. l rederis assuranceliste. (SAF).

Brinch, N. Th.: En dansk Skibsførers Rejser i Farezonen under Verdenskrigen 1914-18. Esbjerg 1938.

Brinch, Peter: Optegnelser i 1882 BYA om 1851-1857 (Jr. nr. 1982/8).-"

Brinch-Fischer, K.: Slægtsbog over slægten Brinch- Fischer.

(Utrykt, Esbjerg Byhistoriske Arkiv).

Bruhn, Verner Turister i mange år Esbjerg-Fanø-Hjerting Turistforening, 1982

Brüel, Jens, Fra Ribe Amt: Klitterne i Ribe Amt. En historisk skildring.1903, 69-121

Bygbjerg, M.: Aktieselskabet Middelfart Damskibsselskab 1902-1935

BYGD: Byvandring i Nordby, Nordby : Fanø Turistbureau, ca. 1981

Bågøe, Anthonisen Bent: Luftangreb på Vestjylland 27. august 1944 øjenvidneskildringer, piloternes beretning og baggrunden for angrebene ved: Esbjerg, Fanø, Bramming, Gørding, Borris, Skjern, Lem, Højmark, Ringkøbing, Hee, Tim, Ulfborg, Vemb, Videbæk og Aulum

C

Carlsen, Ebbe: Fanø

Carstensen, N. M.: En Fanødrengs erindringer. Juelsminde 1969.

Clausen, Nielsen Jan: Historien om Fanø Motor Løbene 1919-24, Fanø : Kveller, 1996

Clausen, P. H.: Fanøbogen. Optegnelser og erindringer nedskrevet af P. H. Clausen i 1911, Fanø 1974.

D

Dagbladet "Fædrelandet' 15. årg. 1854.

Kronik formet som rejseartikel "Et besøg paa Fanø i sommeren 1854.

(Medlemsskrift for Fanø lokalhistoriske forening nr. 1-3).

Dahlsgaard, Marius :

Brødrene fra Fanø
Hasselbalch, 1922
Smuglerfortælling fra slutningen af 18. århundrede

Dalgas, C.: Bidrag til Kundskab om de Danske Provindsers nærværende Tilstand i økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt. København 1830.

Danmarks Natur, bind 3, Havet, Politikens Forlag 1973

Danmarks, Esbjerg-Fanø Vestkystens ferie- og badesteder, Esbjerg : Globe Reklame, 1955

Dannesboe, Erik: Danske gamle skonnerter. Forum, København 1978.

Dansk Slægtsforskning:

Slægtsbog for efterkommere efter Joachim Bartholin Grumsen toldassistent i Ribe, Nordby på Fanø samt i Kobberø Gettrup sogn, født 1827 Fredericia : Dansk Slægtsforskning, 1978

Dansk Styrmandsforening gennem 25 Aar 1907-1932.

Dansk søfartshistorie, bind 3,4 og 5

De store skibe Ribe : Hiin Film & TV, 1993 Video

De Ulbjerg Spillemænd De Ulbjerg Spillemænd

Den almindelige danske Skibsførerforening af 1874 22. dec. 1874-1899.

Diemer Asmus Vestjylland Ribe - Fanø - Esbjerg - Skallingen - Nymindegab. Kbh. : Hasselbalch, 1919

Drachmann, Holger: Fanø 0 Fanø. (Tilskueren s. 505-21). København 1894.

Drechsel, C. F.: Oversigt over Saltvandsfiskerier.

E

Esbjerg - Fanø - Hjerting Vesterhavsferie, Esbjerg : Esbjerg/Fanø/Hjerting Turistforening, 1964

Esbjerg og Fanø turistfører, Esbjerg : Esbjerg Turistforeningen, 1925

Esbjerg og Fanø turistfører, Esbjerg : Esbjerg-Fanø Turistforening, 1923

Esbjerg Turistforening Årsberetning :Esbjerg : Esbjerg Turistforening

Esbjerg, Fanø - frisk som en fisk, Esbjerg : Globe Reklame, 1955

Et medlemsskrift, Sønderho : Fanø Lokalhistoriske Forening, [1987]-

Etlar, Carit: Carit Etlars Minder. Fortalt af ham selv: I biografisk Ramme af hans Hustru. (Heri: En Aften i Sønderho) København 1896.

Etlar, Carit: Fanø Folk Sømandsfortælling
Kunstforlaget Danmark, 1913

F

Fabricius, Nina: Hannes Hus i Sønderho - et hjem bliver museum. (Mark og Montre 1988 s. 36-44).

Falkman A. Danmarks far west en rejse fra Ringkøbing Fjord til Esbjerg : Amets Tryk, 1967

Falkman, A.: Fra Danmarks Far-West. Langs Kysten mellem Thyborøn og Sønderho. København 18 79.

Fanø
Bedstefars billedbog [Bind 1] En tur gennem Hovedgaden i Nordby

Bedstefars billedbog [Bind 2] Fra det gamle Nordby

Bedstefars billedbog [Bind 3] Fra Badestedet Fanø

Bedstefars billedbog [Bind 4] Billeder fra det gamle

Bedstefars billedbog [Bind 5] Personer og begivenheder

Bedstefars billedbog [Bind 6]

Bedstefars billedbog [Bind 7] Sønderho i gamle fotografier
Udgave [1978]

Fanø
Fanø - bebyggelse og landskaber
Esbjerg : BYGD, 1978
Illustreret med mange farvefotografier gives en beskrivelse af Fanø, dens byer, huse og øvrige bebyggelser, de geologiske og klimatiske forhold, dyre- og plantelivet

Fanø

Fanø, Mandø, Rømø
[Farum] : Bent Carlsen, cop. 1977

Fanø Lokalhistorisk forening SAF medlemsskrift nr. 1-7. 1987-89.

Fanø Lokalhistorisk forening SAF medlemsskrift nr. 34-45 1996-98.

Fanø Navigationsskole 100 år under samme tag Esbjerg : Rosendahl, 1993

Fanø Og Esbjerg Skibsfarts-, Nyheds- og BYA Avertissementstidende 1412 1872 - 31112 1873.

Fanø og Sparekassen 1869 - 1969 jubilæumsskrift for ... 1969

Fanø skibsrederi 1892-1905 (P. H. Clausen, EA).

Fanø spillemandsmusik sønderhoninger - fanniker

Fanø Spillemandsorkester ... Krølle

Fanø Ugeblad 1898- 1910. Mikrof. CBE

Fanø ugeblad upartisk, upolitisk avertissementstidende

Fanø ugeblad, microfiche

Fanø, 1957- (udklip)

Fanø, Esbjerg og Ribe Hagerup, ca. 1906

Fanø, Kbh. : Geodætisk Institut, 1946

Fanø-sejlskibe beretninger og breve fra de hvide sejls dage Henning Clausen, 1956

Fanøpoesi
[Fanø] : [Fanø Ugeblad], 1977

Folketællinger

1787-1834-1850-1870-1890-1911 Mikrof. BYA

Forskellige rederier på Fanø (Jr. nr. X-355, LA).

Forslag til lejrskoleopgaver på Fanø Valby : A. Clausen, 1980

Fortegnelse over de med Kjendingsflag forsynede danske Skibe( Arg. 1824).

Fra Fanø til Holmsland Klit Kbh.] : Samvirkende Danske Turistforeninger, [1980]

Fra Ribe amt. Register til Fra Ribe amt 1903-77, 1979

Fredede bygninger 1983 (Fredningsstyrelsen) Køben- havn 1983.

Frederiksen Niels f. 1950 ... Sønderho en skipperby i Vadehavet Esbjerg : Fiskeri og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg, cop. 1989

Om søfartens udvikling i skipperbyen Sønderho, specielt i 1800-tallet, samt om byens rolle i vadehavskulturen

Frederiksen Niels Fra sejl til damp på Fanø Nordby : Dragtsamlingen, ca. 1980

Frederiksen, John: Marsklandet. 1980.

Frederiksen, Niels: Fra Ribe Amt:  Fra sejl til damp på Fanø. 1977, 556-89

Fredning på Fanø en rapport fra "Studiekredsen for, Fanø : Studiekredsen for fredning og bevaring, ca. 1980

Frifelt, Salomon: Konsulen. (Om konsul Ditlev Lauritzen, Esbjerg, fortalt af ham selv) København 1939.

Frifelt, Salomon: Vestjylland og Varde Bank gennem 75 Aar 1872-1947. Ringkjøbing 1947.

From Sealing to Fishing.
Social and Economic change in Greenland, 1850-1940.
Edited by Ole Marquardt, Poul Holm and David J. Starkey
106 s. ill. Hft. ISBN 87-87453-92-4 (1999) engelsksproget

Pris: 150,-

Frølund Jørgen Ø forude , Esbjerg : Jørgen Frølund, 1975

Føllet, K.E.: Ejerforhold indenfor småskibsfarten i det 19. århundrede - baseret på den danske besejling af Sydamerika.

(Nordnytt 18 s. 18-20) 1983.

G

Gamle viser og sange sunget på Fanø Fonden Gamle Sønderho, 1959

Gamle viser og sange sunget på Fanø Fonden Gamle Sønderho, 1981

Godskesen, Signe. Fra Ribe Amt: Livet på Fanø i midten af forrige århundrede. 1919, 121-38

Graugart, Keld Berger: Kromanns fabrikker Sønderho, Slægtens Sonnichsen/Kromann. Forlaget Fogra, 2003

Grønnegaard, Anne Marie: Sønderhoslægter 1630- 1987 bd. 1-3. (Omfatter samtlige slægter og al udgivet litteratur om emnet) Glamsbjerg 1987. ISBN 87-982944-1-5

Gunde Petersen: En styrmands selvbiografi. Varde 1964.

Gundesen, P. M. Fra Ribe Amt: Blåmuslingskrabning. 1948, 103-06.

Gundesen, P. M. Fra Ribe Amt: Ormegravning i Vadehavet. 1946, 362-72

Gundesen, P. M. Fra Ribe Amt: Ravsamlere. 1954, 395-405.

Gundesen, P. M. Fra Ribe Amt: Skalgravning i Vadehavet. 1941, 309-24

H

Hahn, Jørgen Fliser på Fanø Esbjerg : BYGD, 1993

Hahn-Pedersen , Morten :Fanø i sejlskibstiden - et overblik.
Af Morten
48 s. ill. i s/h og farve, 21 x 24 cm, ISBN 87-87453-39-8 (1989)

I slutningen af sidste århundrede rådede Fanø over en sejlskibsflåde, hvis størrelse og sammensætning ikke har set sin lige i den danske provins. Dette temahæfte beskriver i ord og tal Fanøfartens udvikling frem til sammenbruddet i begyndelsen af dette århundrede. Endvidere gives et kaleidoskopisk billede af det specialiserede samfund , som opstod omkring skibene. De mange farveillustrationer og de overskuelige tabeller skaber tilsammen det fornødne overblik.

Hahn-Pedersen, Morten : Fyrskibe ved Danmarks port mod vest.
64 s. ill. 21 x 24 cm, ISBN 87-87453-49-5 (1991)

Med dette temahæfte bringes for første gang en nøjere behandling af de danske fyrskibes historie. På baggrund af det danske fyrvæsens generelle udvikling fortælles om introduktionen af fyrskibene i 1820'erne og om den særlige rolle, som disse skibe fik i farvandsafmærkningen ud for Esbjerg. Bogen kaster lys over fyrskibenes besætninger og livet ombord. Specielt berettes om Mototfyrskib nr. 1, der i dag ligger som museumsskib i Esbjerg Havn.

Pris: 48,-

Hahn-Pedersen, Morten m.fl.: Det Sydfynske Øhav -en maritim introduktion. Svendborg 1986.

Hahn-Pedersen, Morten og Holger Munchaus Petersen: Omkring et skibsportræt - »Prins Valdemar« af Fanø, Sjæklen 1988, p. 8-23.

Hahn-Pedersen, Morten og Munchaus Petersen, Holger: PRINSEN og PRINSESSEN - to storsejlere fra Fanø.
48 s. ill. 21 x 24 cm, ISBN 87-87453-37-1 (1989)

I slutningen af forrige århundrede byggedes de sidste store sejlskibe i jern og stål, og her er den spændende beretning om to af disse storsejlere. PRINS VALDEMAR der endte sine dage i Miami, Florida - indstøbt i beton - og PRINSESSE MARIE som forsvandt ved Tasmanien! Bogen redegør detaljeret for byggeregnskab og bemanding, ligesom den er illustreret med gode kort og interessante gamle fotografier.

Hahn-Pedersen, Morten: A.P. Møller - og den danske olie.
300 s. ill. ISBN 87 609 0147 0 (1998)

A.P. Møllers egne arkiver har for første gang dannet basis for en bog om selskabsgruppens danske olie-eventyr. Med det omfangsrige kildemateriale som grundlag går forfatteren bag kulisserne og fortæller elvende og sobert om bl.a. hvorledes Danmark blev selvforsynende med olie og gas.

Hahn-Pedersen, Morten: I storm og stille - den sikre havn. Bridrag til sømandskonens historie.
160 s. ill. Indb. 21 x 24 cm, ISBN 87-87453-62-2 (1992)

Med denne publikation gives en første introduktion til sømandskonens historie og de mange facettere, som denne særlige type kvindeliv repræsenterer. En række yngre forskere og museumsfolk fra "Sømandskone-projektet" præsenteret de hidtidige resultater bl.a. på baggrund af indsamlede interviews, billeder, breve, dagbøger og gennemgangen af udvalgte folketællinger. Bogen rummer mange gode illustrationer samt en beskrivelse af "Sømandskoneforeningens" opståen og udvikling.

 

Hahn-Pedersen, Morten: Provinsen til søs, Siden Saxo,

nr. 2, p. 4-12, 1987.

Hahn-Pedersen, Morten: Provinsen til søs. (Siden Saxo, nr. 2, s. 4-12.) 1987.

Hahn-Pedersen, Morten: Skipperflækken Troense 1770-1980. Årbog for Svendborg og Omegns Museum, s. 92-103. Svendborg 1987.

Hahn-Pedersen, Morten: Søfartssamlingerne i Troense, Svendborg 1985

Hahn-Pedersen, Morten : Fra viking til borebisse, 50 generationer ved Vadehavet. Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag 2001. ISBN: 87-90982-00-2.

Hammer, O. C.: Vesterhavsøernes Forsvar i Aaret 1864. København 1865.

Hansen Børge E. f. 1917 ... Jubilæumsskrift for Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening S.l.] : [Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening], [1994]

Hansen Børge E. f. 1917 : Register til N.M. Kromann "Fanøs historie", BYGD, 1982.

Hansen, Margrethe Nedenskov m.fl. Fra Ribe Amt: Nedskudte engelske krigsflyvere. 1968,105-14 - 1976, 266-83.

Hansen, S. Manøe. Fra Ribe Amt: En Fanøkaptajn og hans hustru. 1972, 102-11.

Hansen, S. Manøe: Strandinger og redningsaktioner, fra Skallingen til Nymindegab 1852 - 1975. Historisk Samfund for Ribe Amt 1977.

Hansen, S. Manøe: Strandinger og redningsaktioner. Esbjerg 1977.

Hansen: Om Prisbevægelsen de sidste 3 Aar og den derved foraarsagede Fordyrelse af Livsfornødenhederne. (Nationaløkonomisk Tidsskrift) København 1874.

Hanssen, Lorens: Grønlandsfarerne i året 1777. 1806/1977.

Harboe, C.L.L.: Dansk Marine-Ordbog. København 1839.

Hassløf , Olof.- Från Skeppslag til Rederiaktiebolag. (I-landels- og Søfartsmuseets Årbog 198 1) .

Hassløf, Olof - Maritimt næringsliv i Socialhistorisk belysning. (Sømand, fisker, skib og værft) København 1970.

Hassløf, Olof m. fl.: Problems of Merehant Ship Management and Operations 1870-1900. Greenwich 1972.

Heft Tage: Klitfolk. Langs Vestkysten fra Skagen til Sønderho. København 1941

Heft, Tage: De store stormfloders egn. Dansk Familie-blad nr. 25, 1941.

Heinemann Gitte: Fanø Kunstsamling udvalgte billeder Fanø : Fanø Kunstsamling, 1986

Henningsen, H.: Kirkeskibe i Ribe Amt. (Fra Ribe Amt 1958 s. 353-69).

Henningsen, H.: Part i skib. (Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1972).

Henningsen, H.: Skikke ved søsætning, navngivning og dåb af skikke i Danmark.

Handels- og Søfartsmuseet, Årbog 1983).

Henningsen, H.: Sømanden og kvinden. København 1981.

Henningsen, H.: Sømandsliv ombord og i land. (Sømand, fisker, skib og værft) København 1970.

Henningsen, H.: Til søs og i havn.

(Dagligliv i Danmark bd. IV 1790-1870) København 1972.

Henningsen, Henning: Kirkeskibe i Ribe amt, Fra Ribe amt 1958, p. 353-69.

Henningsen, Henning: Kirkeskibe og kirkeskibsfester, Kbh. 1950.

Henningsen, Henning: Maritime kuriosa og souvenirs, Handels- og Søfartsmuseets årbog 1968.

Herschend, P. Fra Ribe Amt: Småtræk fra Fanø på de store landboreformers tid. 1927 635-42.

Hilkjær Svend Aage Jorden rundt med firemastet bark "Ponape" af Mariehamn Fanø] : Fanø Bogtrykkeri, 1992 Forfatterens (f. 1910) erindringer fra sin tid som sømand bl.a. på kornfarten på Australien

Hjemme på Fanø, Om små og store begivenheder på Fanø i 1741, året hvor øen fik skabt grundlaget for selvstyre, om historien og baggrunden bag Fanødragten og øens bygningskultur samt om det lokale museum "Hannes Hus" i Sønderho Esbjerg : Bygd, 1991

Holm, Poul: Hjerting et maritimt lokalsamfund i verden ca. 1550 - 1930, Hjerting Fiskeriforening
Holm, Poul: Vadehavsfiskere, Mark & Montre, 1988
Holm-Petersen, F.: Høst fra havet, 1960

Holm-Petersen, Frode og A. Røsendahl: Fra sejl til diesel, bd. I-IV, Kbh. 1952, ff.

Horsbøl, J.: Natur og Folkelivsbilleder fra Fanø (Højskolebladet nr. 92 og 101) Kolding 1884.

Hovedskibsregisteret. Protokoller med Fanø Told- steds registrering. (Udskrifter fra Rigsarkivet i Handels- og Søfartsmuseet.

Huse i Nordby på Fanø
Udgave [Nordby] : Fanø Kommune, 1986
Registrant over husene i Nordby med afsnit om byggemåde og anvisninger til istandsættelse og vedligeholdelse

Hvidtfeldt, V: Dampskibet - en stille revolution. (Latinamerika s. 451-462) København 1974.

Høier, Helga Elisabeth. Fra Ribe Amt: Fanø. 1973,326-33.

Højreby Spillemandslaug ... - på lang afstand

I

Industrifiskeri i Esbjerg. 1948-1998.
Video af Jens Chr. Top

Pris: 125,-

Instruks for strandfogederne i Øster og Vester Herreder,

Iversen Iver f. 1862 Vestjyske skildringer Esbjerg] : Historisk Samfund for Ribe Amt, 1980

Iversen, Iver, f. 1862 Vestjyske skildringer

1994. 2 kassettebånd ; i 1 mappe
Forlag: KLO
Indhold: En dag på Fanø ; Fra Danmarks far west ; Strandvaskere ; Fra landet bag klitterne ; Omsvøbene

Iversen, Iver: En Dag paa Fanø. (Ude og Hjemme nr. 319, 1883). København 1883.

J

Jacobsen, N. H.: Skibsfarten i det danske Vadehav, en erhvervsgeografisk studie, Kbh., 1937

Jakobsen, N. H.: Skibsfarten i det danske Vadehav. København 1937.

Jastrau, V. m.fl.: Julius Exner. 60 Autotypier i Tontryk. København 1944.

Jensen , Thyge: Everten - et fladbundet skib med sidesværd.
25. s. ill. m/foto og tegninger
ISBN 87-87453-65-7

Om skibstypen evertens oprindelse og udvikling. Everten er en skibstype, der indtil begyndelsen af dette århundrede vare almindelig i vadehavsområdet. I udgivelsen redegøres for evertens oprindelse og for dens grundkonstruktion. Endvidere om de forskellige benyttede rigtyper og om sejlads og sejlegenskaber. Der fortælles også om ændringer i tidens løb og der gennemgås to forskellige anvendelser - en til fiskeri på åbent hav og en til fragtsejlads i beskyttet farvand. Afsluttes med omtale af evertens anvendelse i lægtertrafik.

Jensen Andr. K. : Lydbog Esbjerg

Esbjerg og Fanø Vejen : KLO, [1991]

Jensen Andr. K. Esbjerg by og Fanø Aarhus : Danske Byer og deres Mænd, 1916

Jensen Mikkelsen Jens En Fanø-drengs erindringer Esbjerg : Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, [1983]

Jensen, C. A.: Bygningsskik, Sønderho - Fanø. (Manuskript NEU, 7824) Brede 1913.

Jensen, C. A.: Gamle Bygninger paa Landet. Hæfte 11. København 1916.

Jensen, Chr.: Die Nordfrieschisen Inseln. Hamburg 1891.

Jensen, Torben: Stormflod. En billedreportage. 1976. Vestkystens forlag.

Jepsen, P. U.: Harpuner i Arktis, Hvalfangst ved Svalbard i 1600 årene, Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1994
Jepsen, P. U.: Svalbard: Hvalfangst og jagt i Arktis, 1986, Bygd 17, nr. 1

Jørgensen, Otto Esbjerg Toldsted Kbh. : Dansk Toldtidende, 1959

K

Kaae, Bue. Fra Ribe Amt: Føj for pokker - Træk fra Ribe i det 16. århundrede. En sædeskildring. 1975,163-215.

Kaiser, J.: Segler im Gezeiten Strom. Norderstedt 1974.

Karlsen, Hugo Hørlyck: Dans mellem ebbe og flod - Sønderhoning, Forlaget: Nordøsten2004

Kirkerne på Fanø særtryk af Danmarks kirker, Ribe Kbh. Nationalmuseet : Poul Kristensen, 1991

Klausen, Arne M.: Kulturvariasion og sammenhæng. Gjøvik 1971.

Klem, K.: Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700-årene, Bind I 1985

Klem, Knud. Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700-årcn% 1-11, Kbh. 1985.

Kluckhohn, C.: Sære skikke, potteskår og hoved- skaller. København 1964.

Knudsen, Gunnar: Sejlskibe og sømænd i forrige århundrede. Chr. Erichsens Forlag 1975.

Konkylien i 60'erne og i dag Sønderho : Fanø Kunstmuseum, 1994

Koplev Kjeld: Længsler

Kristensen, H. K. Fra Ribe Amt: Skibsfart fra Ribe-Varde-Blåvandshukområdet i gammel tid. 1974,363-403, 1976,69-134, 1977,386-455.

Kristensen, H. K.: En dansk bondeskippers historie. 1977.

Kristensen, H. K.: Gamle sydvestjyske fiskelejer. Varde 1965.

Kristensen, H. K.: Skibsfart fra Ribe-Varde- Blåvandshukområdet i gammel tid. (Fra Ribe Amt, Årbog 1974, 1976 og 1977).

Krogh Aksel Fanøboere fortællinger og skildringer fra Fanø Krogh, 1960

Krogh, Aksel: Hvor kragerne vender: Skildringer og Fortællinger fra Vestjylland, Fanø og Midtjylland. 1955. 171 sider, 2 tavler, illustreret. Forlag: Kroghs Forlag
Krogh, Aksel: Kællingevind: Hjemstavnsroman fra Vestjylland. 1959. 120 s. Forlag: Kroghs Forlag
Krogh, Aksel: Længst mod Vest: Skildringer og Fortællinger fra Eventyrets Land, Egnen omkring Blaavandshuk. 2. opl. 1951. [1 bd.]
Krogh, Aksel: Naboer til Lyng og Marehalm. 1952. 152 sider, illustreret. Forlag: Kroghs Forlag

Kroman, Erik: Træk af Marstal søfarts historie. (Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1953).

Kromann , J. N. , fotografen : en skildrer af Fanø : 24. marts - 1. april 1991 Sønderho Forsamlingshus, 2. april - 6. april Nordby Bibliotek

Fanø Kunstforening, Sønderho, 1991, Nordby Bibliotek, Nordby, 1991
1991. [7] s., illustreret

Kromann N. M. Fanø Navigationsskole 1860 - 6. Oktober – 1935 Esbjerg : Eget Forlag, 1935

Kromann N. M. Fanø-sømænd i storm og stille 1. & . 2. samling, register. Esbjerg : Børge E. Hansen, 1997

Kromann N. M. Fanø-Sømænd i Storm og Stille deres Oplevelser paa Hav og i Havn fortalte af dem selv Esbjerg : Eget Forlag, 1936

Kromann N. M. Fanøs Historie Esbjerg : BYGD, 1982

Kromann N. M. Fanøs Historie. 1. Bind

Kromann N. M. Fanøs Historie. 2. Bind

Kromann N. M. Fanøs Historie. 3. Bind

Kromann N. M. Redningsvæsenet paa Fanø gennem Tiderne Esbjerg : Eget Forlag, 1936

Kromann Niels Sonnichsen ... Fræ wo grandle mennesker fra min barndoms Sønderho Esbjerg : Bygd, 1991

Kromann's hus, fabrik og købmandsgård N. M. Kromann fortæller om sit barndomshjem 1 Sønderho : Fanø Kunstmuseum, 1993

Kromann, N. M. : Fanø Navigationsskole 1860 - 6. Oktober - 1935. 1935. 28 sider, illustreret. Forlag: Eget Forlag
Kromann, N. M. : Fortegnelse over artikler af lokalhistorisk-topografisk art i lokale blade i Ribe Amt

Kromann, N. M. Fra Ribe Amt: Af en Fanøskippers skibsjournal 1809. 1930,566-72.

Kromann, N. M. Fra Ribe Amt: Af jordemodervæsenets historie i Ribe Amt. 1929,420-27.

Kromann, N. M. Fra Ribe Amt: Fattigmandens snaps. 1948,81-89.

Kromann, N. M. Fra Ribe Amt: Fortegnelse over artikler af lokalhistorisk-topografisk art i lokale blade i Ribe Amt. 1930,468-74, 1931,817-19, 1933,356-60, 1941,348-49.

Kromann, N. M. Fra Ribe Amt: Kaperkaptajn af Fanø Gregers Peder Carstensens kup i 1809. 1928,60-63.

Kromann, N. M. Fra Ribe Amt: Lidt skibsfarts historie. 1938,152-55

Kromann, N. M.: Fanø og Mandø. (Sydvestjylland. Turistforeningen for Danmark. Aarbog 1935). København 1935.

Kromann, N. M.: Fanø-slægten Warrers ældste led, 1931. 8 sider, illustreret + bilag: Forlag: Eget Forlag.
Kromann, N. M.: Sønderho-slægten Thøgersen's ældste led: (Oversigtstavle) 1936.

Kunstnerfamilien Nøbbe, Fanø : Fanø Kunstsamling, 1995

Kvolsgaard, C. M. C.: Fiskerliv i Hanherred, skildret i egnens mundart, Kbh. 1886

Kyst, vand og borgerstand Århus : Aarhus Universitetsforlag, 1993

Kyst, vand og borgerstand, 1993

L

Landström, B.: Da skibene førte sejl, 1978, København

Lassen Olaf f. 1879 Badestedet Fanø igennem 50 år 1890-1940

Lassen Per Olaf: Badestedet Fanø et strejftog gennem 50 år 1946-1996 [S.l.] : [s.n.], 1997

Lauenborg, M.: Vadehavets kulturhistorie - et eksempel på et tværfagligt museumsarbejde. (Mark og Montre 1984s. 104-110)Esbjerg 1984.

Lauridsen, Jørna : Beskrivelse af gamle dragter på Fanø samt barndomsminder Kjellerup : Jørna Lauridsen, 1985

Laursen, Andreas: Stranding og forlis, Redning og bjergning. Høst og søns Forlag.

List Franz: Franz List en Fanø-maler S.l. : Mary List, 19??

Logbog over Fanø Sejlskibsflådens rejser

Lorck, J. H.: Fanø (Folkekalender for Danmark 1855 s. 80-94) København 1855.

Lorck, J. H.: Femoghalvfjerdsindstyve Aar. København 1885.

Lorenzen Vilh.: Bevaringsproblemer 111 - Sønderho på Fanø. København 1946.

Ludvigsen Ruth B. Vestjylland Samspillet mellem natur og befolkning, levevilkår og erhvervshistorie. Limfjordsegnen, heden, vestkysten og Fanø [Holte] : Flachs, 1994

Luiting, Dick: Handels- og Søfartsmuseets flise- samling. Helsingør 1957.

Lundbæk, Morten: dansk fiskeri før industrialiseringen

M

MacGregor, David R.: Merchant Sailing Ships 1850-75. London 1984.

Madsen Johnny: The blues

Madsen, Tove Beck: Vadehavet melder storm. Jydske Vestkysten 5/1-1992.

Maegaard, E.: Dansk Dampskibsrederiforening 1884 - 17. jan. - 1934. Kbh. 1934.

Mahler Benedicte: Badegæster i Sønderho 1908-1929 Vejen : KLO, [1994]

Meesenburg H. , Lydbog : Stormfloden 24. november 1981 Vejr-prognoser og varslingen. Stormflods-situationer bl. a. på Mandø, Esbjerg Havn og Fanø. Marskens bebyggelser og de utilstrækkelige diger Vejen : KLO, [1993]

Meesenburg H.: Den jyske vestkyst. 1974.

Meesenburg, H.: Bebyggelse ved marsk og vade. (Bygd 13. årg. nr. 3) Esbjerg 1982.

Meesenburg, H.: Marstal - et globalt lokalsamfund (Sjæklen nr. 19) Esbjerg 1986.

Meesenburg, H.: Øerne i Vadehavet. (Bygd l. årg. nr. 1) Esbjerg 1970.

Meesenburg. H. m.fl.: Fanø - bebyggelse og landskaber. Esbjerg 1977.

Meinerts, Kirsten: Thomas Meineris og hans efterslægt. Esbjerg 198 l.

Mern, Knud: Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700-årene Bd. l og 2. København 1985.

Miensen, H. K.: Gamle sydvestjyske fiskerlejer, Varde 1965.

Mortensen Henning f. 1939 ... Havside sommer

Mortensen, F. V., Strubberg, A. C.: Dansk Saltvandsfiskeri, 1935.

Mortensen, Ole. Sejlskibssøfolk - fra Det Sydfynske Øhav, Rudkøbing 1987.

Mortensøn, Ole: Faaborgs Skibsfart 1800-1920. København 1979.

Mossin, C.H.. Fortegnelse over Danmarks o4 Hertugdømmernes Fartøier paa 10 CL. og derover (Årg. 1843 og 1845).

Munchaus Petersen, Holger Fælles kræfter. Danske dampskibe indtil 1870 III.
192 s. ill. Indb. 21x21 cm, ISBN 87-87453-25-8 (1986)

Med denne bog afslutter Holger Munchaus Petersen sin trilogi om de danske dampskibe. Dette bind beskæftiger sig med de personer, som med nye ideer og visioner om nye afsætningsmarkeder for danske produkter stillede isg i spidsen for initiativer, hvis mål var frigørelse af det gamle afhængighedsforhold til det tyske marked. Opgaven var dog for stor for enkeltpersoner, den kunne kun løses med fælles kræfter.

Munchaus Petersen, Holger: Danske dampskibe indtil 1870 111. Fælles kræfter. Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter nr. 12, Esbjerg 1986.

Munchaus Petersen, Holger: Danske dampskibe indtil 9 1870 11. Lokalt initiativ. Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter nr. 6, Esbjerg 1984.

Mygh, Liselotte: Ærøskøbings maritime miljø omkring 1800 (Handels- og Søfartsrnuseets Årbog 1978).

Mylius-Erichsen, L.: Strandingshistorier. Skildringer fra den Jyske Vestkyst og Skagen. (Heri: Paa den hjemlige Ø) København 190 I.

Mølgaard, C. N. Fra Ribe Amt: Minder fra Verdenskrigen. Om krigsforliste søfolk fra Nordby, Fanø. 1927,515-42.

Møller, A. M.: Jagt og skonnert. København 1988.

Møller, Anders Monrad: Dansk søfartshistorie, bind 1-7. Gyldendal, 1998.

Møller, Anders Monrad: Fra galeoth til galease, Esbjerg 1981.

Møller, Anders Monrad: Jagt og skonnert, Kbh. 1988.

Møller, Andreas: Både og Bådfolk i Marsken
148s. ill. 2. oplag 1996
ISBN 87-87453-04-5 (1973)

Den længe udsolgte og meget efterspurgte bog om Tøndermarskens fiskere og bådfolk i tiden før afvandingen omkring 1930. Andreas Møllers skildring er en kærlig og indsigtsfuld fremstilling af en egn, som levede i en særlig pagt med naturen og oversvømmelserne.

Møller, Andreas: Om en fiskerbåd-model på Fanø Museum. Årsskrift fra Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1966
Møller, Kristen: Danske Ålegårde og de andre danske Fiskegårde, København 1953.

N

N. M. Carstensen: En Fanødrengs erindringer

Niels Esbjerg: Esbjerg og Omegn samt slægten Esbjerg. Esbjerg 1950.

Nielsen Elly f. 1911 Sådan blev det så et stedbarns beretning om børneopdragelse

Nielsen, A. Strange. Fra Ribe Amt: Af en islændings dagbog, 1895-96. 1960,48-68.

Nielsen, Christian: Danske Bådtyper, Høst og Søn, 1973

Nielsen, Dyveke Junker. Fra Ribe Amt: Kaptajn N. Thøgersen Brinch fortæller. 1944,101-11.

Nielsen, Henriette: Slægtninge

Nielsen, J. K. Fra Ribe Amt: Småfiskeriet i gamle dage. 1933,305-14.

Nis'es Sidsels Jens Jens Sonnichsen Thomsens erindringer Fanø Bogtrykkeri, 1974

Nordby Kirke 1786-1986

Nordby Skole årsberetning Nordby : Fanø kommune, 1971

Nordseebad Fanö Karte der Insel Bebauungplan des Badeortes Berlin : Verlag der Badedirection, ca. 1900

Nordsøen Blåvands Huk-Fanø 1:70 000 på 56g Br Kbh. : Kort- og Matrikelstyrelsen. [Søkortafdelingen], 1992

Nordsøen Blåvands Huk-Fanø 1:70 000 på 56° Br Nordby : Fanø Håndværker- og Industriforening, 1993

Nordsøen Fanø-Sylt 1:75 000 (56°) Esbjerg : Esbjerg Kommune, Kortkontoret, 1997

Nordsøen, Blåvands Huk - Fanø 1:75 000 (56°)

Nordsøen, Fanø-Sylt 1:75000 (56°)

Novrup, H. P. H. Fra Ribe Amt: Småfiskeriet i gamle dage. 1933,278-305.

Nøbbe Ortwin Jacob Nøbbe 1850-1919 Fanø : Fanø Kunstsamling, 1986

O

Officiel Fortegnelse over Skibe henhørende til den danske Orlogs- og Handelsflaade for Aaret...

(Årg. 1874, 1875, 1878 og 1883 - 1903 (Hvert 2. år).

Optegnelser i 1894 om 1880'erne BYA (Fanø Ugeblad 1215 1928).

P

P & Ts Historie 1927- 1960

P & Ts Historie fra 1960, Hans Chr. Johansen, Fra monopol til konkurrence. 1993, ISBN: 87-89299-05-1

Petersen, F. H. : Logbog over Fanø Sejlskibsflådens rejser, 1983

Petersen, F. H. : Maritime minder fra Fanø, 1980

Petersen, F. H. og Kaj Lund, Svanesang, 1956

Petersen, F. H., Fanø sejlskibe, 1956

Petersen, F. H.: Fra sejl til diesel bd. I-IV. København 1952.

Petersen, F. H.: Skibsportrætmalere. Troense 1967.

Petersen, Holger Munchaus:

Planmæssig ankomst. Danske dampskibe indtil 1870
168 s. ill. Indb. 21x21 cm, ISBN 87-87453-05-3 (1983)

Med "Planmæssig ankomst" tager forfatteren, der er en af vore største dampskibseksperter herhjemme, fat på et trebindsværk om de danske dampskibes historie indtil 1870. Værket er andet og mere end dampskibshistorie. Det er samtidig beretningen om den revolution, som dampskibene betød for den danske samfærdsel - og om de mange forandringer, som udsprang heraf.

Petersen, Holger Munchaus: Frem ad søvejen. Danske sejlskoleskibe og skoleskibsundervisning.
119 s. ill Indb. 22 x 25 cm, ISBN 87-87453-27-4 (1988)

De fleste har set eller hørt om skoleskibet "Danmark" og skoleskibet "Georg Stage". Men hvor mange kender de mange andre danske sejl-skoleskibe og deres betydning for uddannelsen af danske søfolk? For første gang bringes her en fuldstændig gennemgang af alle tolv skoleskibe med helsides tegninger af de smukke sejlskibe og mange gode fotos af skibene og livet ombord.

Pettersen, Liselotte: Frisk seilads gjennom 75 år. (Rederiet Westfal-Lamn & Co) Bergen 1980.

Plovst Tom Hvad der skete, da Post- og Telegrafvæsenet overdrog Fanø-Esbjerg Færgeri til DSB DTF, Dansk Filatelistisk Tidsskrift, 1977

Pontoppidan, Erich: Danske Atlas, 1769

Poulsen, Hanne: Danske Skibsportrætmalere. København 1985.

Poulsen, Hanne: Gallionsfigurer. København 1976.

Poulsen, Holger. Fra Ribe Amt: Et brudstykke af Fanøs historie i den første trejdedel af det 19. århundrede, særlig angående søfart. 1914,764-70.

Poulsen, Holger. Fra Ribe Amt: Kordegn og lærer Thomas Chr. Schmidt i Nordby på Fanø. 1913,619-25.

Poulsen, Holger. Fra Ribe Amt: Nordby på Fanø i gamle dage. 1916,380-84.

Poulsen, Holger. Fra Ribe Amt: Præsterne i Nordby på Fanø efter reformationen. 1915,192-212.

Praëm, Jørgen: Den danske fisker i litteratur og billedkunst, 1962

R

Rasmussen Hjorth, Alan Evertsejlads i det danske vadehav vadehavssejladsens

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 1972

Rasmussen, A. H.: Ribes skibsfart efter 1850. U. Å.

Rasmussen, A. Hjorth: Erhvervsstruktur og fiskeri på den jyske vestkyst, i tidskriftet Bygd, 3. årgang. Nr. 2, Esbjerg 1972
Rasmussen, A. Hjorth: Kystfiskeri, landingsplads og havn, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 1972
Rasmussen, A. Hjorth: Vestkystfiskeri i 1760erne. Årsskrift fra Fiskeri- og Søfartsmuseet 1967
Rasmussen, Alan Hjorth: Dansk fiskeri gennem 100 år, 1968

Rasmussen, Birgitte K.: Jørgen Bruhn. Søfart og søfolk fra Aabenraa 1781-1858. Aabenraa 1982.

Ribe Amts Tidende BYA  årg. fra 1874.

Ribe Amts-Tidende og Fanø-Esbjerg Avis

Ribe Stifts Tidende 1864.

Richter Bernd L. Hej Fanø Hamm : Artcolor Verlag, 1991

Rohde, Aage: Blandt spåner og træskibe, 1972

Rohde, Johan: 1856-1935 Fanø : Fanø Kunstsamling, 1985

Roos, Carl: Prisonen. København 1953.

Rømer Niels Sørensen Almanak-Optegnelser Uddrag af to jyske præsters optegnelser fra det 18. århundrede

Rørdam Vald.: Fra Grænseøerne i sydvest. Sommer- breve. (Heri: 'Badeliv' og 'Sønderho") København 1913.

S

S. l. : Brenda V. Petersen, 1994

Saabye, E. J.: Skibets kavalkade, 1978.

Salminen Sally Ved havet Hjemstavnsroman fra Fanø om en ung fanøbo og hans slægts dramafyldte liv i 1800-tallet

Sand på Gulvet Imellem Esbjerg og Fanø

Schmidt-Andersen, J. Fra Ribe Amt: Et brev fra Sønderhoe den 14. marts 1853. 1974,480-87.

Simonsen, Johs. Bredmose: Havn og Skibe, Esbjerg 1868 -2000. Esbjerg Byhistoriske Arkiv, skriftrække B. nr. 27, Esbjerg 2001.
Sjæk´len : årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsarkvariet i Esbjerg
Skelmose, Peder: Fiskerdreng fra Klitten, Esbjerg 1970

Skipperbog: Fortegnelse over 600 SAF og BYA Skippere m. persondata 1780-19 i 0.

Skov , Sigvard: Søfart. (Museet på Koldinghus) Kolding 1966.

Skovgaard, E.: Mette Cathrine Frederiksen fra Sønderho og hendes slægt. (Trykt som xeroxkopi, 209 s.) Virum 1983.

Skørbug, beskøjter og skibskirurger. Træk af søfartsmedicinens historie.
Af Nick Nyland
96 s. ill. Indb. 21 x 21 cm, ISBN 87-87453-60-0 (1994)

I 9 letlæste kapitler lader forfatteren veloplagt læseren stifte bekendtskab med de ofte særdeles barske vilkår, som søens folk har måttet underkaste sig i forbindelse med såvel forplejningen ombord, sygdommene, ulykker og skader, som den behandling, man fik når skaden var sket. På sin vej gennem søfartsmedicinens udvikling fra sejlskibstiden til i dag når forfatteren kompasset rundt med eksempler fra både orlogsflåde, handelsflåde, udvandrerskibe og fiskefartøjer.

Slægten Sonnichsen og den dertil hørende slægt Thomsen

Nykøbing F. : Pontoppidans bogtrykkeri, 1908

Smith, Aug. F.: Fiskerlav og Fiskergilder, 1945

Sonnichsen Andreas E. Slægten Sonnichsen og de dertil hørende slægter Thomsen, Kromann og Brinch af Sønderho på Fanø fra reformationens indførelse i Danmark Andreas E. Sonnichsen, 1972

Sonnichsen, A. P.: Slægten Sonnichsen og de dertil hørende slægter Thomsen, Kromann, Brinch af Sønderho på Fanø: fra reformationens indførelse i Danmark til vore dage. 2. reviderede og forøgede udgave; udarbejdet af A. P. Sonnichsen, S. Sonnichsen, n. M. Kromann. 1940. 199, 10 falsede tavler, 9 tavler , illustreret.
Sonnichsen, P.: Slægten Sonnichsen og den dertil hørende Slægt Thomsen af Sønderho paa Fanø. P. Sonnichsen, A. P. Sonnichsen, S. Sonnichsen. 1908. XI, 90 sider, 18 tavler.

Statistisk Tabelværk: Arbejdslønnen i Danmark. København 1930.

Steenholdt N. J. Af den gamle malers skitsebøger fra Fanø Gengivelser af tegninger og malerier fra Fanø, hvor kunstneren (f. 1912) har opholdt sig siden 1939

Steinunn Sigurethardó ... Fiskenes kærlighed, Samantha, der er frigjort og selvstændig, har nok i sig selv, men Hans ryster hendes selvtilstrækkelighed med en kærlighed, der fører til lidenskabelige kærlighedsmøder med lange mellemrum

Steinunn Sigurethardóttir ... Tidsrøveren roman En 37-årig ugift gymnasielærer i Reykjavik lever et egoistisk liv med skiftende elskere, indtil hendes tilværelse pludselig bliver sat i stå, da hun selv bliver vraget

Steinunn Sigurðardóttir ... Hjertesteder roman

Stoklund, Bjarne: Bondefiskere og strandsiddere. Studier over de store sæsonfiskerier 1350 - 1600, København 2000

Svarrer Rudolph Kolster ... Fanø roman fra Fanø's jernalder 1884-96 54

Beretning om livet på Fanø i sejlskibenes storhedstid, og om oplevelser sømændene havde på grundlag af gamle logbøger og avisartikler

Svarrer Rudolph Kolster ... Kolster-slægten fra Fanø Esbjerg : Rudolph Kolster Svarrer, [1980]

Sys Hartmann (Red.): Gamle huse i Sønderho. Fanø Kommune og Fredningsstyrelsen. Fanø 1980.

Søens folk bind 1: Skibsdreng og letmatros

Søens folk bind 3:

Søens folk bind 6: Skibskaptajn

Søens folk bind 7:

Søens Folk:

Søndergaard Steffen M. Gamle huse i Sønderho Sønderho

Søndergaard Steffen M. Nye huse i Sønderho vejledning

Sønderho i gamle fotografier. (Sognearkiverne på Fanø) Sønderho 1984.

Sønderho, position 550 n. br – 80 28,2 ø. Lgd.

Sørensen Andreas f. 1895 ... Ved det yderste hav drøm og digt og virkelighed Erindringer fra Fanø

Sørensen, Birgit: Sønderho Kro - Maden og stedet. Aschehoug, 2004

Sørensen, H. E.: - og havet kom. 1986.

- : Vadehavet og vesteregnen. 1985

- : Langs grænsen. 1982.

- : Før Genforeningen. 1981.

- : Revolution i Skærbæk. 1976.

- : Rømøs historie. 1977.

- : Tøndermarsken og det fremskudte dige. 1980.

- : Slotte, herregårde og voldsteder i Sønderjylland. ~94.

Sørensen, Morten: Fanø og sparekassen. Nordby 1969.

T

Tekst- og billedhæfte til lysbilleder fra seks danske ... Beskrivelse af beklædningsgenstande fra Læsø, Anholt, Sejerø, Fanø, Mandø og Rømø

Tennissportens historie på Fanø 1928-1988 [Fanø Tennis Klub], [1988]

Termansen Jesper Fanø blev solgt i Ribe Tegneserie i s/h om auktionen over Fanø i år 1741, og om Mie og Jens Rahrs indflydelse heri

Thalund, Henning. Vestjyske Kirkeskibe.
88 s. ill. Indb. 21 x 24 cm, ISBN 87-87453-67-3 (1995)

Med udgangspunkt i en omfattende registrering af kirkeskibene i Ribe Stift, der strækker sig fra Nissum i nord til grænsen i syd, sætter bogen fokus på de vestjyske kirkeskibe. Henning Thalund fortæller levende om kirkeskibenes historie, om årsagerne til deres ophængning, om skibstyper, skibsnavne og skik og brug i relation til kirkeskibene. Endvidere beskrives hvert enkelt af de 145 kirkeskibe, der i dag er ophængt i Ribe Stifts kirker. Også nu forsvundne vestjyske kirkeskibe har fundet plads i bogen, som afslutningsvis fortæller om kirkeskibenes bygmestre og vedligeholdelse.

Tirro, Jesperé O'luf: Fenja og Menja. 1998. 25 sider, illustreret
Forlag: Kveller

Tobiassen, T. Kragelund. Fra Ribe Amt: Fuglefangst med net. 1953,229-38.

Tobiassen, T. Kragelund. Fra Ribe Amt: Gamle fiskeriredskaber. 1946,403-09.

Tobiassen, T. Kragelund. Fra Ribe Amt: Sælhunde- og marsvinfangst. 1954,353-63.

Tobiassen, T. Kragelund. Fra Ribe Amt: Vildtfangst med krog og snare. 1950,361-73.

Tobiassen, T. Kragelund. Fra Ribe Amt: Østersfiskeri. 1947,644-48.

Tougaard Sv. og Jens Bech: De små øers befolknings-problemer. Bygd nr. 4, 1978.

Trampe Poul-Henrik Udenfor tjeneste kriminalassistent Jørgensen på sommerferie

TRAP, J. P.: Danmark, 5. udg., bd. IX, 2, Kbh. 1965.

Trap, J. P.: Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark I-V. 1858-60, 1872-79, 1898-1906.

Turistkort med beskrivelse af Fanø Kbh. : Romax Kartografi, 1948

U

Uhrbrand, Lydom, Cahill ... Sik og sejs

Ulsdal Poul Fanø-minder Esbjerg : Poul Ulsdal, 1990

V

Velkommen til Fanø, Esbjerg : Rosendahl, 1973-

Vers og viser til Fanøs pris fra Fanø Ugeblad, aviser, [Nordby] : Fannikerdagen, 1978

W

Warming: Gode og daarlige Tider. København 1903. L.

Wedersøe Erik Danmark dejligst

Forfatterens indtryk og erindringer fra et sejltogt i de danske farvande og besøg på de danske øer sommeren 1991; også vist i otte udsendelser i tv Udgave [Kbh.] : DR, 1991

Westergaard, E. K.: Danske egnsretter. København 1974.

Wiciandt, E.: Uddrag af en aktionærs regnskab fra 1872-1915 over 75 danske Sejlskibe. Den alm. danske Skibsførerforening.

(Medlemsblad XXV 1934 s. 205-1 0 og s. 227-34).

Willumsen, Peter: Atlantvolden på Fanø - Fanø under den 2. verdenskrig, udgivet af foreningen "Fanø i Atlantvolden", 2003

Y

Yde-Andersen, D.: Danmarks sidste folkedragt. (Nationalmuseets Arbejdsmark 1956).

Z

Zenius, M : Mandø i hundrede år. Esbjerg 1983.

Zenius, Marianne: Genremaleri og virkelighed. Moseby 1976.

Å

Årsskrift

Fiskeri- og Søfartsmuseet udgiver hvert år "Sjæk’len - årbog for fiskeri- og søfartsmuseet" indeholdende forskellige artikler fra museets arbejdsområde samt museets årsberetning.
ca. 150 s. ill. 21 x 21 cm

Ólafsson, Ólafur Jóhann Syndsforladelse roman

Ø

Ørsted, P.V.: Julius Exner - en biografisk Studie. København 1903.

Ørum Poul f. 1919 Af hjertens grund, Efter sin kones død lever Georg Manning isoleret og livstræt på Fanø, hvor han lejlighedsvis dyrker sit talent for akupunktur. Hans cirkler forstyrres imidlertid af to stærke kvinder, der begge elsker ham [Kbh.] : Gyldendal, 1992

Ørum Poul f. 1919 Galgenfrist