HJEM

                                         

Links og litteraturliste
Indholdsfortegnelse
Fan?s historie
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Tema
Fan? i sejlskibstiden

 Optakt til Englænderkrigen
 

Optakt til krigen

Englændernes overfald på Danmark 

Europa blev kastet ud i krig med Frankrigs krigserklæring til England i 1793. Danmark førte en neutralitetspolitik, der betød, at der stadig kunne indtjenes gode penge ved søtransport. Neutraliteten ophørte i 1800, da danskerne valgte at lade en konvoj følge nogle handelsskibe. I 1801 angriber englænderne Danmark, og vi har slaget på Københavns Red. Danmark indgår en aftale, der betyder, at vi fortsat kan sejle frit, men i 1807 bliver englænderne bekymret over, om den danske flåde skulle overtages af Frankrig. Englænderne går til angreb og bombarderer København i fire dage. Men det værste var nok, at de også ranede den danske flåde. Dilemmaet for Danmark, var nu at vælge side; man var en lus mellem to negle, og man valgte fransk side. Englænderkrigen var nu en realitet og varede fra 1807 til 1814.

Dansk konger under krigen:

Christian 7.                 

1766 - 1808

Konge af Danmark og Norge 1766-1808; søn af Frederik 5. Efter 1768 åbenlyst sindssyg; regeringen førtes af hans livlæge Struense 1770-72. Ove Høegh Guldberg 1772-84, fra 1984 af kronprins Frederik, søn af den engelske prinsesse Caroline-Mathilde, som Christian 7. havde ægtet 1766; hun landsforvistes ved Struenses fald 1772 til Celle i Hannover.

 

Frederik 6.

1808 - 1839 (Norge 1808 - 1814)

Konge af Danmark 1808-39, af Norge 1808-14. Søn af Christian VII. Frederik voksede op under triste forhold (faderen sindssyg, moderen landforvist efter affæren med Struense) og greb allerede som 16-årig magten ved statskup; han regerede som kronprins 1784-1808 med A.P. Bernstorff som udenrigsminister til 1797. Frederik var ivrig for de landboreformer 1787-88, som C. Colbjørnsen og brødrene Reventlow gennemførte sammen med A.P. Bernstorff; som tak rejstes Frihedsstøtten i København. Et andet eksempel på Frederiks oplyste enevælde var ophævelsen af slave-handelen 1802. 1797-1814 ledede Frederik selv udenrigspolitikken, men uden dygtighed. 1801 tvang en britisk flåde ved Slaget på Reden Danmark ud af neutralitetsforbundet med Sverige og Rusland, og 1807 tvang briternes bombardement af København Frederik til at afstå flåden. Hans forbund med Napoleon 1807-14 førte til statsbankerot 1813 og tabet af Norge 1814, hvilket Frederik forgæves søgte at råde bod på under Wiener-kongressen; han fik kun Lauenburg, og et forsøg på at indlemme Holsten i Kongeriget måtte opgives. Skønt Frederik ikke tålte indgreb i sin enevælde ("Vi alene vide"), blev han meget populær, ikke mindst pga. sin iver for landets genopbygning efter krig og bankerot. Frederik var gift med Marie Sofie Frederikke af Hessen-Kassel; de fik otte børn, men kun to døtre overlevede barndommen; den ene, Vilhelmine, var en tid gift med den senere Frederik 7.

 

Neutralitetspolitik 

Kronprins Frederik, senere kong Frederik den 6, indtog som 16-årig sit sæde i statsrådet, forelagde sin sindssyge far et dokument til underskrift og udnævnte en ny regering, bestående af erfarne og fremsynede mænd.

Rigest strakte sig fra Elben til Nordkap - Slesvig, Holsten, Norge, Island og Grønland. Danmark og de to hertugdømmer var landbrugslandet - kornkammeret og Norge var til gengæld industrilandet med masser af nåletræer, store drønende fosser, savværker, glasværker og jernstøberier. En stærk flåde dannede en gyngende bro mellem rigerne.

 Tilbage FremadNavigator