Indholdsfortegnelse
Fan?s historie
Fakta om Fan?
Fan? i sejlskibstiden
Lokalhistorisk forening
Links
Tema

 

Radar simulator 

I 1972 fik Fanø Navigationsskole som den første institution i Danmark en radar-simulator, en computer med tilhørende program. Det nye anlæg havde i modsætning til det forrige en betydelig større præcision og alsidighed, idet det med forskellige plug-ins kunne knyttes til alle former for elektroniske navigationsinstrumenter og på disse fremkalde "situationsmeldinger", ganske som de ville gøre det under sejlads. Anlægget skal også indgå i EDB-undervisning for navigatøreleverne.

Det første område man tog fat på, var fiskerne, der ved hjælp af den nye simulator-computer, ville kunne lære at udnytte deres Decca-anlæg med en langt større nøjagtighed end i dag. 

Navigationsskolen deltog i et forsøg, Den Kongelige grønlandske Handel foretog med omskoling af et par styrmænd til at være førere af de store nye hæktrawlere. Navigationsskolen indgik også i et samarbejde med Nordby Aftenskole om at afholde kurser i navigation og søvejsregler. Og fiskere bliver tilbudt kortvarige kurser i fiskesøgning, radarbetjening og nyere tekniske navigeringsmidler. 

Esbjerg Skipperskole til Fanø 

I 1973 flyttede Esbjerg Skipperskole til Fanø, og gav mulighed for at eleverne til sætteskipper- og fiskeskippereksamen fik lejlighed til at få undervisning i det omfattende tekniske udstyr, som skolen var forsynet med. Til Skipperskolen var der tilmeldt så mange elever at der blev to coasterklasser og 1 klasse efter skipperlinien. Skipperskolens to lærerkræfter, bestyreren og en lærer, skal dække fagene navigation og søvejsregler, mens de specielle fag dækkedes af Navigationsskolens lærere. 

Samme år blev der afholdt kurser i : radarfejlfinding, radarbetjening, endvidere i samarbejde med aftenskolen: Radioteknik, radiotelefoni, kystskipperkursus, kursus til duelighedsbevis for søsportsfolk. 

1974/75 var der rigtig travlt på navigationsskolen: 4 kurser i fiskesøgning med 24 deltagere, 3 radarkurser for fiskere, 7 radarkurser for styrmænd, efteruddannelse af coasternavigatører, instrumentkurser. Skolen havde 90 elever i den nautiske afdeling og 45 i skipperskolen. 

I 1977 havde Fanø Navigationsskole et nyt øvelsesskib "Hans Christian Andersen", der gav de studerende mulighed for at have ansvaret for en vagt på et handelsskib. 

I 1986 udgik styrmandseksamen, eleverne skulle gå hele vejen igennem til skibsførereksamen. Det var en ny EF-regel som bestemte at danske navigatører for at gå selvstændig vagt på broen skulle have skibsførereksamen.

I 1987 fik skolen nyt PC-udstyr og kunne tilbyde undervisning i specialprogrammer. Skolen fik indrettet et bibliotek og et pædagogisk værksted. Man fik nyt logo og en opdateret brochure for skolen. 

I 1990 havde Fanø Navigationsskole været lidt ængstelige, idet der havde været indskrænkninger på navigationsområdet, Sønderborg søfartsskole måtte lukke og Københavns Navigationsskole var under nedtrapning, men Fanø var ikke så hårdt ramt. 

Den tekniske udvikling var i rivende hast, og det stillede store krav til både lærere og elever. Skolen var faktisk åben i døgnets 24 timer. Der havde været travlt på efteruddannelsesområdet og man havde et stort projekt for fiskeriuddannelse med en meget avanceret fiskerisimulator. 

Der blev indført visse ændringer i undervisningen i 1991, idet eleverne nu kunne sammensætte deres uddannelse i moduler. En nyskabelse var også en 1-årig vagtuddannelse, der gav ret til at sejle som vagtofficer. I 1990 tog skolen afsked med Tage E. Jensen og inspektør Niels Aage Mathiasen efter 40 års virke. 

Skolen havde i 1992 en stor tilgang af elever, til august kunne man starte et hold med 30 elever i vagtofficerklassen, og i september startede man en maritim forberedelsesklasse og en vagtofficersuddannelse for fiskeskippere i oktober, så sidst på året regnede man med at have ca. 140 elever. Dertil kom et antal kursister på efteruddannelseskurser hver uge. Lærerstaben blev udvidet betydeligt. 

Tilbage Fremad          Navigationsundervisning på Fanø