Mitfanoe
Michelsen, Anthonis Jensen, skibsreder og skibsfører

Fam

Skibsreder og skibsfører Anthonis Jensen Michelsen var søn af styrmand Jens Jensen Michelsen og Kirsten Anthonisdattermichelsen.anthonisj
Anthonis var født i Sønderho d. 5.10 1835
Anthonis døde i Sønderho d. 17.2 1891
Anthonis blev gift 1. gang d. 27.1 1864 med Ellen Jensdatter
Ellen blev født i Sønderho d. 5.10 1835
Ellen døde d. 24.9 1866 i Sønderho
Der var ingen børn i ægteskabet
Anthonis blev gift 2. gang d. 20.2 1867 med Birthe Cathrine Jensen
Birthe var tidligere gift med landmand Thyge Jensen Jerne
Birthe var født i Sønderho d. 28.10 1839
Birthe døde i Sønderho d. 5.6 1899
Der var 5 børn i ægteskabet med Anthonis
Ellen Kirstine Mikkelsen, født d. 12.10 1867 – død d. 23.10 1891, gift med styrmand Thomas Øhle, der druknede ved forlis i 1897, bark "Phønix"
Thyge Jerne Mikkelsen, født d. 24.9 1870 – død ca. 1930 i New York, lods - boede sammen med broderen Jens Jensen Mikkelsen
Jens Jensen Mikkelsen, født d. 16.10 1873 – død i marts 1962 i Brooklyn, New York, lods. Gift med Maren Hansine Aarre
Sidsel Jensen Mikkelsen, født d. 11.7 1876 – død d. 23.3 1937 i Esbjerg
Gift 1. gang d. 20.12 1895 med styrmand Thomas Øhle, der tidligere var gift med søsteren Ellen Kirstine (Thomas omkom i 1897 ved barken "Phønix", s forlis)
Gift 2. gang d. 27.5 1900 med hovmester Jens Mikkelsen Jensen
Maren Nielsine Mikkelsen, født d. 17.9 1880 – død d. 7.6 1939 i Esbjerg, gift med havnebetjent Sonnich Engsted

Kapt

1876 - 1889: Reder og fører af "Emanuel", skonnert, reg.t 64, NPWG

Beg 

En redningsdåd med "Emmanuel" i 1880:

 

Under en voldsom orkan i Nordsøen i 1880 reddede Anthonis besætningen på 7 mand fra den synkefærdige norske brig "Agil" af Svelvik.

 

I det norske blad "Morgenposten" offentliggjorde briggens fører, kaptajn Johannes Hansen, sin tak til redningsmændene.

Han skrev bl.a.

Fartøjet sank dybere og dybere i vandet og blev snart i synkeværdig tilstand. Situationen var nu fortvivlet, da intet fartøj var i sigte og vi ventede hvert øjeblik, at vi skulle gå under.

I lysningen om morgenen fik vi imidlertid set en skonnert forude, nødflaget blev hejst op og så styrede vi lige under agterenden af den. Kaptajnen tilråbte os nu, at vi måtte holde os båd selv og så begyndte vi øjeblikkeligt at sætte vor storbåd ud, men under udsætningen blev den fyldt med vand, slået itu og kæntrede ved siden af fartøjet. Skonnerten manøvrerede imedens flere gange rundt og holdt sig lige i læ af os.

 

Vor sidste redning stod nu til prammen, som også var en del beskadiget og det lykkedes os omsider at få den i vandet og så gik vi alle 7 voksne mænd som vi stod og gik ud i den lille pram. En mand faldt under dette overbord, men vi fik ham heldigvis op i prammen igen....

 

Næst vor kjære barmhjertige frelser har vi kaptajn A. J. Michelsen, skonnert "Emanuel" af Sønderho på Fanø, bestemt til Kjøbenhavn med en ladning guano, at takke for vor redning. Han manøvrerede sit fartøj ualmindeligt godt i den svære sø, og lagde skonnerten på læ låring af os, således at den tog af for de største søer, så vor lille, dårlige pram, som var aldeles overlastet, ikke blev nedgravet. "Agil" sank 2 timer efter, at vi havde forladt den.

 

Jeg vil hermed på egne og mit mandskabs vegne frembringe vor hjerteligste tak til kaptajn Michelsen og hans mandskab for den store opofrelse og besvær under redningen, såvel som for deres venlige behandling om bord på rejsen til Kjøbenhavn.

 

Kaptajn Michelsen modtog fra den norske regering en belønning på 200 kr. - styrmanden Niels Harreby Mathiasen af Sønderho og kokken Ole Jensen af Oksby hver 20 kr.

-----

Læs også sønnen, Thyge Jerne Mikkelsen's første oplevelser til søs med "Emanuel" og barken "H.C. Berg"

 

Kilde: Schneider, Nordby sognearkiv, Anne Marie Kromann og N.M. Kromann

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box