Mitfanoe
Kilder

Lund, Niels Windfeld, Wold, Sara, Dragsbo, Peter, Frederiksen, Niels, Fabricius, Nina. Hjemme på Fanø, BYGD, 22. År, 2, 1991

Kristensen, H. K., Gamle sydvestjyske fiskelejer, Historisk Samfund for Ribe Amt, 1963 

Kromann, N. M., Fanøs Historie, bind I – III, eget forlag, 1934 

H. Meesenburg, J. Termansen, S. Tougaard og P. Uhd Jepsen, Fanø – bebyggelse og landskaber, BYGD, 1977

Hansa Larsen, Knud Vaaben og Niels Gudbergsen, Huse i Nordby på Fanø, Fanø kommune og Fredningsstyrelsen, 1986 

Sys Hartmann, Steffen M. Søndergaard og Poul Tuxen, Gamle huse i Sønderho, Fanø kommune og Fredningsstyrelsen, 1980 

Olsen, Andreas, Beretninger fra 1860 – 90, Nordby Sognearkiv, upubl., 1928

Brøndegaard, V. J., Bukketornen på Fanø og andre steder, Sønderjysk Månedsskrift, nr. 9, 1991

Vadehavet Kulturarvatlas, udgivet af Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og Miljøcenter Ribe 2007. Redaktion: Lis Jensen og Michael Lauenborg.

Sognearkiverne i Nordby og Sønderho


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles