Mitfanoe
Slunden udgraves 1994

Gennemgravningen af Slunden

Første sejlads den 6. juni 1994

er nu færdig, og fra på mandag den 6. juni 1994 skal færgerne sejle gennem det nye løb. Gravearbejdet, der blev foreta¬get af den hollandske spandkædemaskine »Rijn«, blev en uge forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, men nu er man nået igennem og der er ble¬vet opsat nye sømærker i løbet. Mod Esbjerg-siden og midt i er der opsat nye faste mærker. På Fanø¬siden er det faste røde mærke blevet flyttet lidt, og på begge sider bliver der på landjorden opsat nye ledefyr. I disse dage afprøver man, om dybden er som den skal være, og i mandags sejlede den store færge for første gang en prøvetur i det nye løb, og i tirsdags sejlede begge færger i det nye løb, og passagerer, som var med, fortæller, at det tog 14 minutter fra broklappen gik op i Esbjerg, til broklappen gik ned på Fanø. Så det ser ud til at fungere tilfredsstil¬lende. På tirsdag den 7. juni foretages den officielle indvielse af Fanøs borgmester Kjeld Nielsen. Den officielle indvielse finder sted på motorbåden »Sønderho«, som med indbudte gæster sejler fra Esbjerg kl. 10.30 til Fanø i den gamle rende og tilbage til Esbjerg via den nye.

For 4 år siden blev DSB og Fanø byråd enige om, at den bedste af 3 muligheder var en gennemgravning af »Slunden« mellem Esbjerg og Fanø til løsning af overfartens kapacitets- og regularitetsproblemer.

Samtidig med at »Rijn« har været beskæftiget med udgravningen af Slunden har en flydende gra¬vemaskine, »Margrete Høj«, arbejdet med uddybningen af det gamle sejlløb ind til Nordby, for at dette kan få samme dybde som det nye.


slunden-sejlrende-1994


Slunden sejlrende 1994


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles