Mitfanoe
Kilder

Rambusch, Sigurd: Esbjerg Havn 1868 - 1968, Danmarks post mod vest. Udgivet af Esbjerg Kommune 1968.

Vandbygningsvæsenet 1868 - 1968, red. Af Evan Hansen

Bogen om post og tele, Politikens Forlag 1974. Færgerier, postmester K. Garmer p44 -

P & T's historie 1927-1960. Bent Blüdnikow

Vestkysten, 14. juni 1966

Jyllands Posten 21. januar 1967.

N.M. Kromann: Fanøs historie, I. bind, Eget forlag, Esbjerg 1933. Herunder er følgende kilder anvendt: Ribe Stiftamts Kopibog, Fanø Birks Tingbog, Speerschneider: "Isforholdene i danske farvande i ældre og nyere tid", Varde Toldbog, Kjøbenhavns Tidende Nr. 11 1776, Nordby Kirkebog, Ribe Stiftstidende.

Peter Hansen Clausen: Fanøbogen, optegnelser og erindringer om Fanøs fortid, 1911.

Olaf Lassen: Badestedet Fanø.

Johs. Bredmose Simonsen: Havn og skibe, Esbjerg 1868 -2000

Sognearkiver i Nordby og Sønderho

Medlemsskrifter for Fanø Lokalhistoriske Forening, nr. 16 - nr. 26

Fanø Ugeblad

Nordisk Post Tidsskrift nr. 6, 77

Imellem Esbjerg og Fanø, - Fanøoverfartens historie, Bogtrykkermuseet, Esbjerg, 2006


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles