Mitfanoe
Kilder

 

 

Andreas Sørensen: ”Ved det yderste hav”, Nordisk Forlag, 1953

 

Interview med jordmoder Maren Thygesen i tillægget ”Maagen” til Vestkysten, årgang 1946.

 

På Nordby Sognearkiv findes en lille bog, der på 128 tætskrevne sider rummer utroligt mange oplysninger  fra 'ældre tider'. Bogen er en afskrift af Andreas Olsen's optegnelser.  Og her bringes et uddrag af optegnelserne. Andreas Olsen var født d. 12. december 1856. Han var snedker og tømrer i Nordby, hans far stammede fra Mandal i Norge, og en broder var skibsfører P.C.H. Olsen, ligeledes i Nordby.Andreas Olsen har nedskrevet et stort antal beskrivelser, optegnelser m.v. fra Fanø i forrige århundrede.  

 

                      Skikke og vedtaægter

                      Ældre tider

 

N. M. Kromann: ”Gammelmandssnak – Om Fanø og Fanøboere, Dansk Folkemindesamling, upubl.

 

E. Thomsen: Fra det gamle Fanø, Maagen, Vestkysten, 1957

 

v/ Hans Brinch: Nis’es Sidsels Jens. Jens Sonnichsens erindringer med kommentarer, U. å.

 

Marisus Sørensen: Nytår. Medlemsskrift, Fanø Lokalhistoriske Forening, nr. 41. 1997

 

Niels Frederiksen: Sønderho – en Skipperby i Vadehavet, Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1989.

 

Maja Pedersen: Gamle skikke på Fanø, erindringer

 

Arkivalie A663, Nordby Sognearkiv, teksteksempler på bindebreve.

 

Arkivalie A827, Nordby Sognearkiv, Maja Pedersens erindringer + A867

 

Dorthea Sørensen: Erindringer, D. S. født 19. september 1877

 

Hans Brinch: Men kun de glemte er borte

 

Hans Brinch: De kom til verden, levede og døde

 

Jørgen Horsbøl, Natur og Folkelivsbilleder fra Fanø, Højskolebladet, nr. 92, 101, 1884

 

Lambert Hansen, Minder og Sagn fra Fanø, Maagen, 1952

 

Sognearkiverne på Fanø

 

P. K. Pedersen: Bryllupsskikke, 1894

 

Dyveke Junker Nielsen: Kaptajn N. Thøgersen fortæller, Fra Ribe Amt, 1944

 

Sine Godskesen: Livet på Fanø i midten af forrige århundrede, Fra Ribe Amt, 1919

 

Hans Brinch: Artikel i Fanø Ugeblad, nr. 2, 10. januar 2007, Dagligliv og kike i Sønderho

 

J. H. Lorch: Folkekalender for Danmark 1855

 

N. M. Kromann: Fanøs Historie, bind I – III, Eget forlag, 1934

 

N. M. Kromann: To begravelsesgilder i Nordby i vinteren 1805/06. Artikel i Fanø Ugeblad nr. 1505, 1926

 

 


Gå til top

End Of Slide Box