Mitfanoe
Esbjerg-Fanø Bank

 

Esbjerg-Fanoe-BankDet var i året 1892, at esbjergenserne realiserede et længe næret ønske: at skaffe byen deres egen bank. De ledende mænd i byen – særlig proprietær P. Breinholt, skibsbygmester Th. Dahl og grosserer H. Pagh – skikkede bud til mænd både i Esbjerg og dens omegn og på Fanø, som de troede havde samme mening om den ting som de selv.

Tanken slog udmærket an, planen blev lagt, og på en generalforsamling 25. juni 1892 blev banken stiftet, fik navnet "Esbjerg-Fanø Bank" og begyndte sin virksomhed straks efter, den 22. juli.

Bygningen blev opført i 1897 på Torvet i Esbjerg.

Banken havde filialer i Nordby og Sønderho. I Nordby bestyredes filialen af skibsrederne C. C. Nielsen, H. H. Clausen, P. N. Harbye og P. N. Winther, filialen i Sønderho bestyredes af skibsrederne N. H. Brinch og S. H. Fischer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

H-H-Clausen P-N-Harbye P-N-Vinther

 

På en ekstraordinær generalforsamling i september 1898 vedtoges det, at udvide bankens aktiekapital fra 250.000 kr. til 500.000 kr., og at udbyde beløbet til tegning til en kurs af 110 %. Beløbet indbetales den 2. januar 1899.

Årlig generalforsamling 1899. Bankrådet foreslog at fordele årets overskud 43.266 kr., aktionærerne 8 %, reservefonden 20 %, tantieme 5.101 kr., renter af reservefonden 1.380 kr., revisionen 300 kr., resten 7.107 kr. tilførtes deltrederkontoen.

Konsul C. Breinholdt og skibsreder S. H. Nielsen, genvalgtes og grosserer Thorv. Møller, og skibsreder C. P. Holm valgtes i stedet for afdøde skibsbygmester Dahl og fratrædende købmand N. H. Svarrer.

 

B5192 Hovedgaden-72 2809190

Hovedgaden 72

 

I marts 1911 blev kaptajn N. M. Harbye ansat som medbestyrer af Esbjerg-Fanø banks Sønderho afdeling i stedet for afdøde kaptajn Fischer.

Esbjerg-Fanø bank klarede sig godt, men kort før 1. verdenskrig måtte den give op, og den blev i 1913 overtaget af Landmandsbanken, nu Den danske Bank.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles