Mitfanoe
Handelsbanken

i 1907 skifter Handelsbanken på Fanø bestyrer, skibsreder C. P. Holm afløses af kaptajn og boghandler J. N. Hansen og den 1. december 1907 flyttede bankens lokaler til Hansens ejendom på Hovedgaden.

Bestyrere:

 

C-P-Holm JN-Hansen boghandler b543nthnielsen
C. P. Holm J. N. Hansen N. Th. Nielsen

 

Skibsreder C. P. Holm

Holm førte i flere år barken "Tercera", der senere forliste på øen Juan de Nova. Med samme bark mistede han i en storm ved Cap Horn en søn, der faldt over bord. Han råbte til faderen om hjælp, men han kunne kun svare: "Bed til gud min dreng, jeg kan ikke hjælpe dig".

Da han for en årrække siden trak sig tilbage fra søen, blev han korresponderende reder for flere af Fanøs største jernskibe. Han beklædte i samme tid flere tillidshverv, således sad han i sognerådet i ca. 12 år, hvor han bl.a. var formand i gasværksudvalget. I flere år var han bestyrer af Handelsbankens herværende filial.

Den 5. juni 1909 døde skibsreder C. P. Holm 60 år gammel.

 

B7202

Boghandler og bankbestyrer m.v. J. N. Hansen i døren til Handelsbanken.

 

Handelsbanken-Esbjerg

 

Bankbestyrer, kapt. Broder Nielsen

Mandag den 8. september 1952 kan bankbestyrer, kapt. Broder Nielsen, Nordby, fejre sin 70 års fødselsdag.

Kapt. Broder Nielsen er født i Nordby som søn af afdøde Jens Nielsen (Gregersen). Som ung mand drog han til søs, og da den fornødne sejltid var opnået, gik han ind som elev på Fanø Navigationsskole, hvor han i 1903 tog skibsførereksamen. Derefter sejlede han et par år som styrmand i sejlskibe, hvorefter han fik ansættelse i Lauritzens rederi i 1906. Allerede 6 år efter udnævntes han til fører, og gennem en lang årrække forblev han i rederiet, hvor han fik betroet kommandoen i flere af rederiets skibe. Han sejlede således under hele den første verdenskrig, hvor han tilfulde fik krigens farer og vanskeligheder at mærke – to gange måtte han se sit skib gå ned som følge af krigshandlinger. Kapt. Nielsen var en anset og afholdt mand om bord på grund af sin dygtighed og sin besindige væremåde.

Da kapt. Nielsen lagde op, fik han ansættelse som bestyrer af Handelsbankens filialkontor i Nordby. Også på denne plads er han faldet godt til. Her kommer hans personlige hjælpsomhed og venlighed rigtig til sin ret, og bankens kunder sætter da også stor pris på ham.

 

handelsbanken

I juni 1967 flyttede banken over gaden til nye moderne lokaler i eget hus, hvor der var gode muligheder for bedre betjening af bankens kunder, og samtidig betydelig bedre arbejdsmuligheder for bankens personale.

Der er blevet gode ekspeditionsforhold, og der er nu mulighed for at kunne tale med bankens leder under mere fortrolige forhold, og der er indrettet en boksafdeling, hvor kunderne kan betjene sig selv i ro og mag, og selvfølgelig har banken også et døgnboksanlæg, således at kunderne døgnet rundt kan indlevere deres penge og andre værdier til opbevaring i banken.  

Det er arkitekt fru Hinnerup Nielsen, der har æren for ombygningen af huset, som blev købt af forvalter Jørgen Madsen. Arbejdet er udført af murermester Villy Mathiasen, tømrermester Iver Christiansen, snedkermester K. E. Hansen, malermester Asger Jensen, el-installatør Søren Sørensen, varmeanlæg og sanitet af C. H. Beck og Niels Skelmose og gulvbelægningen er udført af sadelmagermester J. Møller Sonnergård. Bankbestyrer Søren Svarrer.  

Blandt de mere kuriøse hilsener var en bemærkning fra en af bankens allerførste kunder, der fortalte om sit første besøg i banken, hvor den daværende bestyrer, boghandler J. N. Hansen, sad på sin post i banken i siv-sko og med en strikkestrømpe i hånden. Men man må da tage i betragtning, at banken blev oprettet i 1899, og den var Handelsbankens enhed nr. 9.

Handelsbanken, fuldmægtig Søren Svarrer, 1970

Claus Thyssen i 70’erne.

 

I august 1985 afløser Niels Rasmussen, Erik Pedersen som filialbestyrer. Fuldmægtig Niels Elung Rasmussen (33 år) er pr. 1. september 1985 udnævnt til leder af Handelsbankens af­deling på Fanø.

Niels E. Rasmussen blev ansat som elev i Handels­banken i 1971 og har siden været beskæftiget i forskel­lige afdelinger i Esbjerg fi­lialen, herunder ca. 6 år i udlånsafdelingen og 1 år som souschef i Fiskerihavns Afdelingen.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles