Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1930 del 4

 

 

 

Sadelmager

Johs. Møller

 

 

sadelmager-julen-1930

 

Skomager

 

Nordby

H. S. Hansen

M. J. Nielsen

H. Madsen

A. J. Andersen

Møller Winther

Gundesen

Mortensen, Skotøjsforretning

 

Søren Jensen

 

 

toeflaer-marts-1930        Skomager-30101937          skotoesforretning-julen-193

 

mortensens-skoforretning-ju       Skomager-25021939

 

 

K. L. Bentzen erindrer om skomagermester Morten Mortensen.

”Morten Skomager, som han hed i daglig tale, boede Valdemarsvej 5. Morten var ungkarl og boede sammen med sin ugifte søster Kathrine Mortensen. Morten havde skomagerværksted, og i stuen i den tilstødende del af huset havde Kathrine en skotøjsforretning. Kathrine førte kun sæsonvarer. Om sommeren gummi­sko, om vinteren gummistøvler. Som et supplement havde hun lidt i udvalg til de voksne, og hun var meget kyndig når hun rådede kunderne. - Morten reparerede med stor kyndighed medborgernes fodtøj, og det kostede ikke de store penge - Kathrine var sælger om en hals. Datidens damer brugte i daglig tale ikke sko større en størrelse 36-37. Skulle det falde så uheldigt, at samme damers fødder ikke kunne være i skoene var skaden ikke uoprettelig, for Kathrine kun­ne med overbevisning fortælle, at lige denne sko var sidste skrig, specielt lavet i elite-størrelsen.

Søskendeparret Mortensen var fætre og kusiner til min svigermor, så jeg lærte dem nøje at kende. Morten var veteran fra 1. verdenskrig, og han havde været med til ved fronten at give »Hunnerne« en lærestreg, I lighed med andre veteraner og tidligere Amerikanske statsborgere modtog han i pensionsalderen 100 Dollars pr. måned. - Morten var en glimrende fortæller, når han »lukkede sig op«. Hvad denne milde og hjælpsom­me mand havde set og oplevet kan ikke beskrives. Jeg kan kun beskrive hans beskedenhed, der grænsede til selvudslettelse.

 

 

Sønderho

Hans Mejnerz Thomsen

 

 

Skræddere

 

Nordby

M. Jensen

Mathiasen, svend

Dahl Larsen

B. Brodersen

N. C. Nielsen

A. Brodersen

H. M. Lauridsen

M. C. Pedersen

 

Skrædder Sigurd Kjær  

Skrædder Sigurd Kjær, født i Nordby som søn af fabrikant N. C. Kjær, lærte i sin ungdom skrædderfaget, men en voldsom astma, gjorde at han kun kunne påtage sig mindre arbejder.

 

knipling-nov-1930        kjolesyning-1930

 

skraedder-brodersen-julen-19

 

 

Brdr. Brodersen, skræddermestre

 Brodersen Axel Skraeddermest  Brodersen Bernt Skraeddermes
Axel Brodersen Bernt Brodersen

 

 

En over hele Fanø kendt og anset forretning er ovennævnte, der, skønt forholdsvis ung, har formået at skabe en god position, ligesom kundekredsen er meget betydelig og må søges ikke alene i Nordby, men på hele øen.

Forretningen er påbegyndt af den ene bror, Axel Brodersen i året 1931, mens den anden bror, Berndt Brodersen, indtrådte som medindehaver få måneder efter starten.

Forretningen der til stadighed giver beskæftigelse til 3 personer, drives som almindeligt dame- og herreskrædderi, og det er ikke mindst indehavernes dygtighed i faget, der har gjort at forretningen i dag står så godt, som den gør.

Berndt Brodersen, der er født den 27. oktober 1905 på Fanø, d. 15. september 1972, har fået sin uddannelse hos skræddermester Dahl Larsen i Nordby, hvorefter han har arbejdet hos skræddermester Andersen, Frederiksværk, og hos skræddermester Jensen i Nordby, hvor han var, indtil han indtrådte i den nye forretning.

Bernt Brodersen, der var søn af afd. malermester Niels Brodersen, blev 67 årgammel. Han lærte sit fag her i Nordby, hvor han også kom til at arbejde hele sin tid, og her drev han gennem mange år forretning sammen med sin bror, skræddermester Aksel Brodersen, indtil sygdom tvang ham til at holde op. Bernt Brodersen var en venlig og stille mand, der helst færdedes ubemærket blandt sine bysbørn. Han var i sin ungdom en ivrig idrætsmand og drev megen sport og holdt i det hele taget af at færdes ude i den fri natur, og denne lyst bevarede han lige til sin død, og tog ofte en tur ud på stranden.

Axel Brodersen, der er født den 15. maj 1901 på Fanø, har ligesom sin broder udstået sin læretid hos skræddermester Dahl Larsen i Nordby, hvorefter han har haft ansættelse i forskellige skrædderforretninger forskellige steder i landet, bl.a. hos Larsen, Skjern, Thomsen i København, Skree i Haslev og hos skræddermester Kruse i Sdr. Hygum. Aksel Brodersen lagde i mange år et stort arbejde som bestyrelsesmedlem og vicevært for F. H. & I. Han var i mange år Marineforeningens leder. Dog var cykelsportens nok hans store lidenskab helt fra de unge år, hvor han deltog i store cykelløb.

 

 

B5689 Axel-og-Bernd-Broders

Axel og Bernd Brodersen

 

Valdemarsvej-10-Berndt-og--

 

Valdemarsvej 10 Berndt og  Franziska 1948

 

Valdemarsvej-10-Berndt-og-I

 

Valdemarsvej 10 Berndt og Ivera Anna 1950

 

Valdemarsvej--1950

 

Sønderho

M. C. Andresen

 

 

Skorstensfejer

Villadsen

Jensen

 

Slagtere

Nordby

S. P. Sørensen

S. Sonnichsen

Hertz

Johs. Alber

Karlo Hansen

Sonnichsen

K. Sørensen

Bønning

Wohlert, svend

 

 

 

Slagtermester Sonnichsen fik i oktober 1931 installeret det nyeste nye på køleanlæggets område, idet han har fået en Sabro elektrisk automatisk kølemaskine ”Krøsus”. Fordelen ved denne kølemaskiner frem for andre af lignende slags skal være, at afkølingen sker ved tør luft. Kølerummet er indrettet således at det ved en dør står i forbindelse med butikken.

 

 

FU 15. september 1934.

 

slagter-alber

1931

hjemmeslagtning

udføres samt alt forefaldende Arbejde

                      Jens Højhus

Bopæl hos Paulus Nielsen

 slagter-alber-julen-1930 joergen-andersen-julen-1930
 viktualie-julen-1930  slagter-carl-soerensen-julen Prima-hestekoed-04031939
    

 

Sønderho

Peder Petersen

S. J. Sonnichsen

 

slagter-P-Petersen

 

 

 

Slagtermester Peder H. Pedersen

Peder Pedersen var født i Nordby, og her lærte han slagterhåndværket hos slagtermester Joh. Alber. Efter at være blevet gift med sin hustru, fru Sara Pedersen, født Lambertsen, begyndte han slagterforretning i Sønderho, som han overtog efter slagter Sonnichsen. – På flere måder gjorde han også på anden måde sin borgerpligt i Sønderho, hvor han bl.a. nogle år var medlem af sognerådet. Han var en mand, der var i besiddelse af en naturlig venlighed, imødekommende i al sin færd; med sin hustru havde han et godt og harmonisk samliv, også ved, at de begge holdt så meget af Sønderho og Fanø – her kunne de færdes på stranden og i den frie natur og i fuldt mål nyde dette. Død den 26. januar 1978, 67 år gammel.

 

 

Smede

 

Nordby

M. J. Mikkelsen, Rindby Smedie

S. T. Bech

Jørgensen

Schmidt

Anton Hansen

 

 

smedearbejde       Smed-24121938         Smede-05111938

                                                                               24121938                                                             05111938

 

 

Sønderho

S. M. Pedersen

 

 

Snedker

Nordby

J. H. Jessen

Andresen

Rødgaard

Leo Hemmingsen

Therkelsen

Frank

P. C. Andersen

P. Svarrer

A. O. Jepsen

Jes Lauridsen, møbelsnedker

H. P. Jepsen

Paulus Nielsen

P. A. Andresen

E. Johansen

N. S. Thing

Niels Toft

 

paulus-februar-1930        ligkister-nov-1930        Ligkister-25021939

 

 

 

Snedkermester Paulus H. Nielsen

Nielsen Paulus Snedkerm 57-

Snedkermester Paulus H. Nielsen, d. den 19. august 1968, 73 år gammel. Kendt for sit virke som snedker og bedemand, og som sådan havde han ærinde i mange hjem. Men også hans store interesse for amatørteater skal nævnes, han var en meget dygtig aktør i de forskellige skuespil han medvirkede i på de lokale scener, dels i den gamle loge ved Vestervejen og dels i Håndværkerforeningen, hvor han spillede flere store krævende roller, og han kunne både det alvorlige og det muntre repertoire.

Paulus Nielsen er kendt af alle i Nordby, hvor han gennem mange år drev sin snedkerforretning i forbindelse med en ligkisteforretning. Ved siden af sit egentlige erhverv har han haft adskillige andre interesser, vi kan nævne hans store lyst til fiskeri, dels i de hjemlige farvande, men også Varde å og ålefiskeriet havde en dragende magt på ham. Endvidere skal nævnes hans store evner som amatørskuespiller, og de lidt ældre vil huske ham som en afholdt aktør på scenen i den gamle logebygning ved Vestervejen og senere på de skrå brædder i Håndværkerforeningen, hvor han tillige en årrække var medlem af bestyrelsen.

 

 

 

 

Snedker Peder Svendsen Svarrer på Skolevej 6 (1913 -1949) 

Niels Toft, Gl. Postvej (Henning Mathaisen)

 

 

Snedkermester Peter Chr. Andersen

Onsdag den 17. oktober 1979 er en af Fanøs dygtige håndværksmestre, snedkermester Peter Chr. Andersen, Nordby, afgået ved døden 83 år gammel.

Peter Andersen var født i Nordby som søn af afd. postbud Andersen, og han lærte sit fag hos snedkermester Niels Thing, hvor han også i en årrække var beskæftiget, indtil han begyndte sin egen virksomhed, som han drev gennem mange år, indtil en af sønnerne,  Per Holm Andersen overtog denne og fortsat driver forretningen videre.

Som håndværker nød Peter Andersen stor anerkendelse for sin dygtighed, både som bygningshåndværker og som møbelsnedker. Når han havde udført et arbejde, var kunderne altid sikre på, at arbejdet var korrekt og fint udført.

Andersen var gennem mange år medlem af bestyrelsen for Fanø Håndværkerforening og en tid formand for denne.

I hjemmet var han sammen med sin hustru, fru Hansine Andersen, det samlende midtpunkt, og han værnede stærkt om sin familie, sin hustru og de seks døtre og tre sønner, der voksede op der.

 

 

Sønderho 

Henry Ibsen

Hans Dahl Nielsen

 

Forlang Tilbud

Paa al Slags Tømrer-, Snedker- og Tækkearbejde

Ligkister og Spiralsenge

I alle Størrelser

Ærbødigst

Hans Dahl Nielsen

 

B00087 005 Taekning

 

Hans Dahl Nielsen

 

B00137 075 Hans-Dahl-Nielse

 

 

Snedker Henry Ibsen

Henry Ibsen var søn af maskinmester i Lauritzens rederi, Hans Ibsen.

Henry Ibsen blev født i Sønderho i 1903 og havde sin barndom her, indtil han i 1917 kom i lære som snedker i Esbjerg. Ibsen kom i snedkerlære i Esbjerg og arbejdede derefter nogle år i Sønderho og Holsted. 1923 rejste han til U. S. A. og opholdt sig i Philadelfia, hvor han arbejdede ved en række forskellige byggeforetagender i ni år. Her giftede han sig, og hans hustru, fru Alice, stammer fra Birmingham i England. 1932 rejste ægteparret til Danmark og slog sig ned i Ibsens fødehjem i Sønderho, hvor de har boet siden. Deres søn, Henri Ibsen, er toldassistent i Esbjerg.

Ibsen arbejdede næsten 40 år som snedker, først hos sin broder August og derefter hos sin nevø Max Petersen.

Hos Max arbejdede han både som tømrer, snedker og murer, og der findes næsten ikke det hus i Sønderho, som han ikke har slået et søm i. Bl.a. har Henry også været med til at lægge nyt kirkeloft i Sønderho kirke. Afstregning af Fanøhuse har også været et af hans specialer.

I de forløbne år har Henry Ibsen udført et dygtigt arbejde i sit fag. Han har et indgående kendskab til gamle Fanøhuses byggemåde og har derfor med kyndighed kunnet udføre de mange reparationer, som disse huses vedligeholdelse kræver.

Snedker, tækkemand og kirkebetjent, Thomas Poulsen

Fhv. snedker, tækkemand og kirkebetjent, Thomas Poulsen, Sønderho, er den 5. oktober 1984 død på plejehjemmet i Nordby. Han blev 82 år gammel.

Th. Poulsen var født og opvokset i Sønderho, som ung fik han en uddannelse som møbelsnedker, dels i Varde og dels i Outrup. Efter læretidens udløb vendte han tilbage til Sønderho, hvor han drev eget snedkerværksted, ligesom han ved siden af arbejdede som tækkemand.

Udover disse hverv fungerede Thomas Poulsen i 27 år, 1948-1975, som kirkebetjent ved Sønderho Kirke. – Thomas Poulsen var kendt og anset som en både dygtig og omhyggelig håndværker, ligesom han på forbilledlig og værdig vis passede sit embede som kirkebetjent igennem de mange år. At han også var venlig og hjælpsom bidrog yderligere til at han var vellidt og afholdt overalt, hvor han kom til at virke.

 

 

Syersker

 

Nordby

Marie Christensen

Marg. Sørensen

Laura Lauridsen

Frk. Nielsen

Astrid Kjær, sy-salon

Hansine Christiansen

Karen Sofie Holst

Asta Clausen

Karen Svarrer

Asta Hummelgaard

Kæthe Svendsen

Käthe Thomsen

Bosil Arctander

Anna Broeng

Johanna Jørgensen

Johanne Hermansen

Irma Klemmensen

 

 

 

Syerske fru Hansine Christiansen

Fru Christiansen var født i Nordby, d. den 11. august 1967, og hun blev i sin ungdom gift med fyrskibstømmermand Chr. Christiansen, som døde den 1. januar 1963. Hun var en udpræget hjemmets kvinde, der ofrede sig helt og fuldt for mand og børn, og for hende var den gerning, der lå i hjemmet livets virkelige opgave. Hun var en af de efterhånden så få kvinder, der endnu bar Fanødragten, og hun var den ældste af disse her i Nordby. Fru Christiansen har gennem årene, som en fritidssyssel syet mange store og meget smukke Fanødukker, bl.a. har hun syet adskillige til Dansk sømandskirkes årlige bortlodninger, og disse dukker var lodsedlernes eftertragtede hovedgevinst.

 

 

 

1930

Sko og Tøfler

Syes af indleverede Klude. Reparationer

Af Strømper udføres á 35 Øre pr. Par i

                      Brincks Pensionat

Elev til Kjolesyning

                      Johanna Jørgensen

                      Bopæl H. Villadsen

Knipling

Undervisning gives i saavel almindelig

Som tøndersk Knipling

Kniplinger og Prøver sælges

Johanne Hermansen

Efter endt læretid modtager jeg

bestilling paa Syning af Lampeskærme

                      Irma Klemmensen

                      Villa Arven

 kunstvaevning

1932

Kursus i Kjolesyning

Paabegyndes Tirsdag Aften

Henvendelse til

Syerske Fru J. Jørgensen

systue-16-11-1935

16-11-1935

systue-27-11-1936

27-11-1936

systue-29-02-1036

29-02-1936

Systue-09011937

09011937

Systue-30101937

30101937

Systue-02031938

02031938

 Overtoej-syes-04031939

Systue-02121939

02121939

 

Systue-29071939

29071939

 

 

 

Marensine Fach

 

B1520-7 Maren-Signe-Fachs-h

 

B1520-7 Maren-Signe-Fachs 1

 

 

Maren Jensine Fach, f. 8. februar 1872, d. 25. juli 1952, Hovedgaden 13. frk. Fach var født i Nordby og hun levede hele sit liv i sit hjem i det hyggelige Fanøhus nord for posthuset. Hun lærte i sin ungdom at sy, og hjalp derefter sin moder med at sy Fanødragter, et arbejde, som krævede megen dygtighed og indsigt. Efter moderens død i 1908 fortsatte hun selv systuen. Han syede gennem årene mange smukke Fanødukker, som var meget efterspurgte og de blev spredt over hele verden.

Frk. Fach var en elskelig, beskeden og stilfærdig kvinde, som havde mange venner.

 

 

marensine1933

 

”Marensine”, 1933. malet af Anna Maria Mehrn.

Sønderho

Karen Sørensen

 

 

 

Syerske frøken Karen Sørensen  

En af Sønderho sogns højt agtede kvinder, frøken Karen Sørensen, er død mandag den 10. april 1967 efter kun få dages sygdom. Hun blev 85 år gammel.

Karen Sørensen, der i mange år var byens flittigste og dygtigste syerske, har i det sidste par år boet hos sin søster fru Maren Thomsen, Sønderho, og her befandt hun sig godt. Men indtil da var hun at træffe i sit barndomshjem (Hannes Hus), hvor hun altid var virksom, og hvor hun med sit lyse smil bød alle velkommen.

Imidlertid var Karen Sørensen ikke alene velkendt i sin hjemby, men også i store kredse ude i landet, bl. a. på grund af den meget vellykkede fjernsynsudsendelse i fjor fra barndomshjemmet ”Hannes hus”, men især fordi hun med et sjældent storsind overlod sit hjem til fonden ”Gamle Sønderho”. Blandt fondens velgørere vil hendes navn derfor i lange tider fremover blive mindet med taknemmelighed og stå lysende i fondens annaler.

 

 

P43-karen-sorrensen

 

Tobakshandlere

Cecilie Eriksen

Nicoline Sørensen

 

 

Tobakshandler frk. Nicoline Sørensen

Soerensen Nicoline 34-12

Tirsdag d. 15. juni 1954 kan frk. Nicoline Sørensen, Hovedgaden, Nordby, fejre 25 års jubilæum, idet det da er 25 år siden, hun åbnede sin tobaks- og papirhandel i Nordby.

Frk. Sørensen åbnede sin forretning i fru Fanny Lauridsens ejendom, og hun gav den navnet ”Centrum”. Senere købte hun barbermester F. Hansens ejendom og flyttede forretningen hertil.

Frk. Sørensen har i de svundne år haft en trofast og solid kundekreds, som hun har betjent på en omhyggelig og reel måde.

Fhv. tobaks- og papirhandler frk. Nicoline Sørensen, Østervej, Nordby, kan i morgen, søndag d. 24. juli 1966, fejre sin 70 års fødselsdag.

Lørdag den 1. november 1969 er frk. Nicoline Sørensen, Østervej, Nordby, afgået ved døden efter et par ugers sygeleje.

Frk. Nicoline Sørensen, der var født i Nordby 24. juli 1896 som datter af murer Hans Sørensen, blev 73 år gammel. Hun blev i sin ungdom uddannet i forretningen hos Marie Bentzen, Havnen, Nordby. Senere begyndte hun selv en lille forretning med tobak, papir og blade i fru Fanny Lauridsens hus ved Hovedgaden. Forretningen voksede og lokalerne blev for små, hvorfor hun købte et hus af afd. barbermester F. Hansen, og her fik ”Centrum” til huse i de følgende år, og vareudvalget blev stadig større samtidig med at kundekredsen voksede under hendes dygtige og venlige ledelse af forretningen. Denne havde hun solgt til fru Inger Sørensen, som driver den videre.

Frk. Nicoline Sørensen var en meget afholdt kvinde, som stilfærdigt udførte sin gerning i byen. Hun var tillige en skattet medarbejder i det arbejde, der udgår fra missionshuset i Nordby.

 

 

b16-2

 

 

I Hovedgaden mellem Lindevej og Valdemarsvej lå en lille tobaksforretning. I døren ses fra venstre Margrethe Sørensen, Hans J. Sørensen, Jenny Sørensen og indehaveren Nikoline Sørensen.

 

B8130

 

 

I pandekagehuset Hans & Grete havde Nikoline Sørensen sin første forretning ”Centrum”.  Fanny Lauridsen fra 1909 til 1939, senere drev Hans Thomsen slikforretning. Der har været fremstillet bolsjer, solgt Grotte-is og været pensionat. Præcis overfor med indgang i gavlen havde fru Jørgen Andersen viktualieforretning, Valdemarsvej 7. Huset rummede senere den første udstilling af Fanødragter.

 

 

 

 

Tømmerhandel

S. Brinch Hansen

 

 

s-brinch-hansen-julen-1934

 

Tømrer

Nordby

Ejnar Johansen

Hans Jensen

Brinck Christensen

Magnus Hansen

Toft Jensen

P. Christoffersen

Aage S. Jensen

Jes Brinch

L. Jensen

Hestbek

Knud Olsen

C. Johansen

Jens Knudsen

T. J. Thomsen

Jul. Hansen

N. M. Jacobsen

A. C. Andersen

Hans Dahl Nielsen

 

 

Tømrermester Ejner A. Johansen

Fredag den 15. september 1961 er fhv. tømrermester Ejner A. Johansen, Nordby, afgået ved døden efter flere års tiltagende sygdom i en alder af 62 år.

Johansen var fra Bramminge og kom som ung mand til Nordby, hvor han gennem mange år arbejdede hos tømrermester Hans Jensen, hvis forretning han senere overtog og drev videre, indtil sygdommen meldte sig og efterhånden fratog ham kræfterne og arbejdsmodet. Det var et hårdt slag, der således ramte den dygtige og forholdsvis unge håndværker.

 

 

Johansen Ejner Toemrermester

 

 

Tømrermester Niels Toft Jensen

Den gamle tømrermester var i sin tid kendt som en dygtig og pålidelig håndværker, som udførte sit arbejde godt. Han var i alle måder et stilfærdigt og venligt menneske. Allerede i 1952 mistede han sin hustru, fru Meta Jensen, f. Mortensen. Lige til det sidste færdedes han blandt sine bysbørn på sin cykel, altid med en venlig hilsen til dem, han mødte. Død den 23. februar 1978.

 

 

Toft-Jensen Niels snedkerme

 

 

 

Tømrer Jes Sonnichsen Brinch

Mandag den 8. december 1980 er tømrer Jes Sonnichsen Brinch død.

Jes Brinch var født i Sønderho den 10. juli 1909, og han blev i sin tid udlært som tømrer og arbejdede siden forskellige steder, bl.a. hos tømrermester Hans Jensen og senere hos dennes efterfølger, og i denne tid var han meget beskæftiget i området ved Fanøbad. Senere var han gennem mange år ansat ved Valsemøllen og E & C i Esbjerg. Han var alle steder anset som en særdeles dygtig og samvittighedsfuld håndværker, der passede sit arbejde uden at sløse tiden bort, som den meget flittige mand, han var.

Jes Brinch var afholdt overalt, hvor han færdedes. Han var i besiddelse af et godt humør og var tillige en hjælpsom mand, der gerne gav en hjælpende hånd med, hvor der var behov for det. Han var en udpræget hjemmets mand, der havde evne til at glæde sig over livet, som det formede sig for ham og familien.

 

 

Brinch Jes S toemrer  25-13

 

 

Skibsbygmestre

Christoffersen, skibsbygger

 

 

Skibstømrer

Nordby

A. C. Andersen

A. Christensen

H. Hansen

H. Petersen

Julius Hansen

R. B. Christensen

Persson

W. Christoffersen

 

Sønderho

Chr. Jensen

 

Tækker

Nordby

Evald Pedersen

 

 

 

Tækkemand Evald Pedersen  

Tækkemand Evald Pedersen, Willemoesvej, Nordby, er i søndags afgået ved døden på hospitalet efter få dages sygeleje i en alder af 57 år, oktober 1965.

Evald Pedersen, der var født i København, kom som ung mand til Fanø, hvor han lærte tækkemandens håndværk, og det blev på dette område, han kom til at yde sin livsgerning. Evald Pedersen kom her åbenbart på sin rigtige hylde, idet han ikke blot var en dygtig håndværker, nej, han var faktisk en kunstner på dette specielle område – herom vidner de mange Fanøhuse, som han har tækket. Der var også bud efter Evald Pedersen fra næsten alle egne af landet, også fra udlandet forsøgte man at få fat på ham, men han havde rigeligt at gøre herhjemme.

Evald Pedersen var en overmåde flittig mand og tillige en venlig og hjælpsom mand, som mange vil savne.

 

 

Pedersen Evald Taekker 32-9

 

 

Tøndelægger

Sønderho

Hans Pedersen

 

 

Urmagere og guldsmede

Nordby

Pedersen

P. L. Sørensen

Dam

 

 

urmager-julen-1930         Urmager-Dam-20-01-1934

 

Vask og strygning

Nordby

Mary Kaehne

Agers Vaskeri

M. Svarrer

Kathrine Martini

Kathrine Christensen

Marie Alber

 

 

Rullekone Frk. Marie Alber

Frk. Marie Alber, Nordby, er afgået ved døden efter længere tids tiltagende svagelighed. (Fanø Ugeblad 8/1 1971).

Marie Alber var født i Nordby som datter af slagter Ludvig Alber, og hun blev 72 år gammel. Frk. Alber tilbragte det meste af sin tid i sit barndomshjem, hvor hun var sine gamle forældre til stor hjælp, da de begge blev meget gamle. Gennem mange år drev hun en rulleforretning. Hun var et meget venligt menneske, der med sit milde og glade væsen var til stor opmuntring og hjælp for dem, der stod hende nær.

Rulleforretning i gamle slagter Albers hus, Mellemgaden 15, 1937 – 1971, Marie Alber. Fra 1971 grønthandler Ole Gregersen.

 

 

Alber Marie 40-5

 

 

rengoering-marts-1930        agers-vaskeri        vask-og-rengoering-10-02-193

 

Vaskeri-30091939       

 

Sønderho

Anna Brinch Fischer

 

 

B00137 053 Anne-Nielsine-g-

 

Anne Nielsine g Meinertz - Vaskepigen

Vognmænd                   

Nordby

A. N. Jensen

Otto Svendsen

A. C. Andersen

Niels Thomsen

J. Nørby

M. Brinch

J. P. Svendsen

Nissen

Nondal

Munch

J. N. Brinch

Chr. Svendsen

H. M. Hansen, bilfører

Niels H. Hansen, bilfører

 

 

Vognmand Christian Svendsen  

Mandag den 20. marts 1967 kan fhv. vognmand Christian Svendsen, Mellemgade, Nordby, fejre sin 70 års fødselsdag.

Chr. Svendsen drev gennem mange år en omfattende vognmandsforretning i Nordby med både personvogne, omnibusser og lastvogne, og han havde gennem en årrække koncession på ruten Nordby-Fanøbad, ligesom han oprettede en fin turistrute mellem Nordby og Sønderho med besøg på de steder, som er særlig yndet af turisterne. Endvidere drev han entreprenørvirksomhed ved jordarbejder og vejanlæg.

Død den 25. april 1978.  Chr. Svendsen, der blev 81 år gammel, var født i Nordby. Han var en såre flittig og initiativrig mand, der passede sin forretning og sine kunder på den allerbedste måde. Han var således en helt enestående turistfører på de mange ture rundt på Fanø, han kunne fortælle om Fanø på en rigtig måde, og han var tillige en humørfyldt fortæller. Han var også en mand, der beholdt sit personale gennem mange år, og det tydede på et godt forhold til dem.

 

 

B00133 051

 

Det er ikke rutebilen, der er stor, men bilen til venstre, der er lille!. Bussen ejet af Chr. Svendsen.

 

 

Chauffør Robert Bartolin Jensen  

Onsdag den 13. august 1969 er skolepedel Robert Bartolin Jensen, Nordby afgået ved døden 64 år gammel, efter kun et par måneders sygdom.

Robert Jensen var født i Ribe, og han kom som ung mand til Nordby, hvor han gennem mange år var chauffør hos vognmand Chr. Svendsen. Som tegn på sin store dygtighed ved rattet modtog han F.D.M.s hædersarmbind. I de senere år var han pedel ved Nordby skoler, en opgave han også passede med megen omhu og dygtighed – ja, han passede sit arbejde ved skolen så godt, at skoleinspektøren ved flere lejligheder betegnede ham som Danmarks dygtigste pedel.

Robert Jensen havde nok i sit arbejde og sit hjem, og han brød sig ikke om at blande sig i andet. En kort periode blev han dog medlem af Nordby sogneråd, hvor han kom til at indtræde som suppleant. Han kunne godt virke noget tillukket i sin færden, men de, der kendte ham nærmere, ved at han var en mand, som man kunne stole på og som også var i besiddelse af et stille lune og et godt humør, som bedst kom til udtryk blandt hans nærmeste venner og i familiekredse.

Vognmand Mads Peter Brinck

Onsdag formiddag den 13. december 1967 er fhv. vognmand og landbruger Mads Peter Brinck, Lodsvej, Nordby, afgået ved døden i sit hjem 82 år gammel.

Mads Brinck er født i Nordby og han har gennem årene ernæret sig ved landbrug og vognmandskørsel. Han var en venlig og flittig mand, der sikkert kun havde venner.

Vognmand Jens M. Nørby  

Onsdag den 17. januar 1968 er vognmand Jens M. Nørby, Færgegårdsvej, Nordby, afgået ved døden efter længere tids svær sygdom.

Jens Nørby, der blev 69 år gammel, har gennem mange år drevet vognmandsforretning i Nordby, hvor han vil være kendt af alle som en stabil og pålidelig vognmand, som sammen med sine sønner passede fragtkørselen fra færgeriet på bedste måde. Ved siden heraf har han endvidere drevet landbrug. Jens Nørby var en både venlig, hjælpsom og gemytlig mand, der kun havde venner

 

 

Noerby Jens Vognmand 29-12

 

 

Vognmand Jens Arne Nørby  

Lørdag den 30. maj 1970 er vognmand Jens Arne Nørby, Færgegårdsvej, Nordby, afgået ved døden på hospitalet i Esbjerg efter nogle måneders sygdom.

Jens Arne Nørby var søn af afdøde vognmand Jens Nørby, Nordby, og han blev uddannet ved landbruget og drev nu sammen med sin bror faderens vognmandsforretning videre.

Han var kendt af alle i Nordby som en yderst stilfærdig mand, men han var tillige kendt som den, der udførte det, der blev ham betroet, med dygtighed og påpasselighed

 

 

flytninger        vognmand-chr-svendsen          flytning-13-10-1934

 

omnibus-28-07-1934        vognmand-moeller-julen-1934         flytning-07-11-1936

 

Nondals-kaperbil-17071937        Svendsens-udflugtsture-1707         rutebil-Rindby

 

rutebil-strandpavillon-Rind        rindby-badehotel         rutebilstationen-i-rindby

 

udflugtsture-chr-svendsen

 

axel-soerensen-bil-til-rindb

 

B00133 062

 

Bussen, en 12-personers, her foran Kongen af Danmark, var ejet af Marinus Petersen, og chaufføren var Henry Christiansen

 

B8369

 

Vognmænd foran Posthuset

 

B00133 012

 

Istransport

 

B00133 038

 

Bussen ejedes af Søren Svendsen. Påskriften ”FRI BADESTRAND” refererer til, at man ved Fanø Bad kun måtte bade fra badevogne, mens man ved Rindby strand – og stranden i øvrigt – bare kunne bade direkte fra stranden som nu.

 

B00133 035

 

B00133 018

 

Fanø Vesterhavsbad – færgen. Ejer Chr. Svendsen. Bilen er én af tre af denne type, som kørte på Fanø. Foruden den her viste havde Marinus Petersen, Sønderho, og Anders Jensens enke en. Først- og sidstnævnte havde begge den lille foldedør bagi – i den ”forkerte side”.

 

B00133 020

 

B00133 023

 

Busser ved Fanø Vesterhavsbad

 

B00133 067

 

Bus foran Hansen's Boghandel ved Badet

 

B00133 068

 

Biler ved Fanø Bad. Varmbadehuset ses til højre.

 

 

Roland Munchs karriere startede med, at en 6-årig purk på Fanø kaprede rattet i sin fars lastbil undervejs til stranden.

Faderen handlede med strandskaller, kørte med slagtervogn og klarede opgaven som lokal vognmand, samtidig med at der var et lille landbrug at passe. Der var derfor også et par arbejdsheste at tage vare på. Moderen, Signora Munch, havde til opgave at holde sammen på hjemmet og de 6 børn, først i Sønderho, så et år i Esbjerg og året efter tilbage på Fanø igen, hvor familien slog sig ned i Nordby. Her tog arbejdet med strandskaller og turistkørsel fart - og børnene måtte selvfølge­lig hjælpe til.

 

 

viktor-madsen-munch

 

 

Strandskallerne blev brugt til hønsegårde, og i starten af 1930'erne var der store bræmmer med tonsvis af skaller at hente på Fanøs vestkyst, når det var ebbe. Rolands far kørte så til stranden, hvor børnene fik en skraber på et riveskaft og stakkede skallerne, så faderen kunne læsse dem. Hjemme i Norby blev skallerne tørret, vejet af i sække på 50 kg, og så var varen klar til salg fra ladet — eller til at bytte mod grise og høns. 

Om sommeren kørte faderen turister til stranden. I starten blev lastbilens lad skiftet ud med et personlad med plads til 30 passagerer. Omkring 1935 anskaffede faderen dog en rigtig rutebil. En tur kostede 30 øre, og Roland var med som billettør. 

Kørsel under besættelsen

Knægten var 13 år, da 2. verdenskrig kom til Danmark med den tyske besættelse i 1940. Faderen købte nu igen heste, og de kom virkelig familien til gavn, for der blev hurtigt mangel på brændstof. Bilerne måtte klodses op, men Rolands far kunne uforstyrret fortsætte sin forretning med både skaller og turister fra hestevogn — og den var knægten ikke til at drive væk fra. På denne måde startede Rolands interesse for at køre med heste. Den har holdt ved lige siden.

Under besættelsen blev faderens skaller tit byttet mod tørv. Det var med at tage den kørsel, man kunne få, så Roland lærte sig lidt tysk ved at køre for de nye kunder. Samtidig var der af og til våben til frihedskæmpere skjult på ladet. 

En af den tids store transportopgaver var at rydde plads til en stor soldaterlejr i Oksbøl. Lejren blev senere brugt til at huse flygtninge, og den erstattede dermed mange små lejre, hvoraf 4 lå på Fanø. Kørselsopgaverne til disse smålejre blev erstattet med kørsel til og fra Oksbøl, for en del af lejrens proviant kom fra Fanø.

 

 

Sønderho

Chr. Nissen

Carl S. Andersen, chauffør

Ungermann, chauffør

R. Jensen, chauffør

H. S. Møller Andersen, chauffør

J. Petersen, chauffør

Albert Møller, chauffør

Sigvald Sonnichsen, chauffør

Niels Henrik Hansen

 

 

B00135 069 Chr-Nissen

 

Chr. Nissen

 

B00150 138 Chr-Nissen

 

Thomas Poulsen tækkede helt op til 60’erne hos Chr. Nissen.

 

 

Vognmand Niels Henrik Hansen

I 1930’erne åbnede Niels Henrik Hansen, der var Sønderhos sidste lægteskipper, eller bådskipper, en vognmandsrute Esbjerg – Sønderho. Han havde i mange år sejlet kolonialvarer til Sønderho, men gav nu op i konkurrencen med færgeriet. Lægteren ”Anne Hansine” blev solgt.

Chauffør Albert Møller

I november 1935 fik fører af postbilen til Sønderho A. Møller overrakt landsforeningen Danmarks Bilruters ærestegn i guld.

Tirsdag den 17. oktober 1967 kan fhv. postekspeditør Albert Møller, Sønderho, fejre sin 70 års fødselsdag.

Albert Møller er vel nok en af de mest kendte mænd i Sønderho, først og fremmest for de mange år, hvor han med sikker hånd førte bussen fra Sønderho til Nordby og retur, og derefter for den årrække, han var ”postmester” i Sønderho. I begge disse vigtige tjenester gjorde han en ganske ypperlig indsats og opnåede en popularitet hos sine kunder, som kun er de færreste beskåret, og derfor vil han sikkert på sin 70 års dag få at mærke, at han ikke er blevet glemt, selv om han for nogle år siden trak sig tilbage.

En af Sønderhos mest kendte og afholdte mænd, fhv. postekspeditør Albert Møller, Sønderho, er afgået ved døden onsdag den 6. marts 1968, 70 år gammel.

Albert Møller var gennem 24 år en usædvanlig dygtig og sikker fører af Sønderho-bussen, indtil han i 1939 fik betroet stillingen som postekspeditør ved Sønderho postkontor. Denne stilling fratrådte han i 1961, da han ikke syntes kræfterne rigtigt slog til mere. Også på dette område af sit virke nød han stor anseelse for sin indsats.

Albert Møller var et sjældent godt og venligt menneske, altid ved godt humør og altid rede til at gøre sine medmennesker en tjeneste. Kun få dage var han syg og indlagt på hospitalet i Esbjerg. Hans ret pludselige død vil vække sorg i mange sind både her i Sønderho og vidt ud over hele landet, hvor han havde mange venner, der havde lært at sætte pris på denne stilfærdige og samvittighedsfulde mand.

 

 

soenderho-rutebilen

 

 

I maj 1936 indkøbte postkontrahent Marinus Petersen en ny bil til Sønderhoruten. Det var en Triangel-vogn, med plads til 33 passagerer, og vognen er delt i to afdelingen, en ryger- og en ikke-ryger afdeling.

Sommeren 1936 indførtes der en ny rutebilrute der kørte langs stranden fra Fanø Bad til Sønderho

 

 

B00133 058

 

Nordby – Sønderho samt turistkørsel. Ejer Marinus Petersen, 18-personers. Her foran Hotel Kongen af Danmark.

 

B00133 034

 

Rutebilen foran bager Olesens forretning i Nordby. Ejet af Marinus Petersen, chauffør: Albert Møller, Sønderho.

 

B00133 056

 

Fanø Bad- Rindby Strand – Nordby, 12-personers, ejer Marinus Petersen, her i rutebilgården i Sønderho.

 

B00133 028

 

Bussen kørte Sønderho – Rindby – Nordby, og var ejet af Marinus Petersen, og ses her med Albert Møller som chauffør i rutebil-gården i Sønderho.

 

B00133 076

 

B00133 075

 

Her et par billeder med Sønderho tilknytning. Øverst ses mor og datter i rutebilgården i Sønderho engang i 1930’erne mellem et par af Marinus Petersens Triangel busser.

Nederst poserer de to velkendte chauffører Hans Marius Andersen og Svend Gravesen sammen med manufakturhandler og telefoncentralbestyrer Marie Andresen foran Ove A. Pedersens 1950-Triangel.

 

Øvrige handlende

Nordby

H. Christensen, dekoratør

A. Jensen, frøhandler

Henrik J. Skelmose, biavler

 

 

henrik-skelmose 1

 

 

Biavler Henrik J. Skelmose, d.  29. januar 1955, blev 67 år gammel, var født i Nysogn på Holmsland ved Ringkøbing, og i ungdomsårene slog han sig på fiskeriet. Han var en overgang også taxa-vognmand. For omkring 35 år siden flyttede han sammen med sin familie til Nordby. Her gik han i gang med biavl, og han oparbejdede efterhånden en ret stor bigård, som han havde stor glæde af at arbejde i, selv om fortjenesten var meget ustabil. Men han holdt af at arbejde med sine bier derude i den smukke natur ved statsplantagen. Skelmose blev en meget anset biavler, og hans kolleger lyttede gerne til hans råd og drog nytte af hans store erfaring på dette område, og hans produkter var meget efterspurgte.
Skelmose var en rolig og stilfærdig mand, der havde nok i sit eget, og tilsyneladende var han tilfreds med livet, sådan som det nu formede sig for ham. Han var glad for sit hjem og den tryghed, han kunne finde der.

Lise Skelmose havde en overgang pensionat ude i Solvænget, og syede også Fanø-dukker. Da Niels Skelmose havde blikkenslagerværkstedet i Hovedgaden havde ”Bedste” en lille fiskeforretning der.

 

 

B1650-20 Honning-udslynges-

 

lise-skelmose 1

 

Lise Skelmose

 

B1650-17 Boerge-Knopper-&-He

 

Henrik Skelmose og Børge Knopper havde en skælvirksomhed. Her fotograferet i 1933

 

tandlaege-22-08-1936         tandlaege-27-06-1936         Kaninfarm-13081938

 

Skoenhedspleje-18061938         Frida-Fehrs-klinik-01071939

 

 

Lige nord for Posthuset i Hovedgaden 13, matr. Nr. 85a finder vi i 30’erne tandlæge frk. Rosenkilde i den østlige del af huset; hvor hun havde en lille klinik. Huset ejedes af Maren Jensine Fack fra 1910 til 1953.

 

Ølhandler og bryggere

Nordby        

J. N. Jacobsen

Carlsberg depot, N. Mathiasen. Kastanievej 10

Viktor Madsen Munch, Albani

N. Kjær, Fanø Bryggeri & Mineralvandsfabrik

 

fanoe-bryggeri

 

Kjaer-etiketter

 

sodavand 10          sodavand 11

 

Sønderho

H. J. Thomsen, ølbrygger

 Hans Munch


Gå til top

End Of Slide Box