Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1950 del 2

 

Farvehandler

farvekaelderen-30091950

30.09.1950

farvehandel-26031955

26.03.1955

 

Fiskehandlere

Nordby

Alfred Kristensen

Johannes Almosetoft, Fanø Fiskehandel

 

 

Fiskehandler Alfred Kristensen

Alfred Kristensen, der stammede fra Ringkøbing-egnen, har sammen med sin hustru gennem mange år haft sit hjem her i Nordby. Han har gennem årene været angrebet af en svær astma, der hindrede ham i at udføre sin gerning, den ondartede sygdom gav ham mange og lange sygelejer, men han havde her en enestående støtte og hjælp i sin hustru, der gennem de mange år formåede at bevare tålmodighed og humør.

Alfred Kristensen var en stilfærdig hjemmets mand, og trods sin sygdom var han i besiddelse af et godt humør.        

Alfred Kristensen, Krogvej, Nordby, døde den 14. januar 1963, i en alder af 67 år.

 

 

roegeri-04111950

04.11.1950

 

 

Villadsen Anna 28-12  Villadsen V Marius Murer 28 
Anna Villadsen V. M. Villadsen

 

 

sild-22101955

22.10.1955

 

Fotografer

 

Nordby

C. J. Kromann

H. Berger Jensen

 

 

Fotograf Carl Johan Kromann

Fredag den 29. august 1980 dør fotograf Carl Johan Kromann, 78 år gammel. C. J. Kromann, søn af den berømte J. N. Kromann, hvos forretning han overtog den 1. oktober 1932 og førte videre i samme ånd. Efter nogle års forløb opgav han forretningen og tog til Amerika, hvor han havde arbejde i nogle år, indtil han vendte hjem til Fanø. I forbindelse med nedlægningen af den fotografiske virksomhed i 1954/55 overlades de gamle fotoapparater til Nationalmuseet.

Han var meget historisk interesseret i Fanøforhold, og han udarbejdede en oversigt over gravene på Nordby Kirkegård. Hans store samling af billeder af personer og begivenheder på Fanø findes nu på Byhistorisk arkiv i Esbjerg,

 

 

ophoer-25061955

25.06.1955

fotograf-11101958

11.10.1958

 

Gartnere, frugt- og blomsterhandlere

 

Nordby

Ole Gregersen

Aage Larsen, Hovedgaden 13 fra 1959 (Lassen)

P. Willumsen

Hans M. Jacobsen

Henry Willumsen

Søren Rødgård Sørensen

J. Wium

 

 

 

 

gartner-07071951

07.07.1951

frugt-og-groent-05111955

05.11.1955

havearbejde-15041952

15.04.1952

willumsen-15041952

15.04.1952

ole-gregersen-julen-1955

1955

havearbejde-25041958

25.04.1958

 

 

Gartner Aage Larsen

Onsdag den 24. juni 1981 er gartner Aage Larsen, Hovedgaden, Nordby, afgået ved døden, 63 år gammel.

Aage Larsen, der var uddannet som gartner, var gennem en årrække beskæftiget i Blomsterhuset i Nordby, hvor han var en meget dygtig og afholdt medarbejder, der med stor interesse passede sit arbejde. Han var en af byens stilfærdige personer, der gennem sit virke havde vundet sig en trofast vennekreds, der satte stor pris på ham. Aage Larsen var en hjemmets mand, og det sås i og omkring hans hjem, at her boede en mand, der holdt af blomster og forstod at holde det pænt omkring sit hjem.

 

 

Sønderho

Magnus Sonnichsen

Hartvig Jensen

N. A. Nielsen

Christian Iversen

Aage Bjerrum Andresen

 

 

 

Gartner Aage Bjerrum Andresen

Gartner Andresen var født i Sønderho, som søn af den kendte skræddermester C. Andresen. Han blev i sin ungdom udlært som gartner og drev i nogle år en frugt- og grøntforretning i Esbjerg, indtil han overtog gartner Iversens ejendom og forretning i Sønderho, og her lykkedes det ved flid og dygtighed, at oparbejde en god forretning.

 

Gartner Magnus Sonnichsen  

Gartner Magnus Sonnichsen, Sønderho, er torsdag d. 24. marts 1966 afgået ved døden efter flere måneders svært sygeleje.

Gartner Sonnichsen, der var født i Sønderho, som søn af afd. bagermester Sonnichsen, blev knap 64 år gammel. Han drev gennem mange år et blomstergartneri i Sønderho og påtog sig pasning af gravsteder på Sønderhos kirkegårde. Når man så ham pusle med blomsterne i sin butik eller i haven, var det tydeligt, at han holdt af blomsterne og glædede sig ved at arbejde med dem for at få dem til at tage sig så dekorativt ud som muligt. Sonnichsen var ugift.

 

 

Gaveartikler

Keramiker  Ole Sørensen

Keramiker  Niels Hübschman

”Gaveboden” Fanø Bad i forretningsarkaden ved hotel Kongen af Danmark.

Theodor Beck, Havnen

Tove’s Gavebod

Philippines Hus

 

Keramikerne Ole Sørensen og Niels Hübschmann

ole-soerensen-og-hubschmann

Fra juli til december har de to keramikere Ole Sørensen og Niels Hübschmann travlt med forsyninger til julemarkeder og allerede i marts må man i gang med produktionen til turistsæsonen. Deres værksted er stort og lavloftet, og på de mange hylder langs væggene er anbragt et utal af keramik, tepotter, krydderikrukker, krus, vaser osv., hovedsageligt brugsting i spændende former og kulører. Når der er vrimlende fyldt med turister i Nordby er værkstedet godt fyldt op. Turisterne følger interesseret de mange forskellige processer, keramiktingene må igennem, lige fra leret bliver smækket på drejebænken til det kommer i ovnen til det bliver dekoreret. Til udstilling har de to keramikere ny opført et lille hus ved siden af værkstedet.

Der skulle være muligheder for et sjældent godt kompagniskab mellem Niels der kommer fra Nr. Nebel og Ole der er fra Esbjerg. De to kunsthåndværkere møder med praktiske og teoretiske forudsætninger, som supplerer hinanden. Niels Hübschmann har gået den rent praktiske vej, har været flere år på pottemagerværksted, deraf et år på keramisk værksted i Oslo, og har et enkelt sommersemester på Askov undervist andre i sit håndværk. Ole Sørensen har tilbragt tre år på Kunsthåndværkerskolen og andre tre år på Kunstakademiet, foruden at han har praktisk erfaring fra keramiske værksteder, bl.a. fra Zeuthen-Keramik. Produkterne fra værkstedet mærkes med ”Fanø Keramik”, de formgiver hver for sig, men deler indtægter og udgifter lige.

 

Niels-Bloch-Huebschmann

 

Niels Bloch Hübschmann

 

 

 

 

 

 

 

fanoe-keramil-23061956

23.06.1956

 

B8007

 

I dette hus var der en overgang keramikværksted og år 1995 indrettede Apel sig med en restaurant.

Inden Niels Hübschman flyttede sit keramikværksted til sit hjem beliggende stik vest for dette, havde værkstedet til huse, der hvor man i dag finder restaurant ”Apel”. Huset tilhørte tidligere arkitekt Kirsten Jacobsen, som havde maleriudstilling i disse lokaler.

Før Niels Hübschman flyttede ind i huset sammen med vennen og kollegaen Ole Sørensen (1958 – 1961), blev bygningen anvendt til beboelse. Ole Sørensen flyttede senere sammen med sin kone til Hjelsminde, hvorefter Ole Hübschman blev eneejer fra 1961.

 

 

 

Gaveboden

Familien, der gennem mange år ejede ”Gaveboden”, Fanø Bad, bestod af faderen, Johan Marinus Mogens Andersen, og moderen, Lilly Nancy Andersen samt Aase Sørensen. Faderen havde Esbjerg Handskefabrik med butik i Kongensgade 59, Esbjerg, som hovedsageligt bestyredes af moderen.

Familien var godt kendte med Fanø, idet de havde sommerhus i Slunden, Rindby. Moderen får en hjerneblødning i 1950, og skal rekreere sig i sommerhuset på Fanø. Det passer hende ikke, at gå ledig og i 1951 får hun øje på en annonce, om at leje butikslokaler i arkaden under hotel Kongen af Danmark, Fanø Bad.

 

 

B1630-58 Kongen-af-Danmark

Hotel ”Kongen af Danmark” 1951.

 

 

handske-Andersen

 

Hr. Andersen

 

Og  som sagt så gjort, man lejede et lokale med et vinduesfag og dør  og man startede op med varer fra Handskefabrikken, varer som lædervarer, handsker, strømper og paraplyer. Dette var vel ikke lige varer sommergæsterne stod og manglede, bortset fra strømper, men som sæsonen gik, kom der en del repræsentanter forbi, og man tog flere varesortimenter ind i butikken, bl.a. souvenirs, så efterhånden kom der gang i handelen. Butikken fik navnet ”Gaveboden”.

Der var ikke meget komfort at hente i lejemålet, ingen vand, toilet eller telefon. Det betød bl.a., at skulle man på toilettet, var det af sted til Rindby og sommerhuset, eller man måtte benytte personaletoilettet i kælderen under Kurhotellet eller gå ind til pension Anita. Faderen mente ikke, at det var nødvendigt med telefon, man kunne bruge boksene udenfor, men på et tidspunkt får Aase nok af besværet, med at få kunderne ud, låse til butikken og af sted til telefonboksene, så hun bestiller egenhændigt en telefoninstallation.

Montørerne kom, og det gjorde ejeren af hotellet, hr. Henriksen, også, han var en lidet venlig mand, og han gjorde indsigelse mod installationen, bl.a. måtte man ikke sømme ledningerne fast til væggene i hotellet, så løsningen blev, at føre ledningerne gennem bærerørene til markisen.

1951 var Aases sidste skoleår, og der blev ikke tale om at læse videre, men hun kom i sommerferien til Fanø, for at hjælpe i butikken. Efter sæsonen fik hun læreplads i butikken i Kongensgade 59, en uddannelse der også indbefattede Handelsskole. Og som datter af indehaveren blev der skam ikke tale om favorisering, snarere tvært imod.

I sæsonen kom Aase til Fanø for at hjælpe til i butikken og omvendt, så kom moderen til butikken i Kongensgade 59 om vinteren. Efterhånden kom der en ændring i mønsteret af besøgende turister, så sæsonen blev længere og længere, man begyndte allerede at have åbent til påske.

 

 

 

 

Direktøren for Kongen af Danmark ville have lejemålene i butiksarkaden opsagt, han ønskede selv at kunne leje dem ud til overnattende gæster, og der opstod et uvenskab mellem Henriksen og familien Andersen, så en dag omkring 1962, spørger faderen Aase om hun vil med hen og se på et hus der lå ved Sønderklit 1. I huset var der tidligere bolig for chauffør og tjener samt selvstændig bolig for husholdersken i Frederiksgaard. Der var også garage.

De blev enige om, at her lå et potentiale, og faderen køber ejendommen omkring påske i 1962 som sommerhus, og i 1975 opførte hr. og fru Andersen bygningen vest for huset, og drev nu deres forretning her, under navnet ”Gaveboden”.

Aase selv bliver gift og arbejder nu halvdags, indtil hun får sin egen butik; i forbindelse med ejeren af Kongen af Danmark, hr. Henriksen, lidet venlige måde overfor lejerne, rykkede direktionen for Fanø Bad, Golfklubben, og posthuset over i et nyt hus, der lå op til tennisbanerne. Her indrettedes også butik til direktøren for Fanø Bad, P. O. Lassens, kone, Yvonne, men hun måtte af helbredsmæssige årsager holde op med at drive forretning; i stedet fik Aase lejlighed til at få sin egen butik, som hun startede omkring 71/72 og kaldte ”Lido”.

 

 

 

lido 1

 

lido 2 aase-soerensen

”Lido”. Aase Sørensen.

 

Der hvor posthuset havde haft til huse, kom der en kombineret isbar og pølsebod, drevet af Palmquist’s søn Raimon og hans kone Inger. Palmquist havde i 1950 købt villaen Quissisana, og lavede den om til pensionat.

Af andre forretninger i butiksarkaden erindrer Aase en barber, der var bartender på ”Kongen” om aftenen. Hans kone var frisør. Købmand Devantier havde butik, og hans kommis, Ib Pedersen, søger i 1967 om bevilling til at drive forretning her. der. I årenes løb har der været mælkeforretning, guldsmed, maleriudstilling, antikvitetsforretning, grøntforretning. Håndarbejdets Fremme, drevet af fru Wohlert, der boede på Kurhotellet, havde også forretning her.

Ellers var der stor udskiftning; mange troede at de havde fundet guld, men sæsonen var kort, og det var ikke nemt at skulle få sin indkomst til at dække hele året, ved kun at tjene penge i sæsonen. Så når de fleste havde lukket butikken for året, ja, så dukkede sagførerne op, og spurgte efter den og den, men Aase havde ikke set dem!

Pelargoniehuset, der var Badets musiksted gennem mange år skal ikke glemmes. Det lå ud til Strandvejen under Kongen af Danmark. Ikke alle var vilde med stedet, bl.a. prøvede grundejerforeningen for Fanø Bad, gennem nogle år, at få lukket spillestedet.

Aase husker også kongefamiliens besøg på Fanø i 1955, hvor familien spiste frokost på Kongen af Danmark, hun stod på terrassen og fotograferede.

Efter moderens død hjælper Aase til i butikken hos faderen, og da denne dør i en alder af 89, samme som årstallet, overtager Aase butikken, som hun driver frem til 2000. Hun har nu helårsåben men får alvorlig advarsel om problemer med hjertet, og efter en snak med lægen, vælger hun at sælge butikken i 2000 til Kurt E. Nielsen.

Hendes varesortiment var naturligt ting til stranden, men også tøj, som islandske jakker, færøske trøjer, uld til strik og lidt badetøj. Og så var der hjertebarnet, rav, som hun især fik fra to pålidelige leverandører, der havde deres vante gang på stranden.

 

 

fanoe-toerlaeder-19081950

19.08.1950

steenholdt-19081950

19.08.1950

vaevning-17111951

17.11.1951

husholdningsmessen-11041953

11.04.1953

husholdningsmessen-12061954

12.06.1954

husholdningsmessen-23061956

23.06.1956

theodor-beck-22091956

22.09.1956

toves-gavebod-05051956

05.05.1956

 

Gas- og vandmestre

Nordby

Gundestrup

C. H. Beck

Jens Hansen

 

 

 

Smedemester Jens Hansen

Fhv. smedemester Jens Hansen, Vestervejen, Nordby, fylder tirsdag d. 17. dec. 1968 70 år.

Jens Hansen er født på Kalø, måtte efter sin læretid i Sønderballe i

2½ år være soldat under 1. verdenskrig. Efter krigen ved sit giftermål med Helene Hansen, født i Hjortkær, overtog Jens Hansen et smedeværksted i Sommersted, hvor han en årrække var bestyrelsesmedlem af Haderslev østeramts smedelaug og en tid formand for Sommersted idrætsforening. Siden gik han i gang med egen virksomhed i Vejen, men efter hustruens død i 1959 mistede han lysten til at drive selvstændig virksomhed og flyttede til Nordby. Her har han i adskillige år været en dygtig og solid arbejdskraft hos Carl Henry Beck.

 

 

vandoggasmester-03121951

03.12.1951

 

ch-beck-06031954

06.03.1954

 

Glarmester

 

Nordby

Jørgen Madsen

 

 

Isbutikker, kiosker

Nordby

Grotte Is, H. Th. Sørensen

Premierbar, Henry Christensen

Emma Skelmose, stadeplads ved Fuglekøjen

Svenning Boye, pølsekiosk ved Havnen, både ved Toldboden og Søndre Bro

Martha Nielsen, Kiosk ved Nødtørftshuset. Handel med is, sodavand og slik.

Ida Christoffersen

Fru vognmand Otto Svendsen, kiosk ved hjørnegrunden ved vognmand Munchs ejendom. Forhandling af Premier Is, sodavand og souvenirs

Ove Max Kristian Sørensen, tidl ”Hansens Boghandel”, Strandhotellet.

Sonja Lunding, pølsevogn ved Langelinie

Lind Hansen, Anne-Lise Lorentzen, Iskonditoriet, Kurhotellet

Søren Anker Svendsen, Rindby Rutebilstation

Slagtermester Karl Nørby Sørensen, pølsevogn ved nedkørslen til Rindby Strand

 

 

 

 

broedudsalg-29091951

29.09.1951

grotte-bar-20121952

20.12.1952

grotte-is-31051952

31.05.1952

karen-roedgaard-05041952

05.04.1952

is-og-chokoladeforretning-2

14.04.1951

annoncer-25041953

25.04.1953

premier-bar-12121953

12.12.1953

 

 

Installatører

Nordby       

Installatør Wilh. Jessen

Montør H. Dobrick

Installatør A. P. Iversen

Montør Hans Laurids Hansen

Installatør M. W. Nielsen

Montør Georg Hald

Installatør S. Sørensen

Montør Johs. Emil Hansen

Installatør Gustav Nielsen.

 

 

 

Installatør Gustav Nielsen  

Gustav Nielsen startede sin forretning i 1934, og har bl.a. udført arbejder som et nyt tavleanlæg på elektricitetsværket og de elektriske installationer på Helbredelsesanstalten for drankere. Han beskæftiger sig med alle slags elektriske installationer, fx elektriske køkkener, lysanlæg, ringeanlæg. Fra forretningen sælges der elektriske artikler.

 

 

installatoer-iversen-3105195

31.05.1952

installatoer-09041957

09.04.1957

 

installatoer-29061957

29.06.1957

 

 

Sønderho

Installatør Sigfred Thøgersen

 

 

Radioforretninger

Radiotekniker Willy Mortensen

Frederik Jørgensen, radiotekniker

 

radiotekniker-09101954

09.10.1954

 

willys-radio-01111952

01.11.1952

 

Forretningen havde til huse i fru Michelsens ejendom på Hovedgaden 44. Willy Mortensen kom fra en stilling som værkfører for Thors fabrikker.

 

radio-25041953

25.04.1953

fjernsyn-16041957

16.04.1957

willys-radio-28091957

28.09.1957

 

jasper-28091957

28.09.1957

 

willys-radio-15111958

15.11.1958

 

Isenkræmmer

Støbegods, kakkelovne: Nordby Støbegodslager, Jens M. Sørensen

 

isenkram-21091957

21.09.1957

isenkraemmer-18011958

18.01.1958

isenkraemmer-25011958

25.01.1958

isenkraemmeren-26041958

26.04.1958

 

Kogekoner (Køksen)

Asta Hummelgaard

Ester Gregersen

Thomasine Hansen

Alma Laursen

Lene Hansen

 

 

 

 

fesrtmiddag-03051952

03.05.1952

koekse-23091955

23.09.1955

 

Købmænd, høkere og viktualie handlende

Nordby

Viktualiehandler  Th. Mortensen

Kommis  Hans Jepsen

Købmand  M. Devantier

Kommis  P. Thim Nielsen

Købmand  Adolf Meinertz

Kommis  Ove Jessen

Købmand  Chr. Hansen

Kommis  Svend Erik Sørensen

Købmand  Jens Iversen

Kommis  Gunnar Mathiasen

Købmand  Egon Pedersen

Kommis  Verner Madsen

Købmand  Svarrer Hansen

Kommis  Henrik D. Nielsen

Købmand  Harald Svarrer

Kommis  Hans Th. Sørensen

Kommis  Erik Poulsen

Købmand  Svend Poulsen

Kommis Niels Chr. Pedersen

Viktualiehandler Ingeborg Schubert, d. marts 1955.

Hans Villadsen, Rindby Strand

Købmand Georg Frøkjær, Fanø Bad

Købmand Ove Sørensen, Fanø Bad

Kioskejer S. A. Svendsen, Rutebilstationen, Rindby Strand

Valdemar Jensen efterfølger Adolf Meinertz i 1959.

Julius Madsen, forretning v. Kongen af Danmark

Arne Bandren Hansen, forretning v. Kongen af Danmark

 

 

 

Købmand Morten Devantier

 

Morten Devantier var købmand og kommunalpolitiker, og kom med sin kone til Fanø i 1955, for at overtage Harald Svarrers købmandsbutik, efter kun få timers betænkningstid. ”Den 7. juli kl. 18 i 1955 vidste vi intet derom. Men samme aften spurgte en grosserer i Esbjerg, om vi ville købe butikken her og åbne dagen efter kl. 8. det sagde vi ja til. Og det var Anna som tog herover og lukkede op, og den første måned var hun alene om at klare jobbet her, for jeg skulle afvikle fars brugsforretning”, fortæller Morten Devantier i et interview i Vestkysten 27. marts 1982. Han var først konservativ politiker, og blev senere radikal. Han var i en årrække socialudvalgsformand og siger selv, at det bedste var indvielsen af plejehjemmet, af børnehaven og pensionistboligerne.

Devantier var født i Føvling og her fandt han sin Anna, gårdmandsdatter i Føvling Sogn.

 

 

morten-devantier 1

 

 

 

Købmand Harald Svarrer  

Købmand Harald Svarrer, d. 11 april 1987, kom til Nordby i 1929 til Nordby som kommis hos daværende Købmand N. M. Nielsen. Senere fik han sin egen forretning, som han drev i 20 år, hvorefter han afstod den til Morten Devantier i 1955.

 

 

b7422

 

b7423

 

B8504

 

 

 

 

Købmand Adolf Meinertz

Natten til søndag den 27. okt. 1957 er købmand Adolf Meinertz, Hovedgaden, Nordby, afgået ved døden i sit hjem kun 50 år gammel.

Købmand Meinertz var født i Nordby som søn af afd. fyrskibsmatros Jeppe Meinertz. Han fik sin uddannelse ved handelen i Nordby brugsforening, og i denne forretning var han beskæftiget i over 20 år. Den 1. januar 1950 købte han købm. H. Svarrer Hansens forretning, som han har drevet siden. Desværre var han det sidste par år plaget en del af sygdom, som hæmmede ham i hans virketrang.

 

 

B7827 Hovedgaden nord

 

 

Viktualiehandler Ingeborg Schubert

Tirsdag den 15. marts 1955 er styrmand Hans Schuberts hustru, fru Ingeborg Schubert, afgået ved døden på Sct. Josephs hospital i Esbjerg.

Fru Schubert var født i Nordby den 22. april 1902 som datter af afd. kapt. Hans Morten Beck, og blev således kun knap 53 år gammel. Fru Schubert påbegyndte for få år siden en viktualieforretning i Nordby for at hjælpe til, da hendes mand på grund af sygdom måtte gå i land og søge sig et andet erhverv, og det lykkedes for hende ved flid og dygtighed at oparbejde en lille, god forretning.

 

Viktualiehandler Agnes Mortensen

Fru Agnes Mortensen, er den 23. december 1983 død.

Fru Mortensen var enke efter afd. sygekasseinkassator Theodor Mortensen. Hun har al sin tid været en meget flittig kvinde, som bar sin store del af byrderne i et hjem. Gennem en årrække havde hun slagter- og viktualieforretning i Nordby, og her nød hun megen anseelse for sin dygtighed og venlige fremtræden i forretningen. Hun var tillige en intelligent kvinde, der fulgte med i det liv, der rørte sig omkring hende.

 

 

 

B1520-42 viktualie

 

 

På Tinghustovet, hvor der i dag er skoforretning (Hovedgaden 54 matr. Nr. 434; Skibsværftet 1), lå der et stråtækt hus med en grøntforretning som blev drevet af en nydelig og meget dygtig dame, Katrine Hansen - eller som hun blev kaldt Katrine a' Fannys. Hun kunne mange ting, bl.a. var hun dygtig til at skrive sange, give undervisning i kunstbroderi og m.m. Der kom senere viktualieforretning med ægteparret Th. Mortensen som bestyrere fra 1932 til 1964 og senere igen Tatol, drevet af Elna Munch. I en lille del af huset havde Agnes Mortensens søn en urmagerbutik.

 

 

B1630-11 Rindby-Strand Koebm

 

 

Købmand Chr. F. Christensen  

Købmand Chr. F. Christensen, Rindby Strand, ”Fra øst til vest”, 1953. Postkort, is, chokolader, kondekturer m.m., en almindelig blandet købmandsforretning, der også drev sommerhusudlejning.

 

 

koebmand-froekjaer

 

 

Købmand Georg Birkedal Frøkjær  

Købmand Georg Birkedal Frøkjær, Fanø Bad. ”Fra øst til vest”, 1953. Købmand Frøkjær havde i mere end 20 år drevet købmandsforretning i Esbjerg, da han i 1942 åbnede en filial ved Fanø Vesterhavsbad. Forretningen var den eneste købmandshandel ved Badet, og forhandlede bl.a. parfumeartikler, vine, cigarer, cigaretter, chokolade, konserves, isenkram samt alt indenfor kolonial.

 

 

viktualieforretning-0206195

02.06.1951

onkel-haralds-kaffe-0208195

02.08.1953

devantier-11061955

11.06.1955

meinertz-30041955

30.04.1955

rosiner-19111955

19.11.1955

svend-poulsen-23041955

23.04.1955

villadsen-22091956

22.09.1956

 

 

Agnes Brinck byggede der, hvor Sigger senere fik sin købmandsbutik. Hun solgte brød fra sin butik.

 

Sønderho

Købmand  Sigurd Rindom

Kommis  Julius Engsted

Købmand  Frk. A. P. Sonnichsen

Købmand  Henrik Gade

Købmand  Svend Lorentzen

Købmand  N. A. Nielsen

Uddeler Ernst Sandholt

A. Sonnichsen

 

 

Købmand A. Sonnichsen

koebmand-sonnichsen-soenderho

En i vide kredse kendt og afholdt mand, købmand A. Sonnichsen, Sønderho, fylder søndag den 8. november 1964 60 år.

Købmand Sonnichsen, der er søn af afd. skibsfører J. A. Sonnichsen, har gjort det kendte slægtsnavn ære. Lige efter sin præliminær-eksamen fik han ansættelse på kontoret hos firmaet C. L. Seifert, København, og kun få dage derefter blev han firmaets kasserer, hvilket nok tør siges at være en tillidserklæring til en 17-årig ung mand. I 1936 kom forfremmelsen til kontorchef, 5 år senere til prokurist, og i 1950 blev Sonnichsen firmaets direktør. Men allerede i 1956, efter 34 års uafbrudt virke i samme firma, brød Sonnichsen op – efter eget ønske. Hverken den forretningsmæssige succes eller de gode økonomiske kår i hovedstaden kunne fortrænge længselen efter de hjemlige strande. Slægt og venner på barndomsøen havde en dragende magt. Blodets bånd er stærkt!

I de københavnske ”udlændighedsår” har Sonnichsen vel aldrig helt forladt Fanø, der for ham – som for så mange andre øboere – var ”casa insula”. For at finde den rette balance i tilværelsen måtte han bort fra storbyens jag. Han drog hjem og begyndte sin virksomhed i den gamle købmandsgård i Sønderho.

Efter hjemkomsten til Sønderho bevarede Sonnichsen i nogle år tilknytning til sit gamle firma, idet han efterkom en opfordring til at indtræde i dets bestyrelse; men i Sønderho blev der imidlertid snart brug for hans energi og indsigt. Bl. a. blev han valgt ind i bestyrelsen for Sønderho vandværk og er forsat både dets formand og kasserer, ligesom han bestrider hvervet som kasserer i fonden ”Gamle Sønderho”. Gennem årene har købmand Sonnichsen på mange måder været fondens utrættelige lokale drivkraft og udført et betydeligt stykke arbejde, som fortjener megen påskønnelse.

Det er næppe for stærkt sagt, at Sonnichsen al sin tid har elsket Fanøs egenartede natur, ligesom jagten altid har haft hans store interesse. De mange jagtture, som han i årenes løb foretog til Fanø, var særlig rige oplevelser for ham.

Frisk og jovial kommer Sonnichsen alle i møde, men hans inderste væsen, det følsomme gemyt, viser sig måske tydeligst over for børn og gamle. Han forstår at omgås børnene og vinde deres tillid, og ikke sjældent har han ved sit lyse og lune skælmeri kastet et solstrejf ind over mangen gammel mands eller kvindes grå hverdag, Sonnichsen har den glæde at have sin gamle mor boende i byen, men han savner adskillige af de gamle stoute typer, der endnu var i Sønderho, da han for godt 8 år siden flyttede derhjem.

Sonnichsen er stadig fuld af vitalitet og vil forhåbentlig endnu i mange år virke for sin by med samme levende interesse som hidtil. Hans talrige venner nærer det samme håb, og mange venlige tanker og gode ønsker for årene fremover vil på 60 års dagen finde vej til Sonnichsen og hans hustru i deres hyggelige hjem i købmandsgården i Sønder år virke for sin by med samme levende interesse som hidtil. Hans talrige venner nærer det samme håb, og mange venlige tanker og gode ønsker for årene fremover vil på 60 års dagen finde vej til Sonnichsen og hans hustru i deres hyggelige hjem i købmandsgården i Sønderho.

Fru Erna Sonnichsen, gift med købmand A. Sonnichsen, Sønderho, kan søndag den 16. juli 1967 fejre sin 60 års fødselsdag.

Fru Sonnichsen er født i Holbæk, men efter sit giftermål boede hun i henved 30 år i København, hvor hendes mand dengang var kontorchef og senere direktør i firmaet C. L. Seifert, og her har de fortsat en talrig vennekreds.

For ca. 11 år siden forlod ægteparret Sonnichsen imidlertid hovedstaden og flyttede til Sønderho, købmand Sonnichsens fødeby, hvor de havde købt Sv. Lorentzens forretning. Helt let var det ikke for fru Sonnichsen at blive ”plantet om”; men efterhånden værdsattes de nye forhold, og i det forholdsvis korte åremål har fru Sonnichsen – i kraft af sine gode menneskelige egenskaber og hele væremåde – vundet sig mange venner, ligesom hun altid har været sin mand og sine tre børn til uvurderlig støtte.

Ikke mindst i det sidste års tid under sin mands sygdom, har fru Sonnichsen udført et beundringsværdigt arbejde både i hjem og forretning, og på festdagen vil hun sikkert blive genstand for megen opmærksomhed.

 

 

 

 

 

Købmand Svend Lorenzen

Tidligere købmand i Sønderho, Svend Lorenzen, fylder onsdag d. 2. februar 1966 50 år.

Svend Lorenzen drev gennem flere år den købmandsforretning, som tidligere ejedes af hans far og farfar. For henved 10 år siden afstod han imidlertid forretningen til den nuværende indehaver, købmand A. Sonnichsen. Lorenzen var derefter i et kortere åremål beskæftiget på Ribe jernstøberi, men i de senere år har han været ansat hos A/S Eriksen & Christensen i Esbjerg, hvor han befinder sig godt.

Det er kun naturligt, at Svend Lorenzen fremdeles føler en stærk tilknytning til Fanø, hvor flere af hans slægtninge bor, og han betragter det som en stor fordel, at Esbjerg har sin nære forbindelse med denne ø. Ofte er Lorenzen på weekendbesøg i Sønderho, bl. a. hos sin søster og svoger, Gerda og Fritz Brinch, Enggård, hvor også fødselsdagen skal fejres.

Butikken blev anlagt i 1882 af Joh. F. Lorenzen, og blev senere overtaget af sønnen, der døde i 1933, herefter drevet videre af fru Th. J. Lorenzen indtil 1948, hvor Svend Lorenzen overtog den. Foruden kolonial forhandledes vin, spirituosa, konserves, isenkram, chokolade, tobakker og Esso benzin.

 

 

B00004-06 Opslagstavle

Tv.: Svend Lorenzen, th.: Jens Lambertsen, slagter. På opslagstavlen kunne man læse om køb/salg eller indkaldelse til foreningsmøder, generalforsamlinger etc.


Gå til top

End Of Slide Box